Hetedíziglen | Foglalkozások az MNL Országos Levéltárában

2019.10.04.
Hetedíziglen című családtörténet-kutatásról szóló képzési programunkra előadásonként kell jelentkezni, így lehetőségük van arra, hogy az Önöket érdeklő témát hallgathassák.

Akik a bevezető ismeretekkel már tisztában vannak, bátran jelentkezhetnek a speciális témákra. Az egyes előadásokra a megjelölt létszámkeret erejéig fogadunk jelentkezőket a regisztráció sorrendjében. A nagy előadásokat 15, a kisebb foglalkozásokat 5 főtől indítjuk. Aki férőhely hiányában esetleg most nem tud eljutni programjainkra, a következő azonos témájú előadásra való jelentkezéskor elsőbbséget élvez. Az előadásokat megismételjük és a beérkező jelzések, igények alapján bővítjük is témáinkat. Az egyes programokat követően elégedettségi kérdőívet küldünk a résztvevőknek, amelyen jelezhetik észrevételeiket és javaslataikat.

 

2019. november 9. 10 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. fsz., előadóterem

Előadó: Garadnai Zoltán

A mormon mikrofilmezés története

Az előadó bemutatja az anyakönyvi mikrofilmgyűjtemény létrejöttének gyökereit, a mormon mikrofilmezési program történetét, az anyakönyvi mikrofilm mint történeti forrás jelentőségét és szerepét a családtörténeti kutatásokban.

A résztvevők száma: max. 40 fő

 

MEGTELT! - 2019. november 11. 17 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. fsz., előadóterem

Előadó: Szabó Dorottya

A levéltári kutatás előkészítése: előzetes kutatás otthon a FamilySearch-ön, egyéb online adatbázisokban, valamint családfaépítés a MyHeritage-en

A levéltári anyagok, adatbázisok használata előtt is érdemes már információkat gyűjteni a családról, hogy célzottan menjünk utána a levéltárakba, vagy a könyvtárakba kutatni. Az olyan honlapok, mint a FamilySearch, az MNL családfatörténettel foglalkozó oldalai, a Hungaricana, vagy az AdatbázisokOnline az információ keresésében felbecsülhetetlenek, míg a MyHeritage az adatok rögzítésében.

A résztvevők száma: max. 40 fő

 

MEGTELT! - 2019. november 16. 10 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. fsz., előadóterem

Előadó: Völgyesi Zoltán

Hogyan fogjunk családfakutatáshoz? Javasolt lépesek és módszerek

Az előadó kimondottan a kezdő családkutatókat szólítja meg, a kutatásban javasolt módszerekről, forrásokról, a kutatómunka ajánlott lépéseiről, „veszélyekről”, buktatókról hallhatnak az érdeklődők.

A résztvevők száma: max. 40 fő

 

MEGTELT! - 2019. november 16. 11 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. 1. em., kutatóterem

A foglalkozást vezeti: Sunkó Attila és Zetkó Éva

A Magyar Nemzeti Levéltár egyházi anyakönyvi adatbázisa

A foglalkozás elsősorban gyakorlati ismeretekkel segíti a családtörténet-kutatás iránt érdeklődők munkáját. Megmutatjuk, hogy kereshet az adatbázisban felmenői adatai után keresztelési, házassági és halotti anyakönyvekben, amennyiben ismeri felekezetüket, illetve az anyakönyvezés lehetséges idejét (évét), és helyszínét (a települést).

A résztvevők száma: max. 10 fő

 

MEGTELT! - 2019. november 16. 13 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. fsz., előadóterem

Előadó: Závoczki Adrienn

Vállalati iratok a családtörténet-kutatásban

A II. világháborút megelőző időszakból származó, valamint a szocialista nagyvállalatok levéltárban meglévő személyzeti anyagának bemutatása

A résztvevők száma: max. 40 fő

 

MEGTELT! - 2019. november 18. 17 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. 1.em., kutatóterem

Előadó: Török Enikő

Hol vannak a gyökereink? Térképek mint a családtörténet-kutatás forrásai

Az előadás rövid tartalma: A térképek az emberek és a föld közötti kapcsolat információit rögzítik, különösen igaz ez a birtoktérképekre, pl. az úrbéri és kataszteri térképekre. Gyakorlatban és személyre szólóan szeretnénk az információkeresés módját bemutatni.

A résztvevők száma: max. 10 fő

 

MEGTELT! - 2019. november 22. 17 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. fsz., előadóterem

Előadó: Szakács Annamária

A Magyar Nemzeti Levéltár főbb adatbázisai a családtörténet-kutatás szolgálatában

Az előadás áttekintést ad a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisairól, elsősorban azok számára, akik nem ismerik, nem használták még ezeket az elektronikus felületeket. Az adatbázisok adattartalmának és a kutatásban történő felhasználhatóságának ismertetését követően néhány gyakorlati példával is megismerkedhetnek az érdeklődők, de legfőképpen megtudhatják, hogy az MNL adatbázisai közül melyeket nélkülözhetetlen ismerni a családtörténet-kutatás számára.

A résztvevők száma: max. 40 fő

 

MEGTELT! - 2019. november 23. 10 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. fsz., előadóterem

Előadó: Sölch Miklós

Bevezetés a családtörténet-kutatásba

Az előadás elsősorban a kezdő családtörténet-kutatóknak szól. Hogy érdemes elindulni a kutatásban? Milyen forrásokat tekintsünk át elsőként? Hogy tudunk eligazodni a levéltári anyagban? Mire figyeljünk adataink rendszerezésekor?

A résztvevők száma: max. 40 fő

 

2019. november 23. 13 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. fsz., előadóterem

Előadó: Klettner Csilla

Az 1867–1918 közötti kormányiratok, képviselőházi iratok kutatása

Az előadásban olyan – digitalizált formában egyelőre nem elérhető – iratanyagokra hívjuk fel a figyelmet, amelyek érdekes információkkal segíthetik a családok dualizmuskori történetének megismerését. Ezek: kitüntetések, nemességek adományozásánál keletkező ügyiratok, képviselőválasztási iratok névjegyzékei, állampolgársági, kivándorlási iratok stb.)

A résztvevők száma: max. 40 fő

 

MEGTELT! - 2019. november 25. 17 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. 1. fsz., előadóterem

Előadó: Sz. Simon Éva

A 16. századi magyar és oszmán összeírások párhuzamos felhasználásának lehetőségei a családtörténeti kutatásokban

A foglalkozás során a nem nemes családok kutatásában használható, egészen a 16. századig visszanyúló forrásokkal és az azokból készült adatbázisok használatával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A résztvevők száma: max. 10 fő

 

2019. november 26. 17 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. fsz., előadóterem

Előadó: Völgyesi Zoltán

Hogyan fogjunk családfakutatáshoz? Javasolt lépesek és módszerek

Az előadó kimondottan a kezdő családkutatókat szólítja meg, a kutatásban javasolt módszerekről, forrásokról, a kutatómunka ajánlott lépéseiről, „veszélyekről”, buktatókról hallhatnak az érdeklődők.

A résztvevők száma: max. 40 fő

REGISZTRÁCIÓ

 

2019. november 29. 17 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. 1.em., kutatóterem

Előadó: Rácz György

Ük-ük-ükapám a honfoglalás korában

Az előadás a középkori családtörténeti kutatások módszertani buktatóival foglalkozik. Milyen forrásokból, hogyan lehet biztos személyazonosításokat végezni és a beazonosított személyeket összekapcsolni egymással. Mit mondanak a személynevek, a címerek, mióta vannak családnevek, mire következtethetünk a faluból képzett nevekből? Mért gondoljuk, hogy mindenáron vissza kell vezetni egy család eredetét a honfoglalásig, miért veszélyes családi mítoszteremtés? Mire használható és mire nem a középkori oklevelek adatbázisa?

A résztvevők száma: max. 40 fő

REGISZTRÁCIÓ

 

2019. november 30. 10 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. fsz. előadóterem

Előadó: Völgyesi Zoltán

Adatforrások a felmenők vagyoni és jövedelmi helyzetéhez: az 1828. évi országos összeírás és az MNB hitelinformációs jelentései 1927-1944-ből

Az előadás kezdő és haladó kutató számára egyaránt hasznos lehet. Az előadó két forrást mutat be, az egyik az utolsó olyan nagy összeírás, amelyben család- és személynevek szerepelnek településenként, megadva a vagyoni és jövedelmi adatokat is. A hitelinformáció jelentések pedig a család 1945 előtti vagyoni és jövedelmi helyzetéről, hitelképességéről ad megbízható információkat.

A résztvevők száma: max. 40 fő

REGISZTRÁCIÓ

 

2019. december 2. 17 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. 1. fsz., előadóterem

Előadó: Sz. Simon Éva

A 16. századi magyar és oszmán összeírások párhuzamos felhasználásának lehetőségei a családtörténeti kutatásokban

A foglalkozás során a nem nemes családok kutatásában használható, egészen a 16. századig visszanyúló forrásokkal és az azokból készült adatbázisok használatával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A résztvevők száma: max. 5 fő

REGISZTRÁCIÓ

 

2019. december 9. 17 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. 1.em., kutatóterem

Előadó: Török Enikő

Hol vannak a gyökereink? Térképek mint a családtörténet-kutatás forrásai

Az előadás rövid tartalma: A térképek az emberek és a föld közötti kapcsolat információit rögzítik, különösen igaz ez a birtoktérképekre, pl. az úrbéri és kataszteri térképekre. Gyakorlatban és személyre szólóan szeretnénk az információkeresés módját bemutatni.

A résztvevők száma: max. 10 fő

REGISZTRÁCIÓ

 

2019. december 11. 17 óra

MNL Országos Levéltára, Bp., Bécsi kapu tér 2–4. 1. fsz., előadóterem

Előadó: Szabó Dorottya

A levéltári kutatás előkészítése: előzetes kutatás otthon a FamilySearch-ön, egyéb online adatbázisokban, valamint családfaépítés a MyHeritage-en

A levéltári anyagok, adatbázisok használata előtt is érdemes már információkat gyűjteni a családról, hogy célzottan menjünk utána a levéltárakba, vagy a könyvtárakba kutatni. Az olyan honlapok, mint a FamilySearch, az MNL családfatörténettel foglalkozó oldalai, a Hungaricana, vagy az AdatbázisokOnline az információ keresésében felbecsülhetetlenek, míg a MyHeritage az adatok rögzítésében.

REGISZTRÁCIÓ

Utolsó frissítés:

2019.12.09.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges