"Fenti rendeletre vonatkozó jelentésem nemleges." - II. világháború alatti fegyveres ellenállásra vonatkozó levéltári anyag

Szerző: Keresztes Csaba
2022.11.17.
Az államszocialista időszakban az egyik legfontosabb évforduló Magyarország „felszabadulásának” (ahogy 1989-ig nevezték), vagyis a második világháború magyarországi harcai befejeződésének kijelölt napjához kötődött. Az 1945. április 4-e napjához – erőltetett módon – kapcsolt eseményt, beleértve az 1945. évet, mint „sorsfordulót”, kötelező volt ünnepelni, a lehető legkülönfélébb módon megemlékezni róla.

Ez utóbbiak sorába tartoznak a most olvasható, 1959-ből származó ügyirat iratai is. Ebben az évben ugyanis a Hadtörténeti Intézet tervbe vette, hogy a 15. évfordulóra egy dokumentumkiadvány jelentet meg, amelyben a világháború alatt történt, magyar fegyveres ellenállás iratait adná közre. A dokumentumanyag összegyűjtése érdekében segítséget kértek a Művelődésügyi Minisztériumtól.

Az eredmény érdekében a minisztérium Levéltári Osztálya körlevelet intézett minden területi (ahogy akkor mondták: „állami”) levéltárhoz, a Magyar Országos Levéltárhoz, illetve a még létező Központi Gazdasági Levéltárhoz, a számba jöhető iratok felkutatása érdekében. („Szíveskedjék közölni, hogy van-e a vezetése alatt álló le­véltárban olyan anyag, melyben erre a fegyveres ellenállásra do­kumentumokat tartalmaz, vagy amelyikben ilyen dokumentumok gyaníthatók. Ez utóbbi esetben mennyi lenne az az idő, amelyik az anyag felkutatására szükséges. Kérem jelentését 1959. okt[óber] 15-ig küldje el a Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztályához.”)

A válaszok a kijelölt időpontig meg is érkeztek, és önmagukért beszélnek – lényegében két levéltár kivételével nemleges tartalmúak. Ezekből az derül ki, hogy fegyveres „ellenállás” nem volt.

Némelyik nemleges válasz színtiszta kordokumentum.

Érdemi anyag létezését csak a Magyar Országos Levéltár, illetve a fővárosi levéltár (akkori nevén: Budapesti 1. számú Állami Levéltár) feltételezte, és javaslatot tett a vonatkozó fondok átnézésére. Valójában azonban az egész adatgyűjtés eredménytelen maradt. (Megjegyzésre érdemes: az egyik dokumentumban szereplő Budapesti 2. számú Állami Levéltár a mai Pest Megyei Levéltár.)

Nem ismeretes, a Levéltári Osztály miről értesítette a Hadtörténeti Intézetet, azonban a tervezett időre és formában a dokumentumkiadás nem valósult meg. Az 1960-as években megindult dokumentumkiadások viszont már egyre több levéltári iratot tartalmaztak (pl. Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. Dokumentumok a magyar antifasiszta ellenállási mozgalom történetéből 1941-1945. Szerk.: Harsányi János - Dr. Gazsi József - Molnár Pál. Zrínyi Kiadó, 1966.).

 

Utolsó frissítés:

2022.11.17.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges