A komáromi Római Katolikus Jézus Szíve templom építésének története

2020.07.16.
A júliusi hónap dokumentumában a komáromi Római Katolikus Jézus Szíve templom építésének történetét és felszentelését követhetjük nyomon a korabeli újságcikkek, fotók és levéltári források segítségével.

A trinanoni békediktátumot követően a Duna jobb partján fekvő városrészen a katolikus hívek az 1891-ben épült Szent István templomban gyakorolták hitüket. Szunyogh X. Ferenc bencés szerzetes vetette fel, hogy a hívek kérvényezzék új plébánia alapítását Komáromban.[1]  Hamarosan küldöttség kereste fel Fetser Antal győri megyéspüspököt, aki megígérte, hogy Surányi Ferenc káplánt Komáromba helyezi a lelkészség megszervezésének feladataival.[2] Az évtized végére az iskolák és a hitélet fejlődésével szükségessé vált egy segédlelkészi állás szervezése is. Vasár- és ünnepnapokon már öt szentmisét mondtak a minden alkalommal megtelt Szent István templomban.[3] Ekkor merült fel egy új templom építésének ötlete, de csak 1935 februárjában írtak ki pályázatot a tervek elkészítésére. A rengeteg beérkezett pályamunka közül Körmendy Nándor építészmérnök tervét fogadták el kivitelezésre. Az építkezés 1935. szeptember 2-án indult, az alapkő letételére október 16-án került sor Breyer István megyéspüspök jelenlétében.[4] A Jézus Szíve templomot 1937. szeptember 12-én szentelték fel. Ugyan a templombelső még nem készült el teljesen, de dr. Breyer István a győri egyházmegye megyéspüspöke nagy létszámú papi segédlettel adta át hivatásának az új épületet.  Szeptember 11-én 18:00-kor érkezett meg Komáromba, ahol a város ,illetve a megye egyházi és világi előkelőségei illetve a komáromi katolikus hívek fogadták. Ezt követően a kápolnában elhelyezték a szent ereklyéket, amelyek másnap átkerültek a templom főoltárába. A papság zsolozsmákat mondott míg a komáromi hívek a szent vértanúk földi maradványai mellett virrasztottak. Másnap reggel nyolc órakor kezdődött meg a templomszentelés rítusa (az alábbi linken megtekinthető az erről készült filmhíradó: https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=2474#). Amíg a püspök a papsággal több órán keresztül  a végezte a szertartást, addig a templom előtti téren gyülekeztek a közönség, amit tűzoltók és leventék sorfala zárt le. Miután az ereklyék átkerültek a főoltárba a hívek beléphettek az új templomba. Ezt követően tartották meg az első szentmisét. Az egyházi ünnepségek után 150 fős díszebédet tartottak az ipartestületi székház nagytermében.[5]

 

MNL KEML KF V.105. Komárom Thj. Szab. Kir. Város Polgármesteri Hivatalának Mérnöki Hivatala iratai 23-1936

 

MNL KEML KF XXIII 560d Komárom Városi Tanács VB Műszaki iratai 8375-2-1976

 

MNL KEML KF XXIII 560d Komárom Városi Tanács VB Műszaki iratai 8375-2-1976 

 

Komáromi Klapka György Múzem Gyűjteménye

 

Békesség veletek! A katolikus egyház története Komáromban. A Komáromi Klapka György  Múzeum katalógusai XXII. 31. oldal

 

Békesség veletek! A katolikus egyház története Komáromban. A Komáromi Klapka György  Múzeum katalógusai XXII. 31. oldal.

 

Jókai Mór Városi Könyvtár Képeslap gyűjteménye

 

Komárom Jézus Szíve templom (forrás: Hungaricana)

 

Komárom megyei Hírlap 1937. szeptember 4.

 

Komárom megyei Hírlap 1937. szeptember 11.

 

Komárom megyei Hírlap 1937. szeptember 11.

 

Komárom megyei Hírlap 1937. szeptember 11.

 

Komárom megyei Hírlap 1937. szeptember 18.

 

Komárom megyei Hírlap 1937. szeptember 18.

 

Komárom megyei Hírlap 1937. szeptember 18.

 

Komárom megyei Hírlap 1937. szeptember 25.

 

Komárom megyei Hírlap 1937. október 2.

 

Készítette:

Szabó Csaba

Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltárának Komáromi Fióklevéltára[1] Komárommegyei Hírlap 1937. szeptember 04.

[3] Komárommegyei Hírlap 1937. szeptember 18.

[4] Komárommegyei Hírlap 1937. szeptember 25.

[5] Komárommegyei Hírlap 1937. szeptember 18.

https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=2474#

Utolsó frissítés:

2020.07.16.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges