Nemzetközi úrilovasok tanulmányútja Heves vármegyében

2023.12.08.
1937. június 3-án tizennégy nemzet előkelőiből álló lovascsoport tagjait fogadta Heves vármegye. A 12. vitéz nagybányai Horthy István lovas tanulmányúton 25 magyar lovas mellett 45 külföldi vendég vett részt, akik több mint 40 települést érintő magyarországi látogatásuk alatt ízelítőt kaphattak a térség főbb nevezetességeiből.

A Magyar Gazdák Országos Lovasegyesülete 1925 óta rendezett lovastúrákat, melyeken a kezdetektől vettek részt külföldi vendégek, Európából és a tengerentúlról egyaránt. Ezen lovastúrák elsődleges céljaként a szervezők a vidéki idegenforgalom fejlesztését jelölték meg. Az ún. idegenforgalmi lovaglások mellett a Horthy István lovas tanulmányutak megszervezése is az egyesület nevéhez fűződött, melyek szintén nagy népszerűségnek örvendtek a tehetős külföldi vendégek körében.

 

Jelzet: MNL HML IV.404.a. 6479/1939

1937-ben amerikai, angol, belga, észt, finn, francia, holland, lengyel, lett, német, osztrák, svéd és török nemzettségű előkelőségek vettek részt a túrán. A vendégek körülbelül fele nő volt, köztük olyan prominens személlyel, mint Adrién Justin de Jung a holland-indiai alkirály lánya.

A 60 fős társaságot a kormányzó legidősebb testvére, id. Horthy István lovastábornok vezette. Az akkor 78 esztendős tábornok elnökségi tagja volt az Úrlovasok Szövetségének, és maga tanította lovagolni Károly Ferenc József főherceget, a későbbi IV. Károly királyt.

Jelzet: MNL HML IV.404.a. 6479/1939

A túra 1937. június 3-án indult Jászberényből, ahonnan a lovasok Jászapátin át Hevesre érkeztek. A vármegye határánál dr. Hedry Lőrinc főispán és Okolicsányi Imre alispán, a községbe érve pedig dr. Illinyi László főszolgabíró fogadta őket. Ezután Engel Emil, Heves község főjegyzője német nyelven üdvözölte az érkezőket, majd magyar népviseletbe öltözött lányok mezei virágból kötött bokrétát nyújtottak át a hölgyeknek. A vendégek délután megtekintették a Polgár-szőlőtelepet, este pedig részt vettek a Polgári Olvasókör tiszteletükre rendezett díszelőadásán. A műsor legnagyobb részét a kömlői Földműves Dalárda produkciója alkotta, akik nemzeti viseletben magyar népdalokat adtak elő a közönségnek.

A következő napon Füzesabonyba ért a távlovaglók csoportja. Itt a vasúti étteremben gyűltek össze vacsorára, ahol tiszteletükre megjelent a helyi cigányzenekar is, és játszani kezdett. Azonban a tábornok elhallgattatta a zenét, majd szólásra emelkedve elmondta, hogy aznap van a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója, ezért tekintettel a gyászos eseményre, az egész országban egyetlen nyilvános helyen sem szólhat a zene. Ezt követően a vendégek néma felállással nyilvánították ki együttérzésüket.

Június 5-én délelőtt a lovas társaság Egerbe érkezett, ahol a város határában, a tihaméri állomásnál díszes fogadtatásban volt részük. Dr. Hedry Lőrinc főispán és Okolicsányi Imre alispán immár másodízben köszöntötte az érkezőket, a város nevében pedig Frank Tivadar főjegyző üdvözölte őket. A vendégek ezután vitéz Hochenburger Antal ezredes állomásparancsnokkal vezette helyőrség lovas tiszti csoportjának kíséretében és a frontharcos zenekar indulójára vonultak be Egerbe.

Jelzet: MNL HML IV.404.a. 6479/1939

A társaság a következő napon tovább indult Ózdra, ahol Von Papen, bécsi követ, volt német birodalmi alkancellár csatlakozott volna hozzájuk, de egyéb irányú elfoglaltsága miatt lemondani kényszerült a részvételt, míg Gavronski bécsi lengyel követnek hivatali teendői miatt kellett elhagynia a túrát.

A következő napokban a lovastúra résztvevői Parád érintésével Mátraházára jutottak. A Sportszálló előtt dr. Puky Árpád Gyöngyös polgármestere rövid beszéddel fogadta a vendégeket, akik ezután megtekintették a Mátra szállodáit és a Horthy Miklós Szanatóriumot. Délután a lovasok autóbuszra szálltak, és egészen Mátrafüredig utaztak, ahol pihent lovak és a gyöngyösi helyőrség lovas tiszti küldöttsége várta őket.

A csoport délután 4 óra körül a város polgárainak hatalmas éljenzése közepette érkezett Gyöngyösre, ahol este a Szent Bertalan-templom országos hírű orgonáján Pátzay János karnagy adott orgonahangversenyt a tiszteletükre. Ezt követően Horthy István megkoszorúzta a reflektorokkal megvilágított gyöngyösi országzászlót, a jelenlévők pedig megtekinthették a leventezenekar hangjaira felvonult frontharcosok, leventék és cserkészek fáklyás díszmenetét. Az ünnepséget követően a város vezetése 250 terítékes vacsorát adott az előkelő vendégek tiszteletére a Hungária Szállodában.

Reggel a lovasok tovább indultak, és Horton keresztül június 12-én érkeztek Hatvanba, ahol véget ért a 12. Horthy István lovas tanulmányút. Az élményekben gazdag túrát követően a külföldi vendégek vonaton és autón utaztak Budapestre, majd vissza hazájukba.

 

Közzétette:
Somoskői Viktor
főlevéltáros
 

Felhasznált források:

MNL HML IV.404.a. Heves Vármegye alispánjának iratai. Közigazgatási iratok.
6479/1939 A Magyar Gazdák Országos Lovasegyesülete által rendezendő 1938. évi idegenforgalmi lovastúrák megszervezése, útiterve
8 Órai Ujság 23. évf. 1937.06.06. 126. szám
Eger Gyöngyösi Ujság 48. évf. 1937.05.16. 78. szám
Eger Gyöngyösi Ujság 48. évf. 1937.06.05. 89. szám
Eger Gyöngyösi Ujság 48. évf. 1937.06.06. 90. szám
Eger Gyöngyösi Ujság 48. évf. 1937.06.12. 93. szám

 

Utolsó frissítés:

2023.12.08.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges