A Kádár-rendszer megszilárdulásának forrásai

KONFERENCIA
Szerző: Ólmosi Zoltán
2011.12.14.
2011. október 28-án a Magyar Országos Levéltár Hess András téri épületében 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai címmel a Levéltár és a Magyar Levéltárosok Egyesületének MOL szekciója közös rendezésében tartottak konferenciát.

Szomorú aktualitást adott a rendezvénynek G. Vass István címzetes főigazgató közelmúltbeli halála, aki egykori tervei szerint a Minisztertanács hatvanas évek eleji működéséről tartott volna itt előadást. A konferenciát így az ő emlékének is szentelték.

A résztvevőket Mikó Zsuzsanna mb. főigazgató köszöntötte, aki utalt arra, hogy ez a rendezvény egy 2009-ben kezdődő folyamat fontos állomása. A Magyar Országos Levéltár ekkor tartotta ugyanis A levéltári iratok és a rendszerváltás konferenciát, amelyet 2010-ben a Széchenyi István és kora a levéltári források tükrében megrendezett tanácskozás, majd 2011-ben a most bemutatott szimpózium követett.

Az 50 éve történt… konferencia első előadójaként Szabó Csaba, a Collegium Hungaricum (Bécs) igazgatóhelyettese, az Országos Levéltár korábbi főigazgató-helyettese Azok a hatvanas évek címmel tartotta meg a korszakot áttekintő referátumát.

Ezt követően a Magyar Országos Levéltár munkatársai saját referenciájuk, illetve kutatási területük forrásainak felhasználásával járták körbe az ötvenes évek végének és a hatvanas évek elejének fontos történeti eseményeit, problémáit. Elsőként Simon István főlevéltáros A kádári konszolidáció és a rendszer eladhatósága, majd Kiss András levéltáros A berlini válság és a német kérdés magyar szemmel, őt követően Garadnai Zoltán főosztályvezető A nyugati nyitási politika szándékai és lehetőségei a magyar diplomáciában, 1962–1963 című előadásában mutatott rá a konszolidáció éveinek érdekes momentumaira.

A szünetet követően Mikó Zsuzsanna mb. főigazgató A forradalom elítéltjei a ’60-as évek elején, Soós Viktor Attila főosztályvezető A megtorlás éve – Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium fellépése a „klerikális reakció” ellen, Reisz T. Csaba c. főigazgató, főosztályvezető Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a „mormon akció” idején, Németh László Sándor főosztályvezető A határ átlépésének oka: szerelem – Határsértési perek az 1960-as években, valamint Katona Klára főlevéltáros A határ 1956 után címmel tartott előadást.

Ezt követően Majtényi György főosztályvezető K-vonal, az új „elit” kialakulása, Keresztes Csaba főlevéltáros Szó szerinti kultúrpolitika: a Művelődésügyi Minisztérium Kollégiumának szóbeli jegyzőkönyvei, Kocsis Piroska főlevéltáros Változások a munka világában, Tóth Eszter Zsófia levéltáros Magánélet és pártfegyelem az 1960-as évek fordulóján című előadásait hallgatták meg a résztvevők.

A konferencia utolsó blokkjában gazdasági kérdések szerepeltek: Kovács Csaba levéltáros Megtorlás után, konszolidáció előtt. A mezőgazdaság szocialista átalakításának befejezése, Kovács Tamás levéltáros Nem csonka bank(csonk)ok, Nyeste Sándor levéltáros A Munkácsytól a Kékesig – a székesfehérvári televízió-gyártás hajnala címen tartotta meg érdekfeszítő előadását.

A konferencia végén a szervezők nevében Ólmosi Zoltán méltán állapíthatta meg, hogy a levéltár sikeres konferenciát zárt, ezt nem csupán a közel 80 résztvevő, hanem a hallgatóság feszült érdeklődése is alátámasztotta. Az elhangzott előadások ugyancsak egyértelműen bizonyították, hogy a Magyar Országos Levéltár munkatársai napi levéltári feladataik ellátása mellett komoly tudományos tevékenységet folytatnak, és ebben az értelemben a Levéltár egyben jelentős szaktörténészi műhely is.

A konferencia teljes videóanyaga ide kattintva megtekinthető.

Utolsó frissítés:

2015.05.18.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges