Augusztus

 

Az 1896-ik évi junius 8-iki hódoló diszbandérium irásban és képben.

Megörökítette: Timár Szaniszló.

 

Bp., 1896. Laurencic Gyula. Az űrlap teteje

 

 

 

A „bandérium” (latin=zászlóalj) az uralkodó, nagyúr, vármegye vagy város lovascsapata: nemesi bandérium, városi bandérium.

A bandériumok felállítására Károly Róbert (1308–42) kötelezte az egyházi és világi főurakat saját költségükön. A 16. századtól a főurak az államnak befizetett összegekkel megváltották a bandériumok fenntartását.

Később (1848 után): ünnepélyes alkalmakor, pl. koronázáskor vagy beiktatáskor, magyaros díszöltözetben felvonuló lovasszázad.