Szabványok

OAIS - Open Archival Information System. [PDF (1,183,662 bytes)]

Az OAIS-t fejlesztő Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) 1982-ben alakult azoknak a nemzeti űrügynökségeknek a fórumaként, amelyek érdekeltek voltak az űrkutatást támogató adatkezelési szabványok fejlesztésében. 1990-ben a CCSDS együttműködési megállapodást írt alá a Nemzetközi Szabványügyi Szervezettel (ISO). Az ISO kezdeményezésére kezdett hozzá a CCSDS az elektronikus iratok hosszú távú megőrzésével kapcsolatos szabvány kidolgozásához, amely kezdetben csak az űrkutatási projektek során keletkezett adatok megőrzését tekintette céljának. Rögtön a munka elején kiderült, hogy a szabvány messze túlmutat az űrügynökségek feladatain. A referenciamodell általában fogalmazott meg kérdéseket az elektronikus információ hosszú távú megőrzésével kapcsolatban, túlmutatva a szakmai határokon. A fejlesztők így a folyamat megnyitása mellett döntöttek, bevonva minden érdekelt szervezetet, kormányzatot, vállalatokat, tudományos intézményeket.[1] Az OAIS referenciamodellt 2001-ben véglegesítették és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 14721:2003 számú szabványként jegyezte be.

Az OAIS modell sikere abban rejlik, hogy a számítógép kapacitás, a sávszélesség, a számítógépes hálózatok elképesztő növekedése robbanásszerűen megnövelte azoknak a szervezeteknek a számát, amelyek digitális információ terjesztésével foglalkoznak. Az információ megőrzése digitális formában sokkal nehezebb, mint volt papíron vagy mikrofilmen, ami nem csak a könyvtárak és levéltárak problémája, de sok egyéb szervezeté is, amely korábban nem gondolta volna, hogy tevékenységét archiválási funkcióval kell kiegészítenie. A Nyitott Archiválási Információs Rendszer (Open Archival Information System - OAIS) megfogalmazza a hosszú távú megőrzést biztosítani képes archívum minimális követelményeit, fogalmi és koncepcionális keretet állít fel a levéltárak és egyéb szervezetek részére. Emellett nyitottá teszi az archívumot abban az értelemben, hogy interoperábilis működésén keresztül az információ akkor is megmarad, ha a levéltári intézmény megszűnik létezni.

PAIMAS - Producer - Archive Interface Methodology Abstract Standard. [PDF (265,116 bytes)]

Az OAIS-hoz képest kevésbé ismert PAIMAS szabvány az OAIS Ingest funkcióját megelőzően az iratképző és az archívum együttműködésében szükséges feladatokat és folyamatokat írja le.

EAD - Encoded Archival Description. http://www.loc.gov/ead/index.html

A levéltári anyag leírását támogató adatszerkezeti megközelítésű metaadatszabvány. Fejlesztése 1993-ban kezdődött a University of California, Berkeley könyvtárában azzal a céllal, hogy a levéltári anyag segédleteinek, jegyzékeinek, nyilvántartásainak, indexeinek nyílt szabványaként szolgáljon. Az igényt a levéltári anyag növekvő hálózati felhasználása teremtette, és a könyvtári szakma hasonló területen elért sikerei bátorították. Az EAD 145 adatmezőre bontja a segédletről magáról és a segédlettel ismertetett levéltári anyagról szóló tudnivalókat, amelyek a jelölőnyelv használata miatt könnyen értelmezhetők különféle alkalmazások számára. A szabvány hivatalos honlapján, amelynek a Library of Congress ad otthont, megtalálható az 1.0 változat mellett a jelenleg érvényes EAD 2002 részletes leírással és hasznos linkekkel az elérhető szerkesztő és konvertálóeszközökhöz.

DC (or DCMI) – Dublin Core Metadata Initiative: http://dublincore.org/

A Dublin Core az egyik első metaadatkészlet, amelyet az elektronikus dokumentumok használatának megkönnyítésére állítottak össze.

EAC – Encoded Archival Context: http://www.library.yale.edu/eac/

Nemzetközi kezdeményezés annak érdekében hogy SG/XML DTD formátumban rögzíthető legyen az iratképző. Fejlesztése abból a lényeges felismerésből indult ki, hogy a levéltári információ meghatározó eleme a kontextus, ezért a kontextuális információ - valójában az iratképző - lehető legteljesebb leírására törekszik. Az EAC az ISAAR(CPF)-en alapul, lényegében az ott elkészült elméleti munka implementációja. A fejlesztők  személye miatt is sokkal egyértelműbben megfeleltethető az ICA szabványának, mint az EAD az ISAD(G)-nek.

METS – Metadata Encoding and Transmission Standard: http://www.loc.gov/standards/mets/

A METS séma a digitális objektumok leíró, adminisztratív és strukturális metaadatainak rögzítésére szolgáló séma. Az amerikai Kongresszusi Könyvtár Network Development and MARC Standards Office gondoskodik a fenntartásáról.  


[1] Brian Lavoie, DPC Technology Watch Report on OAIS model. http://www.dpconline.org/docs/lavoie_OAIS.pdf 1-2.o.