Érdekesség ritkaság 2020

Lorenz Oken professzor (1779-1851)

német természetkutató, filozófus

 

Oken olyan természetbölcselő polihisztor volt, s rendszerében oly összefüggő képet akart adni a világegyetemről, mely a természet minden országát és annak elemeit is magában foglalja. Neki köszönhető a német természetvizsgálók egyesületének megalapítása. (Lipcse, 1822).

Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände (13 rész, Stuttgart 1833-1845)

 

Könyvtárunkban is található egy-egy kötete, amelyből ízelítőként néhány oldalt bemutatunk.

Ez a könyv a hajdani Csapó kúriából került a levéltárba.

 

Abbildungen zu Oken’s allgemeiner Naturgeschichte für alle Stände.

( Ábrák Oken általános természetrajzához)

Stuttgart, 1843.


Ennek a sorozatnak 2 kötete könyvtárunkban is megtalálható.

Gyönyörködjünk kicsit bennük!