Május

A Diárium a latin „diárium”, azaz napló szóból ered a Könyvbarátok Szövetsége 1926 és 1931 között pártoló tagjainak ingyenesen juttatott el évente egy naptárat. A naptárt 1931-ben váltotta fel a Magyar Könyvbarátok folyóirata, amely legfeljebb évente 12 alkalommal jelent meg 1948-ig, de például 1945-ben csak egyszer. Hírt adott a magyar könyvpiac újdonságairól, propagálta a Könyvbarátok Szövetsége és az Egyetemi nyomda kiadványait, formálta a középosztályhoz tartozók olvasói ízlésvilágát.

 

„Célja az, hogy minden magyar könyvgyűjtőt, tehát azokat is, akik a Könyvbarátok Szövetsége körén kívül, egyéniségüknek megfelelően maguk óhajtják könyvtárukat összeválogatni, megbízhatóan s tárgyilagosan tájékoztassa hazai könyvkultúra s az irodalom eseményeiről és számot adjon amellett a külföld könyveiről is.”