SÁIK Gagarin Általános Iskola 7./a osztályos tanulóinak látogatása

2020.02.26.

2020. február 19-én, a SÁIK Gagarin Általános Iskola 7./a osztályos tanulói egy I. világháborús tematikus levéltári órára látogattak el intézményünkbe. Sebestyén Kálmán, a MNL Nógrád Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese a főbb eseményeket a levéltárunkban fellelhető iratanyagainkra támaszkodva tekintette át.

Többek között bemutatásra került Ferenc József háborús proklamációja 1914. július 28-ból, mely a kezdeti háborús lelkesedésről ad tanúbizonyságot. A mozgósítás szépen kirajzolódik egy Salgótarjáni járási főszolgabíró által kért jelentés alapján, melyet a gyerekek szintén megtekinthettek. A fronton történtekben való eligazodást segítik a katonanaplók, tábori levelezőlapok, hosszabb levelek. Levéltárunk is őriz családi iratanyagaiban ilyen jellegű anyagokat, pl.: Galos János hadifogságban írt naplója, mely szintén az előadás eleme volt. A levélváltások során mutatkozik meg a háború érzelmes arca, erre szép példa Boros Pál és Zajdó Mária szerelmes levélváltását bemutató levéltári kisfilm, mely elérhető az I. világháború témájával foglalkozó blogunkon is, és a családtörténet-kutatás során is szolgálhat - jellegéből adódóan - árnyaltabb, érzelmesebb adalékokkal.

http://nogradleveltar.hu/nagyhaboru/videogaleria_erzelmes_arc.htm

„Az I. világháború idejéből is különleges irat-együttesnek számítanak a kémekkel kapcsolatos dokumentumok. A hírszerzés igen fontos szerepet játszott, erre utalnak a főispáni, alispáni, szolgabírói bizalmasan kezelendő iratok, melyekben ismertetik a kémgyanús személyek személyleírását és tevékenységét.” – írja Szepessyné Judik Dorottya a „Nógrádiak a Nagy Háborúban” c. levéltári kiadványban. Sokszor az egyetlen megbízható híradási lehetőséget a postagalambok biztosították, a szerző nagyon érdekes cikket írt ebben a témában is, mely honlapunk Raktárunk mélyéről rovatában érhető el:

https://mnl.gov.hu/mnl/nml/csak_a_legritkabb_esetben_tagadja_meg_a_szolgalatot

A háború kémvilágával kapcsolatos levéltári kisfilm levetítésével érzékeltettük a háború e különleges szegmensét.

http://www.nogradleveltar.hu/nagyhaboru/videogaleria_kemek_kozott.htm

A diákok látványos térképekkel eleveníthették fel a harcokról tanultakat. A hátországban folyó karitatív tevékenységekről, gyűjtési akciókról, hadikölcsön kötvények kibocsátásáról fényképanyagot, hirdetményeket, plakátokat tekinthettek meg.

Végezetül megismerkedhettek azzal is, hogy az áldozatok kutatásánál milyen forrásokra lehet támaszkodni. Halotti anyakönyvek, emlékművek, települések képviselő-testületi jegyzőkönyvei és iratai, oktatási intézmények iratai, családi hagyatékok, sajtó. Külön kiemelésre került témához kapcsolódó blogunk különlegessége, Nógrád megye településein lévő I. világháborús emlékművek fotógyűjteménye hősi halotti névsorokkal együtt, mely a családfakutatás során is hasznos segítséget nyújthat.

http://www.nogradleveltar.hu/nagyhaboru/emlekmuvek.htm

Az óra végén a tanulók számot adhattak az elhangzottakról, egy játékos kvíz formájában. Az első három helyezettet ajándékcsomaggal jutalmaztuk, a fődíj levéltárunk 2018-ban megjelent kötete volt, melynek tematikájára ez a levéltári óra is épült. A könyv címe: Nógrádiak a Nagy Háborúban – Dokumentumok az I. világháború Nógrád megyei történetéből, szerzői: Kazareczki Noémi és Szepessyné Judik Dorottya.

 

Utolsó frissítés:

2020.02.26.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges