Beszámoló az észak-rajna-vesztfáliai levéltári tanulmányútról

Szerző: Fiziker Róbert
2018.05.31.
A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) és a Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (LA NRW) között 2017 májusában aláírt együttműködési megállapodás a szakmai kapcsolatok intenzívebbé tételét és a folyamatos tapasztalatcserét tűzte ki célul. Anne Potthoff, a partnerintézmény kutató- és információs szolgálati munkatársának 2017. szeptemberi látogatása után idén az MNL Országos Levéltára munkatársa utazott a német levéltárügy egyik vezető közgyűjteményébe.

A Landesarchiv Nordrhein-Westfalen jelenlegi szervezeti formájában 2004 óta működik, 2013 óta Frank M. Bischoff elnök irányításával. Az ún. Zentrale Dienste a személyzeti, gazdálkodási, szervezési és informatikai feladatokat koordinálja, a Fachbereich Grundsätze a koncepció- és stratégiai fejlesztések, a közösségi megjelenés és közművelődés, illetve az állományvédelem gazdája.

A duisburgi belső kikötőben 2014-re készült el – egy régi gabonasiló 22 szintes levéltári raktári toronnyá történő átalakításával és egy hullámformájú irodai tömb hozzáépítésével – a levéltár új, modern épülete, ahol a fenti két részleg mellett a korábbi Hauptstaatsarchiv Düsseldorf iratanyaga (Abteilung Rheinland) is helyet kapott. A két további részleg (az Abteilung Westfalen Münsterben és az Abteilung Ostwestfalen-Lippe Detmoldban) közül a 2018. április 16. és május 11. között lezajlott szakmai tanulmányúton az előbbi meglátogatására is sor került.

 

A német levéltár vezetőivel (Dr. Pilger, Dr. Fiziker Róbert, Dr. F. Bischoff, Dr. Meusch)

 

A levéltár belső levelező hálózatán „Herzlich willkommen, Herr Dr. Fiziker” címmel fényképes email tájékoztatta a levéltár munkatársait a várható programról, engem pedig saját, névtáblával is ellátott iroda várt a vezetőkkel elköltött közös ebéd után. Ez a fajta nyitottság, figyelem és érdeklődés végig jellemző volt az ott-tartózkodásom alatt, ezért ezúton is köszönetemet fejezem ki a LA NRW valamennyi munkatársának, Frank M. Bischoff és Anne Potthoff mellett elsősorban a duisburgi programokat szervező Regina Hönerlage és a münsteri levéltárvezető, Mechtild Black-Veldtrup és munkatársa, Eva-Maria Kelhetter önzetlen segítségét szeretném kiemelni.

 

A duisburgi központi levéltári épület (Fotó: Fiziker Róbert)

 

Bár a különböző programpontok hospitálásról, vendégeskedésről, tapasztalatcseréről szóltak, valójában a különböző részlegekkel és ügyosztályokkal való ismerkedést alapos elméleti bevezetés és a tevékenység, a munkatervi és projektfeladatok részletes bemutatása után minden esetben az ott folyó munkába való aktív bekapcsolódás, – az iratőrző osztályok esetében – a magyar vonatkozású iratok bemutatása, illetve a folyamatos visszacsatolás és értékelés követte. Az áldozócsütörtöki munkaszüneti napra videokonferencia formájában tervezett záró beszélgetésre végül nem került sor, ezt részben pótolja ez a – német nyelven, az Archivar című, hagyományosan a LA NRW szerkesztésében megjelenő német levéltári folyóiratban is közlésre kerülő rövid, elsősorban a megfontolásra érdemes benyomásokra összpontosító beszámoló.

A duisburgi két hét az épület, a számítógépen személyre szabottan elérhető tartalmak, többek között a saját, V.E.R.A. elnevezésű, az iratállományt, minden munkafolyamatot és kutatói kérést napi szinten nyilvántartó és kezelő levéltári szoftverük, az elektronikus ügyiratforgalom és a különböző ügyosztályok (Dezernat) vezetőinek bemutatásával indult. A könyvtári szakirodalom a kutatóteremben használható, ahol külön kézikönyvtár is a kutatók rendelkezésére áll. A mintegy 100 kilométernyi, 12 évszázadra visszatekintő iratanyagot azok jellege (pl. a Hansa Luftbild óriási légifelvétel-gyűjteménye) és az iratképző típusa mellett kronológiailag csupán a francia uralom 19. század eleji végével és a porosz fennhatóság kezdetével osztják két részre, továbbá – értelemszerűen a tartomány 1946-os születése jelent cezúrát.

Miután a 2000-es évek elején a tartományi vezetés megbízásából két külsős vizsgálat is a finanszírozás hosszú távú biztosításának a fontosságát emelte ki a személyi állomány bővítésének szükségessége mellett, az első kérdésben született politikai döntés folyamatosan biztosítja a projektek anyagi hátterét, a legmodernebb eszközök beszerzését és működtetését, a kiállításokhoz és egyéb rendezvényekhez szükséges feladatok saját erőből történő ellátását, illetve szükség esetén külső szolgáltatók bevonását is lehetővé teszi. A tárolási kapacitás hosszú évtizedekre megoldott, a tárolási körülmények (18, 15, illetve 1 ºC-os raktárak) tökéletesek. A munkavállalók a Betriebsgesundheitsmanagement (BGM) keretében munkaidőben jógát és masszázst vehetnek igénybe, meghatározott időpontban asztaliteniszezhetnek, a Kinder-Eltern-Büro pedig a gyermekes szülők gondjain segíthet. Lehetőség van otthoni munkavégzésre is.

A történeti értékű fotókat az aktáktól elválasztva leíró, digitalizáló, adatbázisba és külön fotóarchívumba rendező projekt megismerése mellett az elektronikus formában zajló irat-előkészítésbe és az olvasótermi kutatói kiszolgálásba is bekapcsolódhattam. Naponta 3–4 alkalommal van azonos időpontban iratkiemelés, a beiratkozás és a kutatók tájékoztatása az olvasóteremben történik, az iratokat korlátlanul és ingyenesen lehet fotózni, illetve maximum négy hétre lehet félretetetni. A programot a Landestag düsseldorfi épületében a parlamenti demokrácia elméletét bemutató vezetés, majd egy élvezetes és szenvedélyes vitával kísért plenáris ülés, illetve az ottani levéltár és a tartománygyűlés múltját modern és ötletes eszközökkel bemutató kiállítás (Villa Horion) megtekintése zárta.

Münster-Coerdében, az – egy korábbi gabonaraktár és ellátási központ átépítésével létrejött irodaépületben berendezett – ún. Technisches Zentrumban megismerkedhettem az 1945 márciusában egy szállítóhajón menekített és óriási károsodásokat szenvedett iratállomány (az ún. Kahnakten) máig tartó restaurálási folyamatával, a szövetségi szinten szabályozott biztonsági filmezés és –digitalizálás munkafázisaival, a városi levéltár tevékenységével, illetve a német levéltári jogba is bevezetést kaptam. Majd három napig a restaurátori feladatokat (száraz tisztítás, nedves kezelés, enyvezés, préselés, méretre vágás) is kipróbálhattam. A belvárosi központi épületben pedig levéltárpedagógiai foglalkozáson is részt vehettem, ahol a 14–15 éves diákok gyakorló történelemtanár irányításával a levéltár szerepének tudatosításán túl a nemzetiszocialista korszak lakóhelyükhöz kötődő történéseit ismerhették meg, sok eredeti irat csoport- és egyéni kutatómunka keretében történt feldolgozásával.

 

Münster-Coerde (Fotó: Fiziker Róbert)

 

Természetesen lehetőség nyílt a munkaidő után a tartomány kulturális értékeivel és a különböző nációknak a legnagyobb empátiával és figyelemmel kísért együttélésével való ismerkedésre is. Duisburgban az egykori hatalmas acélmű helyén kialakított Landschaftspark, az átalakulóban lévő kikötő, a belváros modern szobrai, a Tatort című krimisorozat Schimanski felügyelőjének a filmforgatáson használt és a városi múzeumban őrzött legendás kabátja és az 1980-as években itt forgatott epizódok helyszínei is a programpontok között szerepeltek. A münsteri, 1944-ben porig rombolt belváros újjáépített, csodás épületei, köztük a vesztfáliai béke aláírásának helyszíne, az ún, Friedenssaal, Mühlendorf skanzenje, az egyetemi botanikus kert, továbbá két holokauszt témájú (Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, és a Villa ten Hompel Münsterben), illetve egy háborúellenes Picasso-kiállítás után a május 9. és 13. között megrendezett Katholikentag színes, sok tanulsággal szolgáló forgataga sem maradhatott ki.

 

Válogatás a münsteri magyar vonatkozású iratokból (Fotó: Fiziker Róbert)

 

A német kollégák jelenleg a tartományban működő összesen 475 különböző, állami, kommunális, egyházi, gazdasági, céges és felsőfokú oktatási intézményben található levéltár alapadatait és tevékenységét közös felületen bemutató honlap fejlesztésén dolgoznak, és gőzerővel készülnek az E-Government kihívásaira. Tevékenységüket a levéltár társadalmi beágyazottsága, a tartományi nyilvánosságban, a múlt feltárásában és a jövő formálásában játszott elismert szerepe is segíti. Nem véletlen, hogy az alapvető levéltári feladatok felsorolása (a „megőrzésre méltó”, archivwürdig iratok kiszűrése, gyűjtése, feldolgozása, restaurálása, kutatásra való előkészítése, publikációk, vezetések és kiállítások formájában és „A hónap dokumentuma” rovatban történő közzététele, végül az utánpótlás marburgi képzése) között első helyen szerepel az intézmény állami hivataloknak, bíróságoknak és egyéb szervezeteknek az iratkezelés és iratbiztosítás terén nyújtott tanácsadói tevékenysége.

Utolsó frissítés:

2018.06.15.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges