HORTHY-KORSZAK

bkml

HORTHY-KORSZAK

1.) Horthy Miklós kormányzó A magyar nemzethez! intézett kiáltványában határozottan elköteleződött Magyarország keresztényi erkölcsökön és jogbiztonságon alapuló újjáépítése és konszolidációja mellett.

MNL BKML XV. 76.a, 1. sorozat, 3. tétel (Tanácsköztársaság, Román megszállás, Fehérterror, Nemzeti Hadsereg), 179. 

2.) gróf Bethlen István kormánya a magyar gazdaságot sújtó infláció megállításáért és pénzkölcsönökért tárgyalásokba kezdett 1921-től külföldön. Végül 1922-ben Magyarország felvételt nyert a Népszövetségbe, és angol közvetítéssel 1924-ben sikerült hozzájutnia egy 250 millió aranykorona értékű, 20 évi lejáratú hitelhez, amelynek felhasználását a szintén ekkor alakult Magyar Nemzeti Bank felügyelte. Az 1924 júliusától folyósított népszövetségi kölcsön letörte az inflációt, stabilizálta a gazdaságot, és elhozta azt a mérsékelt gazdasági fellendülést a '20-as évek második felében, amelyet bethleni konszolidációnak hívunk.

MNL BKML XV. 76.b, 4. sorozat, 3. tétel (Horthy-korszak, II. világháború)

3.) A Horthy-korszak propagandájában külön hangsúlyt fektettek a gazdasági eredményekre és a szociális helyzetet javító intézkedésekre.

MNL BKML XV. 76.b, 4. sorozat, 3. tétel (Horthy-korszak, II. világháború)

4.) A Horthy-rendszer propagandistái igyekeztek összevetni gazdasági és társadalmi téren is Magyarországot más nemzetekkel, népekkel a fejlődés igazolása érdekében.

MNL BKML XV. 76.b, 4. sorozat, 3. tétel (Horthy-korszak, II. világháború)

5.) Magyarországon az 1890. évi I. tc. 107. §-a még a baloldali közlekedést írta elő. A ma is érvényes jobboldali közlekedésre az áttérés az egyre erősödő német befolyás miatt végül két lépcsőben ment végbe hazánkban: először 1941. július 6-tól Budapest és térsége kivételével az egész ország, majd úthálózata és tömegközlekedése megfelelő átalakítása után november 9-től már a főváros és környéke is átállt az új rendszerre. Kecskemét lakosságát a jobboldali közlekedésre való áttérésről a Magyar Királyi Rendőrség Kecskeméti Kapitánysága tájékoztatta 1941. június 16-án kelt hirdetményében.

MNL BKML XV. 76.b, 1. sorozat, 4. tétel (Horthy-korszak)

 

A kiállítás további tematikus oldalainak eléréséhez kattintson a címekre!

A KIÁLLÍTÁS NYITÓ OLDALA