Diktatúrából Demokrácia Konferencia beszámoló

2019.11.12.

Diktatúrából demokrácia, Magyarország a rendszerváltás évtizedében címmel rendezte meg konferenciáját a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára az esztergomi Városháza nagytermében, 2019. november 7-én.

Elsőként Prof. Dr. Rainer M. János egyetemi tanár (Eszterházy Károly Egyetem, Eger) A rendszerváltás jelentései címmel tartott előadásában a 30 évvel ezelőtt Magyarországon, illetve Kelet-Európában lezajlott rendszerváltó folyamatok különféle szemszögű értékeléseit, elemzéseit mutatta be. Ezek az elemzések az optimista verziótól az egészen pesszimisztikus felfogásig terjednek. A (nem politikai értelemben vett) „liberális” elemzők a változásokat alapvetőnek, lényegesnek tartották, míg az „antiliberális” és „posztliberális” elemzések szerint nem ment végbe igazi, mélyreható váltás.

Dr. Wencz Balázs főlevéltáros, igazgató (MNL KEM Levéltára, Esztergom) Az MSZMP és az SED pártközi kapcsolatai az 1980-as években című előadásában a magyar és a keletnémet állampárt viszonyát, a viszony változását és annak okait elemezte. A két párt kapcsolata az 1960-as évektől egészen az 1980-as évek végéig kitűnő volt, és ebből következően igen sokrétű kapcsolat állt fenn a két ország között. Az 1980-as évek végén az egyre erősödő kelet-európai reformfolyamatok során viszont eltávolodott egymástól az MSZMP és az SED irányvonala.

Dr. Soós Viktor Attila történész (Nemzeti Emlékezet Bizottsága) Egyházak felügyelete diktatúrában és demokráciában címmel tartotta meg előadását. Bemutatta az Állami Egyházügyi Hivatal megalakulásának történetét, a megyei tanácsok apparátusában működő egyházügyi előadók (tanácsosok) tevékenységét.

Dr. habil. Tóth Imre igazgató (Soproni Múzeum) A diplomácia megoldási kísérletei az 1989-es keletnémet menekültkérdés kezelésében című előadásában ismertette azt, hogy 1989 nyarán már egyre nagyobb számban keresték fel a keletnémet állampolgárok a budapesti NSZK-követséget azért, hogy segítséget kapjanak a nyugatnémet államba történő áttelepüléshez. Az előadó kitért a megoldási kísérletek felvázolására és a Páneurópai pikniken történtek ismertetésére is.

Dr. Krahulcsán Zsolt tudományos kutató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)

A politikai rendőrség a rendszerváltás küszöbén. Szervezeti felépítés, működési anomáliák, pártirányítás (1985–1989) címmel tartott előadást. Bemutatta a szervezet többlépcsős MSZMP-felügyeletét. Utalva egyes „kényes” ügyekre, botrányokra, részletesen elemezte a „testület” „légüres térbe” kerülését, tagjainak dilemmáit, a „professzionális szerveződés felé való” továbblépés módjait. Az előadó ismertette a megyei, ezen belül pedig a Komárom megyei állambiztonsági szervek munkáját is.

Dr. Marek Viktor történész Kudarcra ítélve. A Dorogi Szénbányák Vállalat története a Kádár-korszak utolsó évtizedében címmel a pártállami Magyarország egyik fontos bányavállalata történetének „végjátékát” mutatta be. Utalt a terület kedvezőtlen geológiai tulajdonságaira (vízveszély), a csolnoki, sárisápi, tokodi bányaüzemek bezárására. Részletesen bemutatta a vállalat „túlélését” szolgáló, Kesztölc határában lévő lencsehegyi üzemek történetét, az ottani problémákat (szénporrobbanás).

Karsai-Nagy Zoltán PhD-hallgató Bírják a terhelést és szorgalmasak, avagy lötyögés a semmibe címmel a Magyar Ifjúság (a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség központi lapja) 1980. október 24-i számában Jakab József tollából megjelent, az Újpesti Dózsa „kimagasló” edzésmunkáját bemutató cikkét és az arra való reakciókat ismertette.

A konferenciáról készült képeket ide kattintva megtekintheti: Galéria

 

Utolsó frissítés:

2019.11.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges