Hasznos tapasztalatcserére nyílt lehetőség a 32. ICARUS Konferencián

2024.06.12.
A szakmai tapasztalataikkal, valamint az alkalmazott megoldások, módszerek megosztásával tevékenyen hozzájárultak a 32. ICARUS (Nemzetközi Levéltári Kutatóközpont) Konferenciához a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai. A kollégák ugyanakkor a külföldi szakemberek előadásaiból maguk is tovább gyarapíthatták tudásukat.

Június 4. és 7. között rendezték meg a 32. ICARUS (Nemzetközi Levéltári Kutatóközpont) Konferenciát Újvidéken, a Vajdasági Levéltárban, ahol a résztvevők gazdag, háromnapos programon ismerkedhettek meg a legújabb levéltári kutatások és restaurálási módszerek eredményeivel. A rendezvény egyik új, első alkalommal megszervezett eseménye volt a Papír- és Pergamen Konzerválása és Restaurálása című állományvédelmi szekció, amelyet június 6-án tartottak meg.
 

Hazai előadások

Ezen a szekcióülésen, a Magyar Nemzeti Levéltár részéről két munkatársa, Nemes L. Ágnes, az Állományvédelmi Osztály vezetője és Somogyi Márk, az Állományvédelmi Osztály restaurátora vett részt.  Nemes L. Ágnes előadásában az osztályon alkalmazott, a levéltári anyagok védelmére és restaurálására irányuló innovatív módszereket és gyakorlati megközelítéseket mutatta be. Somogyi Márk a történeti levéltárak gyűjteményeiben nagy számban előforduló, úgynevezett ugróhátas kötések szerkezetéről, kialakulásának történelmi hátteréről és állagromlásának okairól, illetve egy, a Magyar Nemzeti Levéltár gyűjteményében őrzött ugróhátas kötésen végzett restaurálási munkájáról számolt be.

Magyarországról a konferencián részt vett még a P. Holl Adrien, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár állományvédelmi szakértője, aki a Visegrádi Országok írott örökségének megőrzéséről adott elő, bemutatva a V4 projektet. Majd Orosz Katalin, A Budapest Fővárosi Levéltár főrestaurátora a Ráday Levéltár középkori dokumentumgyűjteményének állapotfelméréséről, konzerválási döntéshozataláról és beavatkozásairól beszélt. Mind a négy előadás hozzájárult a magyar levéltári szakterület nemzetközi szintű bemutatásához és a szakmai párbeszéd erősítéséhez.
 


Nemzetközi beszámolók

A szekció további előadásain Andreja Dragojević a horvát állami levéltárak írott örökségének vizuális vizsgálatáról beszélt, kiemelve a legújabb technikai lehetőségeket. Nataša Dimitrić a papíralapú kulturális örökség fertőtlenítésénél alkalmazott aminosav-alapú ionos folyadékok használatáról tartott előadást. Višnja Nikolić bemutatta a Vajdasági Levéltár térképeinek és terveinek konzerválási és restaurálási munkálatait. Maja Jokmanović videó-prezentációja a Mária Terézia császárnő által 1774-ben kiadott kiváltságlevél másolatának elkészítéséről beszélt. Elisaveta Markovikj az anoxiás kezelések alkalmazását mutatta be, különös tekintettel az Észak-Macedón Állami Levéltár ritka könyveire. Végül Anđela Aćimović előadása földrajzi térképek konzerválási és restaurálási folyamatát tárgyalta, bemutatva a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság levéltári tapasztalatait.

 

Eredményes szekcióülések

A levéltári, levéltáros-kutatói, valamint digitális bölcsészet témaköréhez kapcsolódó szekció-ülések során az előadók számos érdekes és aktuális témát dolgoztak fel. Ezek között szerepelt a digitális archívumok fejlesztése és az elektronikus dokumentumkezelés kihívásai, az archiválási szabványok és protokollok kidolgozása, valamint a digitális bölcsészet módszereinek alkalmazása a történeti források elemzésében. Továbbá, a résztvevők megvitatták az adatbázisok és online kutatási eszközök szerepét a történeti kutatások előmozdításában, valamint a levéltári anyagok digitalizálásának etikai és jogi kérdéseit. A szekciók célja az volt, hogy a különböző tudományterületek szakemberei közötti párbeszédet elősegítsék és az új technológiák integrálásával a levéltári munka hatékonyságát növeljék.

 

Orosz Katalin, Nemes L. Ágnes, P. Holl Adrien, Somogyi Márk, Višnja Nikolić (Szerbia), Anđela Aćimović (Bosznia Hercegovina), Elisaveta Markovikj (Macedónia), Nataša Dimitrić (Szerbia)

 

Utolsó frissítés:

2024.06.19.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges