Látogatás az Osztrák Állami Levéltárban

Szerző: Ólmosi Zoltán
2011.12.16.
2011. december 5-én a Magyar Országos Levéltár küldöttsége Mikó Zsuzsanna megbízott főigazgató vezetésével villámlátogatást tett az Österreichisches Staatsarchiv bécsi központi épületében, melynek keretében intézményünk budapesti és bécsi munkatársai előadásokat tartottak a Magyar Országos Levéltár történetéről, épületeiről, munkájáról és tudományos eredményeiről.

A találkozó megközelítően száz - többségében osztrák, kisebb részben Bécsben élő magyar - hallgatója nagy figyelemmel hallgatta a német nyelven elhangzott prezentációkat.

A közönséget dr. Lorenz Mikoletzky professzor, az osztrák nemzeti levéltár főigazgatója üdvözölte közvetlen szavakkal, s külön kiemelte az osztrák és a magyar nemzeti levéltár között fennálló, kiegyensúlyozott baráti viszonyt, amire az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamainak egyes levéltári vezetői is időnként némi irigységgel tekintenek.

Ezt követően Mikó Zsuzsanna, a Magyar Országos Levéltár megbízott főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, egyúttal megköszönte az osztrák levéltárnak a lehetőséget, hogy a MOL bemutathatja az elmúlt években elért szakmai eredményeit.

Szabó Csaba, a Collegium Hungaricum igazgató-helyettese, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója a Magyar Országos Levéltár tevékenységéről tartott előadást. Rövid történeti áttekintést adott a Levéltárról, és képsorozatban méltatta intézményünk épületeit. A MOL tevékenységének általános bemutatása mellett külön kiemelte az E-levéltár munkálatait, ami a későbbiekben még számos új, ma még nem ismert feladatot ró a levéltárosokra.

Laczlavik György főosztályvezető-helyettes a Magyar Országos Levéltár „A középkor és a Rákóczi szabadságharc között. Digitalizálás és a régebbi állományok rendezése" címmel tartott előadást. Rámutatott arra, hogy a több mint 108 372 oklevelet tartalmazó DL gyűjtemény digitális feldolgozása már a nyolcvanas években elkezdődött, s 2011 márciusától a Magyar Királyság virtuális oklevéltára az érdeklődők rendelkezésére áll.

Török Enikő főlevéltáros a térképtár elektronikus katalógusának kialakítását és a térképek digitalizálásnak eddigi eredményeit, továbbá az ehhez kapcsolódó offline és online publikációkat ismertette. Ezt követően bemutatta a térképtár online-katalógusát, melyben a rekordok mintegy kétharmadáról digitális felvételek állnak a kutatók rendelkezésére.

Ólmosi Zoltán főlevéltáros a Magyar Országos Levéltár XX. századi munkájáról adott egy metszetet, elsősorban a közelmúltban megjelent kiadványok, dokumentum gyűjtemények, napirendi jegyzékek tükrében. Rámutatott arra, hogy az eredetileg papíralapú kiadványnak készült napirendi jegyzékek - amelyek a MOL honlapján elektronikus formában is elérhetők -, képezik a digitalizált dokumentumállományok (adatbázisok) tartalomjegyzékét. E rekordok segítségével tudják a kutatók keresni az őket érdeklő forrásokat a Digitarchivban.

Fazekas István, a bécsi magyar levéltári kirendeltség MOL delegáltja a „Segédletek az Osztrák Állami Levéltár magyar vonatkozású irataihoz" című CD-ROM-ot ismertette a hallgatósággal, gyakorlati példákkal demonstrálva az adatbázis keresőrendszerét. A segédletek munkálatait a korábbi delegátusok - Búzási János, Ress Imre, Gecsényi Lajos - és az előadó végezték, mellettük Kenyeres István és Sarusi Kiss Béla vett részt a szerkesztésben.

Thomas Winkelbauer professzor (Az Osztrák Történeti Intézet, Instituts für Österreichische Geschichtsforschung igazgatója) Pálffy Géza „A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. Az Angelieni várépítész família rendszeres térképészeti tevékenysége a horvát-szlavón és a magyarországi határvidéken az 1560-1570-es években" című kétnyelvű kötetét mutatta be a hallgatóságnak. A kötethez mellékelt CD segítségével plasztikusan tárta a hallgatóság elé a korabeli térképészet eredményeit felvonultató digitalizált térképeket.

 

Ezt követően Mikó Zsuzsanna a Magyar Országos Levéltár nevében - közeli nyugdíjba vonulása alkalmából - köszöntötte Lorenz Mikoletzky főigazgatót, és 2012-re meghívta az Österreiches Staatsarchiv munkatársait egy hasonló budapesti bemutatkozásra.

A sikeres, jó hangulatú rendezvény zárásaként Lorenz Mikoletzky megköszönte és elfogadta a jövő évi találkozó eszméjét, és meghívta a hallgatóságot egy rövid kötetlen beszélgetésre, melyre a magyar küldöttség biztosított az egri Simon pincészetből vörös és fehér bort, valamint némi pogácsát.

 

Utolsó frissítés:

2015.07.21.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges