Erdélyi Kancelláriai Levéltár

B szekció

 

Évkör: 1686–1848 (1900)
Terjedelem: 494,32 ifm
Nyelv: főként német és latin, kis részben magyar

Aktuális nyilvántartás:
    Az MNL iratkeresőjében ITT tekintheti meg a szekcióhoz tartozó iratok listáját.
    Az információ elolvasása után kattintson a Teljes struktúra gombra!

Egyéb, nyomtatásban megjelent korábbi segédletek:
Trócsányi Zsolt: Erdélyi Kancelláriai Levéltár: Repertórium (Levéltári leltárak 68. Budapest, 1976)
Trócsányi Zsolt: Erdélyi kormányhatósági levéltárak (Magyar Országos Levéltár kiadványai, I. Levéltári leltárak 5. Budapest, 1973)
Wellmann Imre: Az erdélyi kancellária levéltára (Levéltári alapleltárak I. Országos Levéltár 3. Budapest, 1952)

 

Az Erdélyi Udvari Kancellária az 1690 és 1848 közötti korszak legfelsőbb erdélyi kormányhatósága. A Magyar Kancelláriához hasonló szerepet töltött be: továbbította az udvar rendelkezéseit az erdélyi kormányszervek felé, a kormányszervek jelentéseit, felterjesztéseit pedig az udvar felé. Hatásköre a Magyar Kancelláriáénál szűkebb volt. A két kancelláriát II. József 1782. évi rendeletével egyesítette. Az egyesített kancellária 1791-ig működött, majd attól kezdve megszüntetéséig az Erdélyi Kancellária ismét önállóan intézte az erdélyi ügyeket.

A regisztratúra iratanyaga az általános és az elnöki iratok csoportjára oszlik. Az iktatás 1775. évi bevezetése előtt keletkezett iratok jelentős részét kiselejtezték.

Az Erdélyi Kancelláriai Levéltár magába foglalja a kancelláriai és egyéb tisztviselők, udvari ügyvivők és királyi biztosok iratait, valamint egy zömében országgyűlési tárgyú, több iratsorozatba rendezett gyűjteményt is.

A kutatáshoz az ismertetőleltáron kívül az eredeti lajstromok és mutatók adnak segítséget.