Szeptember

 

Kónyi Mária - Holub József – Csalog József – Dercsényi Dezső:

A Bátai apátság és Krisztus-vére ereklyéje

Tolna Vármegye Múltjából 5.

Tolna Vármegye Közönsége, 1940.

 

„A középkorban, az átlényegülés teológiai tanának kialakulása idején, Európa szerte számos csoda történt, amely igazolta Krisztus valóságos jelenlétét a szent színek alatt: a misebor vérré változott, a szentostya vérezni kezdett. Magyarországon is több helyen maradt fenn az emléke eucharisztikus csodának (Kassa, Győr, Szeged, Pécs, Vasvár), de közülük a leghíresebb és máig élő Báta, Magyarországon ma az egyetlen Szent Vér kegyhely. A középkorban történt eucharisztikus csoda és Szent Vér ereklyéje országos hírű kegyhellyé tette, amelyet királyaink is rendszeresen felkerestek, temploma pedig az ország nemzeti szentélye lett.

Bátán 1093-ban Szent László király alapított bencés apátságot, ahol a szerzetesek élték a maguk zárt, monasztikus életét egészen addig, amíg a 14. század közepén egy esemény, az apátság életét gyökeresen megváltoztatta. Az apátsági templomban eucharisztikus csoda történt az 1350-es években. A csoda leírása ugyan nem maradt fenn, de a későbbi forrásokból rekonstruálható. 1385-ben már kialakult kultuszra utaló nyomokat találunk. Azt is tudjuk, hogy a csoda az átváltoztatott szentostya vérzése volt, mert a középkori források többször nevezik „sanguinolens Hostia”-nak, az az vérző ostyának. Az ereklyét gótikus úrmutatóban tartották üvegtok alatt, amelyet vélummal fedtek, ezt ezüst koronákkal rögzítették a monstranciához. Tiszteletéhez hozzátartozott, hogy nagyobb ünnepeken felmutatták a népnek. A kegyhely két legjelentősebb búcsúnapja Úrnapja és Szent Mihály arkangyal ünnepe volt.

A kegyhelyet, amely a magyarság megtartó ereje volt a fokozódó török támadások idején is, az ellenség 1539-ben megsemmisítette. Tízezer embert hurcolt el innen, s a Szent Vér ereklye is megsemmisült. A kegyhely azonban az 1938-as eucharisztikus kongresszus évében újjáépült. Hirdeti Jézus szeretetét, felmutatja eucharisztikus jelenlétét, őrzi szentséges Vérének tiszteletét, és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében szeretettel várja mindazokat, akik ma is segítséget kérnek Tőle.”

(Sümegi József: Eucharisztikus csoda Magyarországon, a bátai Szent Vér kegyhely)