Április

Nemes Fábián József:
Vizsgálódó és oktató értekezés a szőlő-mivelésről.
Veszprém, 1814.Fábián József
(1762.–1825.)

református lelkész, veszprémi esperes, a természettudomány népszerűsítője.


Nemesi családból származott. teológiát hallgatott a Debreceni Református Kollégiumban. Tanulmányai elvégzése után algimnáziumi tanító, majd 1789 főiskolai segédtanár lett. Megtakarított pénzével 1791-ben külföldre ment további ismereteket szerezni, két évet tanult a genfi és a berni egyetemeken. 1793-ban hazatért, egy rövid ideig a nagyszokolyi egyházközösségben hivatali munkákat végzett, később a vörösberényi, majd a tótvázsonyi gyülekezet lelkésze volt. A veszprémi református egyházmegye 1800-ban tanácsbírójául, 1805-ben espereséül választotta.

Lelkészként gondoskodott a gyülekezet építéséről, az egyházi épületek karbantartásáról. Az iskolák számára tankönyvet állított össze. Érdekelte a természettudomány; a vörösberényi lelkészi lakban tudományos szertárat rendezett be különböző fizikai és kémiai eszközökkel, laterna magicával, Cartesius-búvárral, és egy villamos géppel. Ez utóbbi Magyarországon ritkaságnak számított akkoriban. Lelkes ismeretterjesztő volt; minden alkalmat megragadott, hogy népszerűsítse a tudományt és az egészséges életmódot; tudományos könyveket írt, olvasókört szervezett, szorgalmazta a védőoltásokat.