A komáromi Strandfürdőtől a Brigetio Gyógyfürdőig

A hónap dokumentuma
2016.05.03.
Komáromnak, az erődök városának egyik legnagyobb vonzereje kiváló minőségű gyógyvize. Termálfürdője a város központjában helyezkedik el. A 62 Celsius fokos víz, melyet 1970-ben nyilvánítottak gyógyvízzé, közel 50 éve szolgálja a vendégek gyógyulását, kikapcsolódását. Szerző: Kovács Péter levéltáros (MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, Komáromi Fióklevéltár)

1955. június 4-én a Komárom Városi Tanács végrehajtó bizottsága elhatározta, hogy a város lakossága részére strandfürdőt épít.[1]

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B.  872-5/1955. június 4.

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B.  872-5/1955. június 4.

A tervezett költségeket 300 000 Ft-ban állapították meg, a munkálatok nagy részét társadalmi munkában kívánták elvégeztetni, így 80 000 Ft-ot szerettek volna megtakarítani. A fürdőre egészségügyi szempontból is igen nagy szükség volt.[2]

MNL KEMLF KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B.  Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1955. március 25. 29. oldal

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B.  Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1955. március 25.  31. oldal

MNL KEML KVF XXIII. 551. Komárom Városi Tanács V.B. Tervtár,  Komáromi strand építési anyaga 1959-1985. S11 doboz.

Első körben egy 50 x 22,5 méteres medencés fürdő építését kezdték meg 1956-ban, melynek befejezéséhez 350 000 Ft-ra volt szükség.[3]

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1956. április 6.  11. oldal

1956. október hó 23-áig – 5%-os hiánnyal és a szigetelés elmaradásával – elkészültek a fürdő betonozási munkálatai. A Komárom Megyei Tanács a városi tanácsot anyagi támogatásban részesítette. A hátralékos munkák elvégzésével a Komárom Megyei Építőipari Vállalatot bízták meg, és úgy tervezték, hogy a fürdőt még 1956-ban sikerül átadni.[4]
A községfejlesztési terv végrehajtása azonban nem valósult meg maradéktalanul, ugyanis az építésnél jelentős mértékben túllépték a megszavazott költségkeretet, ezért a terep rendezése is csak részben történt meg. A kerítést sem sikerült megépíteni, ugyanis a hozzá szükséges anyag beszerzése nagy gondot okozott.
A fürdő 1956. év végi műszaki átvételénél hibák léptek fel, a medence belső falán a vízálló réteg leégett a keverőanyag rossz állapota miatt. A fal kijavítását csak a jó idő beálltával tudták elvégezni.
A medence befejezését, és a már fennálló épület kabinokká történő átalakításának költségét 500 000 Ft-ra becsülték.[5]

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi vb. ülési jegyzőkönyv 1957. december 17. 190. oldal

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi vb. ülési jegyzőkönyv 1957. december 17. 191. oldal

1958 tavaszára a városi tanács a községfejlesztési terv tárgyalásakor úgy látta, hogy a fürdő már használható lesz, de ez a kedvezőtlen időjárás miatt meghiúsult. A járda építését a városi tanács ipari-műszaki osztályának kellett volna végeznie, az Épületkarbantartó Ktsz. ezt elvállalta, de vállalását nem teljesítette. A fürdő üzemeltetése ráadásul azért sem volt lehetséges, mivel nem volt bekerítve. Végül elkészült a kerítésdrót, de kihúzatása nagy összegbe került.[6]

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1958. augusztus 29. 232. oldal

A fürdő kapujának elkészítését a komáromi Lenfonógyár KISZ-szervezete vállalta társadalmi munkában. Egy délután társadalmi munkát végzett a városi MSZMP alapszervezetének kb. 30 tagja. Folyamatban volt egy pénztár és egy férfi, illetve női WC építése is, azonban ezek munkálatait a mész hiánya miatt nem tudták folytatni. 1958-ban szintén tervbe vették a parkosítást és fásítást, hogy az 1959. évi fürdőszezonban már fogadni tudják a vendégeket.[7]

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi vb. ülési jegyzőkönyv 1958. szeptember 9. 205. oldal

1965-ben a Komáromi Rostkikészítő Vállalat a város határában kutat fúrt a megépítendő alagút áztatójának üzemeltetése céljából. A feltört melegvízről megállapították, hogy annak gyógyhatása van. A tanács részéről felvetődött a gondolat, hogy a strandot ezen a helyen építsék meg, de ezt elvetették és azt a megoldást választották, hogy az ottani meleg vizet vezetik el a már meglévő strandfürdőhöz. Ezen elképzelésüket a lakosság társadalmi munkájával és a vízmű dolgozóinak segítségével 1965. augusztus 20-ára sikerült megvalósítaniuk.[8]

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1965. július 29. 2. oldal

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1965. július 29. 3. oldal

1970-ben a 40/1970/VB. sz. határozat a) pontjában a Végrehajtó Bizottság felkérte a Vízmű Vállalatot, hogy a strandfürdő magasabb szintű használhatósága érdekében néhány új módszert vezessenek be a fürdőzők igényeinek kielégítésére: a melegvíz alulról való bevezetése a lóhere alakú medencébe, mellékhelyiségek korszerűbbé tétele, a zuhanyozás kötelező elrendelése.[9]

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi vb. ülési jegyzőkönyv 1970. július 9. 3. oldal

1970-ben a strandfürdőt gyógyfürdővé nyilvánították. Ebben az évben a fürdő vendégeinek száma elérte a 235 260 főt. A fürdőzők kiszolgálására az előző évekhez viszonyítva változatlan körülmények között került sor. Az új öltözők csak részben épültek meg, ami további problémákat jelentett. A Végrehajtó Bizottság tervbe vette az ellátás fejlesztését, új szálláshelyek építését, valamint egy főfoglalkozású orvos szolgálatba állítását is.[10]

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1971. március 19.   4. oldal

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1971. március 19. 5. oldal

1972-ben a Komárom Megyei Vízmű Vállalat igazgatója az 1972. május 11-i vb-ülésre készített előterjesztésében kitért a termálvíz időszakos hiányára A fürdőszolgáltatás és idegenforgalom c. pontban.[11]

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi vb. ülési jegyzőkönyv 1972. május 11. 5. oldal

1974-ben több fejlesztést hajtottak végre a fürdő területén, melynek során sikerült a megfelelő mennyiségű termálvizet is biztosítani.[12]

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1974. február 14.  6. oldal

Dolgozók Lapja 1974. április 9. 82. szám

1985-ben megépült egy 33 1/3-os medence és egy 17x8x1 méteres tanmedence. A két medence lefedését, valamint az öltözővel való összeköttetését sátorponyvával oldották meg. A padlófűtés bevezetése az úszni vágyók immár télen is felkereshették a medencéket.[13]

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Városfejlesztési és Gazdálkodási Osztály 1985. 1409/1985.


Dolgozók Lapja, 1985. július 1. 152. szám

1990. május 31-én a KOMÉP, a megyei kórház, és a városi tanács által létrehozott Thermál KKT csődöt jelentett. Az 1990. június 1-jén megalakult a Komáromi Thermálfürdő Kft és ezzel egy újabb korszak köszöntött be a strand történetében.[14]

MNL KEML KVF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi vb. ülési jegyzőkönyv 1990. június 13. 3. oldal

24 Óra, 1990. július 16.  84. szám

A komáromi strand - régen és ma
Archív képek: MNL KEML KVF Képeslap-gyűjteménye
Színes kép:
http://termalonline.hu/furdok/komarom-gyogyfurdo

 


[1] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B.  872-5/1955. június 4.

[2] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B.  Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1955. március 25. 29, 31. oldal

[3] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1956. április 6.      11. oldal

[4] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi vb. ülési jegyzőkönyv 1957. május 31.      48-50. oldal

[5] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi vb. ülési jegyzőkönyv 1957. december 17. 190-191, 193. oldal

[6] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1958. augusztus 29. 232. oldal

[7] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi vb. ülési jegyzőkönyv 1958. szeptember 9.205-206. oldal

[8] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1965. július 29.      2-3. oldal

[9] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi vb. ülési jegyzőkönyv 1970. július 9.      3. oldal

[10] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1971. március 19.   4-5. oldal

[11] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi vb. ülési jegyzőkönyv 1972. május 11.      5. oldal

[12] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi tanácsülési jegyzőkönyv 1974. február 14.      6. oldal

[13] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Városfejlesztési és Gazdálkodási Osztály 1985. 1409/1985.; Dolgozók Lapja 1985. július 1. 152. szám

[14] MNL KEMLF XXIII.551. Komárom Városi Tanács V.B. Komáromi vb. ülési jegyzőkönyv 1990. június 13.      3. oldal + 24 Óra 1990. július 16.  84. szám

Szerző: Kovács Péter levéltáros (MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, Komáromi Fióklevéltár)

Utolsó frissítés:

2017.04.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges