48-as emlékkiállítás és centenáris ünnepségek Egerben

2020.09.23.
1948-ban országos mozgalom indult a száz évvel korábbi forradalom és szabadságharc évfordulójának megünneplésére. A korabeli dokumentumok tanúsága szerint ez alkalomból Eger városában is számos szervezett program várta az érdeklődő közönséget.

Egerben már a centenáris év első napjának délelőttjén ünnepséget tartottak a vármegyeháza nagytermében, ahol a résztvevők beszédeket mondva és Petőfi verseket szavalva emlékeztek.

Február 15-én 48-as kulturális verseny zajlott az egri és a megyei községek ifjúságának részvételével a Ciszterci gimnáziumban, melynek győztesei az országos verseny döntőjében mérhették össze tudásukat.

Március 6-án a Dobó Katalin Leánykollégium centenáris hangversenyt rendezett, melyen Bartók Béla és Kodály Zoltán zeneműveit adták elő.


Jelzet: MNL HML IV.404.a.13307/1948

Március 15-én a szokásos ünnepélynél sokkal nagyszabásúbb, egész nap tartó rendezvények zajlottak a Dolgozók Iskolájának 48-as emlékkiállításával egybekötve.

Március 20-án újabb centenáris hangversenyt tartottak, ezúttal az Egri Zeneegyesület rendezésében, április 4-én pedig országos szintű centenáris staféta-versenyt rendeztek.

A Magyar Nemzeti Bizottság beszámolója szerint, a május elseji ünnepség Egerben minden korábbinál nagyobb méreteket öltött, a pártok és a Nemzeti Bizottság által szervezett egész nap tartó programokkal.

Május 23-án, az alispáni hivatal rendezésében került sor a kápolnai csata emlékére emelt 48-as emlékmű leleplezésére, melyen Eger és több megyei község is képviseltette magát.

Május 27. és június 13. között az egri vármegyeházán Centenáris Emlékkiállítás várta az érdeklődőket, mely többek között korabeli fegyverek, katonai felszerelések, zászlók, okmányok, pénzek és emlékérmék segítségével mutatta be Heves vármegye szerepvállalását az 1948-as eseményekben.


Jelzet: MNL HML IV.404.a.13307/1948

A kiállítás tartama alatt a Líceum dísztermében ünnepségekkel egybekötött előadássorozatot rendeztek. Az eseményt Dr. Katona Zoltán alispán beszéde nyitotta meg, de a rendezvényen közreműködött az Egri Dalkör, illetve több középiskola énekkara, akik a 48-as szabadságharcról szóló népdalokat és énekeket adtak elő. Emellett verbunkos és toborzótáncokat mutattak be az egri Bornemissza Gergely cserkészcsapat tagjai és Petőfi verseket szavaltak a katolikus kereskedelmi iskola tanulói. Az előadók között helyet kapott Dr. Soós Imre vármegyei főlevéltárnokok, aki „A hevesmegyei parasztság és nagybirtok 1848-ban” címmel, illetve Kolacskovszky Lajos nyugalmazott vármegyei főlevéltárnokok, aki Lenkey János honvédtábornokról tartott előadást.


Jelzet: MNL HML IV.404.a.13307/1948

 


Jelzet: MNL HML IV.404.a.13307/1948

Május 29. és június 3. között a Líceum dísztermében tarották a Dunavölgyi Gyermek- és Ifjúsághetet. A rendezvényen egy pedagógiai kiállítás keretén belül lehetett megtekinteni a tehetséges gyermekek képzőművészeti alkotásait, továbbá az itthoni és a szomszédos országbeli fiatalok egy hangversenyen mutathatták be saját tánc-, ének- és dalkultúrájukat.

Július 19-én a 48-as sportbizottság nagyszabású sportünnepélyt szervezett a Népkerti sportpályán. Az esemény keretén belül sportversenyek és bemutatók megtekintésére volt lehetőség, illetve különféle tornagyakorlatokon vehettek részt a mozogni vágyók.

Szeptember 11-én Centenáris-hét vette kezdetét Egerben. Ennek során művészest került lebonyolításra, mely felvonultatta a magyar irodalmi és művészi élet jeles alakjait, továbbá kiállítás nyílt az országos hírű képzőművészek és a heves megyei tehetségek alkotásaiból. Ezen túl táncbemutatókkal tarkított szüreti napot, gyermeknapot, könyvnapokat és mezőgazdasági kiállítást is tartottak, a Zeneművészeti Főiskola pedig Kodály Zoltán Háry Jánosának előadásával készült e jeles eseményre.

Szeptember 12-én a Magyar Szabadságharcos szövetség egri csoportja Honvédnapot szervezett „a magyar honvédség 100 éve” alkalmából. A rendezvényt zenés ébresztő, majd a Eszterházy téren összehívott népgyűlés nyitotta. Ezután került sor Lenkey János síremlékének avatására a Kisasszony temetőben. Délután a népkerti sportpályán sportünnepély, a versenyuszodában pedig úszó- és vízipólóverseny vette kezdetét, az esemény pedig a Tiszti kertben megtartott esti táncmulatsággal zárult.

A fentiekből jól kirajzolódik, hogy rendkívül színes és rendezvényekben gazdag év volt 1948 mind az ország, mind Eger számára. Bár a forradalom és szabadságharc eszméit a korabeli vezetés propagandaeszközként felhasználva, saját ideológiájának megfelelően mutatta be, a városnak mégis sikerült kellően nagyszabású ünnepségsorozattal megemlékezni a 48-as eseményekről.

 

Közzétette:

Somoskői Viktor
    levéltáros

 

Felhasznált források:

MNL HML IV.404.a. Heves Vármegye alispánjának iratai. Közigazgatási iratok.
2015/1948 A 48-as bizottság meghívója
4439/1948 A 48-as népi ének és népi zene területi versenye
7194/1948 A 48-as bizottság jegyzőkönyve
9731/1948 A 48-as emléktárgyak
13307/1948 Az 1948/49-es centenáris ünnepségek programjai
MNL HML V.73.a. Eger város polgármesterének iratai. Általános iratok.
1793/1948 A 48-as Ifjúsági Bizottság centenáriumi Torna-, Sport- és Játékünnepélye
3552/1948 Hevesvármegyei Centenáris Mezőgazdasági Kiállítás és Borhéten kiállítóknak kiutalt támogatás elszámolása
3619/1948 Honvéd napokra meghívás

Felhasznált irodalom:

Igazság 5. évfolyam 1948.01.11. 2. szám
Igazság 5. évfolyam 1948.05.23. 22.szám
Igazság 5. évfolyam 1948.05.30. 23. szám
Igazság 5. évfolyam 1948.06.13. 25. szám
Igazság 5. évfolyam 1948.08.20. 35. szám
Igazság 5. évfolyam 1948.09.12. 38. szám
Igazság 5. évfolyam 1948.09.17. 39. szám

 

Utolsó frissítés:

2021.08.11.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges