Tanulmánykötetek

Évlönyv, 1992Ortutay András (szerkesztő)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Évkönyv 1992
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom
Megjelent: 1992
Terjedelem: 189 oldal
Elfogyott!
  
Évkönyv, 1993-1994Csombor Erzsébet (szerkesztő)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Évkönyv 1993-1994

Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom
Megjelent 1994
Terjedelem 212 oldal
Méret: 165 x 230 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötéses
Fogyasztói ár: 45 Ft
A kötetben Bottyán Jánossal, a magyar-lengyel kapcsolatok történetével, valamint helytörténeti kutatásokkal kapcsolatos tanulmányok olvashatók.
  
Évkönyv, 1995Csombor Erzsébet (szerkesztő)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Évkönyv 1995

ISBN 1216 710 x
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom
Megjelent: 1995
Terjedelem: 149 oldal
Méret: 165 x 230 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés
Fogyasztói ár: 45 Ft
A kötetben a megye zsidóságának történetével foglalkozó tanulmányok olvashatók.
  
Évkönyv, 2010Csombor Erzsébet (szerkesztő)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Évkönyv 2010

Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom
HU ISSN 1586-5320
Megjelent: 2010
Terjedelem: 302 oldal + 8 oldal melléklet
Méret: 168 x 245 mm
Kötésmód: fűzött, kemény táblás
Fogyasztói ár: 485 Ft
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyv sorozatának a legújabb darabja a 2004 után szervezett konferenciák, Komáromi Levéltáros Szakmai Napok előadásainak válogatott, szerkesztett változata.  A legtöbb írás a török kor eseményeit, közelebbről az 1595. évi hadjárat történéseit dolgozza fel. A hírszerzés történetével, a vizeknek, folyóknak a történelmi eseményekben játszott szerepével, illetve a női sorsokkal foglalkozó írások mellett Komárom-Esztergom megye 20. századi történetével és egyháztörténettel foglalkozó tanulmányok olvashatók az évkönyvben. A Komáromi Levéltáros Szakmai Napok a szakmai kérdések megvitatására is alkalmas fórumot biztosítanak. A levéltárügy néhány fontos kérdését járják körül az itt elhangzott előadások írott változatai.
Évkönyv 2016-2017

Wencz Balázs (szerkesztő)
Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, Évkönyv 2016-2017

Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, Esztergom
ISSN 2559-8082
Megjelent: 2017
Terjedelem: 376 oldal + 11 oldal melléklet
Méret: 168 x 237 mm
Kötésmód: fűzött, kemény táblás
Fogyasztói ár: 1756 Ft

A kötetben olvasható tanulmányok:

Erdélyi Szabolcs: Nedamtól Komáromig – Komárom településszerkezetének változása a 18–19. században.
Horváth Attila: Az almásfüzítői timföldgyár 1956-ban, a timföldgyári munkástanács  tevékenysége
Iván László: „a víz… kiöntéssel fenyeget, ha még néhány lábat árad”– Az 1876. évi esztergomi árvíz
Karsai-Nagy Zoltán: Pillanatképek a magyar labdarúgás 1978-as világbajnokságot követő időszakából
Kántor Klára: A nixbrodi szállítmány – Esztergom-Kertváros betelepítésének kezdetei
Kládek László: „…recsegve begerjed a ’lármafa’…” A hangos híradók kora
Kovács Péter: Komáromi hétköznapok az első világháborúban
Miklós Tamás: Esztergom első világháborús emlékművének története
Rainer M. János: 1956 – következmények, hatások és emlékezet
Soós Viktor Attila: A katolikus egyház 1956-ban, különös tekintettel Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek szerepére
Wencz Balázs: Bády István az állambiztonság célkeresztjében
Iván László: „a víz… kiöntéssel fenyeget, ha még néhány lábat árad”– Az 1876. évi esztergomi árvíz c. tanulmányában szereplő térkép eredeti méretben tekinthető meg.

Levéltár és helytörténet: A Komáromi Levéltáros Szakmai nap előadásai 1994-2004 Archív a regionálna história: Prednásky na Komárnanskych odbornych dnoch archivárov 1994-2004 Csombor Erzsébet, Tóth Krisztina (szerkesztő)
Levéltár és helytörténet: A Komáromi Levéltáros Szakmai nap előadásai
1994-2004
Archív a regionálna história: Prednásky na Komárnanskych odbornych dnoch archivárov 1994-2004
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 14.
(sorozatszerkesztő: Csombor Erzsébet)
ISBN 963-7234-19-5
ISSN 1586-5320
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom
Megjelent: 2005
Terjedelem: 368
Méret: 170 x 237 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés
Fogyasztói ár: 250 Ft
A magyar és szlovák nyelvű kötet az évenként megrendezett Komáromi Levéltáros Szakmai Nap előadásait tartalmazza.
 
Wencz Balázs (sorozatszerkesztő)
Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, Évkönyv 26.
Wencz Balázs - Horváth Attila (szerkesztők)
Közlemények Komárom-Esztergom megye múltjából

Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, Esztergom, 2019
ISSN 2559-8082
ISBN 978-963-7234-24-8
Megjelent: 2019
Terjedelem: 252 oldal
Méret: 168 x 237 mm
Kötésmód: fűzött, kemény táblás

A kötetben olvasható tanulmányok:
Erdélyi Szabolcs: Esztergom városi vasúttervek a „boldog békeidőkben”
Horváth Attila: A szovjet csapatok tevékenysége Komárom-Esztergom vármegyében 1945-1947 között
Iván László: Esztergom hajdan volt nyaralótelepe - Kovácspatak
Kántor Klára: Az esztergomi Bottyán-ház története
Kládek László: Dömös község idegenforgalma az 1950-es évektől
1989-ig. Szervezettörténeti áttekintés
Kovács Péter: Komárom kulturális élete 1950-1989 között
Marek Viktor: Kudarcra ítélve – A Dorogi Szénbányák Vállalat története az új gazdasági mechanizmustól a rendszerváltásig
Miklós Tamás: Az 1942. évi esztergomi cigány-szabályrendelet megalkotása és annak előzményei
Soós Viktor Attila: Az egyházi iskolák államosítása 1948-ban, különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére
Szabó Csaba Gábor: Sportélet a Komáromi Állami Gazdaságban és annak jogelődjeiben 1950-1989 között
Tóth-Péter Veronika: Ferenc József és Erzsébet királyné beiktatása – Esztergom vármegye és közméltóságainak szerepe az 1867-es királykoronázásban
Wencz Balázs: Az MSZMP tagfelvételi munkájának főbb vonásai Komárom megyében 1956 és 1962 között
Sobieski emlékkönyv: Sobieski III. János lengyel király halálának 300. évfordulója alkalmából rendezett konferencia anyaga Csombor Erzsébet (szerkesztő)
Sobieski emlékkönyv: Sobieski III. János lengyel király halálának 300. évfordulója alkalmából rendezett konferencia anyaga
Zbiór referatów wygwoszonych na konferencii poświęconiej 300 rocznicy śmierci Jana III Sobieskiego króla polskiego (Esztergom, 28. X. 1996.)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 5.
ISSN 1216-710 X
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom
Megjelent: 1999
Terjedelem 149 oldal
Méret: 165 x 230 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés
Fogyasztói ár 120 Ft
A magyar és lengyel nyelvű kötet Esztergom török uralom alóli felszabadulásával és az abban kiemelkedő szerepet játszó Sobieski János lengyel király szerepével foglalkozik
  
Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben Sasfi Csaba (szerkesztő)
Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben
Rendi társadalom – polgári társadalom 11.

ISSN 0239 1990
ISBN 963 7234 06 3
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom
Megjelent: 2000
Terjedelem: 387 oldal
Elfogyott!
A kötet a történelmet "átélő" ember magatartásával, gondolkodásával kapcsolatos tanulmányokat tartalmaz.
  
Várospolitika és közigazgatás Csombor Erzsébet és Dr. L. Balogh Béni (szerkesztők):
Várospolitika és közigazgatás

(Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei, 21.)
Sorozatszerkesztő: Csombor Erzsébet)
HU ISBN 1586-5320
ISBN 978-963-7234-23-1
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára
Megjelent: 2011
Méret: 170 x 240 mm
Terjedelem: 207 oldal
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés
Fogyasztói ár: 300 Ft
A kötet első felében a levéltárunk által rendezett, Esztergom város és vármegye kuruc kori történetét felidéző konferencia előadási olvashatók. A második részben Esztergom szabad királyi város 1701 és 1710 közötti jegyzőkönyveinek regesztáit találja meg az olvasó D. Szakács Anita fordításában.