Könyvtári projektünk

TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0013
"Nógrádi kincsestár": a múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése
Nógrád megye társadalmi, gazdasági felemelkedése érdekében
 
Kedvezményezett 2.: Nógrád Megyei Levéltár
 
 
Projektidőszak: 2010. augusztus 27. - 2011. december 31.
Elnyert összeg: 11.898.939 HUF
 
A Nógrád Megyei Levéltárban megvalósult projekt ismertetése:  A közgyűjtemények által őrzött nemzeti örökség alapvető feladatot lát el a társadalmi öntudat, a közösségi összetartozás erősítésében. E kulturális kincsek hozzáférési útjait "akadálymentesíteni" szükséges, főként a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szolgáltatás-elérési potenciáljának növelésére. Nógrád megye az ország egyik leghátrányosabb területe - gazdasági és kulturális vonatkozásban egyaránt. Az internethasználat, a kulturális javak fogyasztásának alacsony szintje ennek az állapotnak csak az egyik jellemzője. A másik sajnálatos mutató az inaktív, beteg és fogyatékkal élő, valamint hátrányos helyzetű csoportok magas aránya. A megye területén nincs humán felsőfokú oktatási intézmény, ezért az értékőrzés terén fokozott felelősség hárul a közgyűjteményekre, köztük a Nógrád Megyei Levéltárra. TÁMOP-projektünk kifejezett célja az volt, hogy növelje az értékőrző és értékteremtő potenciált, és elősegítse a kulturális javak - a szakkönyvtári anyag - szélesebb körű társadalmi hasznosulását. Különösen értékes adottságként tarthatjuk számon, hogy - intézményünk jellegéből adódóan - egyszerre léphettünk előre a levéltári és a könyvtári anyag hasznosulása terén, összefogva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezettel, a projekt főkedvezményezettjével. Ez az integrált fejlesztés az eddig elkülönülő kulturális javak összehangolt hasznosítását tette lehetővé.
Hagyományos, jól bevált állománygyarapítási elveink fenntartása mellett elsődlegesen arra törekedtünk és törekszünk a projekt zárását követően is, hogy a levéltári szakkönyvtár is szerves része, szereplője legyen annak a programnak, amellyel az intézmény egészét a közművelődés, a kultúraszolgáltatás irányába fordíthatjuk. Legfontosabb számunkra az általunk őrzött kulturális örökség internetes elérhetőségének biztosítása, a társadalom mind szélesebb rétegeivel való megismertetése, használatának és használhatóságának biztosítása. Ebben a folyamatban különösen fontos szerep jut azoknak a megoldásoknak, amelyek gyűjteményünk oktatási célú hasznosulását erősítik. Könyvtári anyagunk "akadálymentes hozzáférésének" megteremtése elősegítheti aterületünkön élő fiatalok világban való eligazodását, helyhez kötését, múltismeretének bővítését, ezáltal identitásának megerősítését, a megyében élő hallássérültek speciális igényeinek kielégítését, s mindeninternethasználó állampolgár ismeretszerzését. Be szeretnénk mutatni a társadalom tagjainak a szakkönyvtári anyagunkban rejlő értékeket, felhasználási lehetőségeket, biztosítani szeretnénk számukra az elérés korszerű és egyszerű módjait, fel szeretnénk hívni a figyelmüket az ismeretszerzés fontosságára, az oktatási folyamat részeivé kívánjuk tenni az általunk őrzött tartalmakat.
Salgótarjáni és balassagyarmati levéltári szakkönyvtárunk elektronikus katalógusának elkészítésével, a keresőfelület online elérhetővé tételével, továbbá honlapunk könyvtári paneljének jelentős kibővítésével alkalmunk nyílt a könyvtár értékeinek ismertté, közkinccsé tételére, oktatási célú, továbbá hallássérültek részére készült tartalmi összeállítások bemutatására. Az elektronikus könyvtári szolgáltatások bővítésével a térség olyan információs vagyonnal bővült, amely lehetővé teszi lakóinak az országos információs rendszerekhez való hozzáférést.
A könyvtári szolgáltatást népszerűsítő kampányunk részeként szóróanyagokat, plakátokat, valamint a siketek és a nagyothallók számára filmeket terjesztettünk a megyében, melynek célja ugyancsak az volt, hogy széles körben ismertté tegyük a könyvtár értékeit, felhasználási lehetőségeit.
A középiskolás diákoknak speciális oktatási programokat készítettünk, amelyek megteremtették szakkönyvtári anyagunk oktatási célú felhasználásának kereteit. Különös figyelmet fordítottunk a családtörténet levéltári és könyvészeti adottságaira, ezzel is erősítve a fiatalok identitását.
A siketek és nagyothallók számára rendezvényt szerveztünk, melynek keretében is ismereteket kívántunk nyújtani a könyvtárhasználatról és könyvismeretről. Megtaláltuk annak lehetőségét, hogy a levéltárak hozzájárulhassanak a mindenkit megillető társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséhez.
A szomszédos népek megfelelő együttélésének fontosságára kívántuk felhívni a figyelmet azzal a rendezvénnyel, amely a Nógrád Megyei Levéltár 2010-ben megjelent, szlovák-magyar közös múltat érintő kiadványait mutatta be a nagyközönségnek. Ismertettük a könyvek keletkezéstörténetét is, kitérve arra, hogy a könyvek miként befolyásolhatják a társadalmi folyamatokat.
A levéltári szakkönyvtárat vezető könyvtári asszisztens kollégánk minőségi munkáját biztosítottuk azzal, hogy beiskoláztuk a Könyvtári Intézet által szervezett akkreditált továbbképzésre.
 

 

Együttműködő partnereink:

 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete

 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet

 

Balassi Bálint Gimnázium

 

Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola

 

Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola

 

Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium

 

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

 

 

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

 

Bolyai János Gimnázium

 

 

Táncsics Mihály Közgazdasági,Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola

 

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium