Levéltárunk részvétele a Tanárok Éjszakája 2015. rendezvényen

Az MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára idén is részt vett a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében megrendezett múzeumpedagógiai börzén, amely 2015. október 9-én, az esztergomi Duna Múzeumban zajlott le.

Míg a múzeumi pedagógia már sokak által ismert tevékenység, addig a levéltárpedagógia az utóbbi években tette meg "első lépéseit". Levéltárunk, építve Esztergom "iskolaváros" jellegére, több éve sikerrel szólítja meg a város és a környék iskoláit.  
Czuth Szandra kollégánk ezt a tevékenységet mutatta be, ismertetve az előzményeket, az általános és középiskolákkal kialakított, szerződésben is rögzített kapcsolatot. Prezentációval színesített előadásában felsorolta interaktív (és nem utolsósorban ingyenes) levéltári óráink tematikáját, amelyek elsősorban volt és meglévő kiállításainkhoz kapcsolódnak (levéltárismertető óra, Esztergom város és vármegye a kuruc korban, "boldog békeidők" a 19-20. század fordulóján, Esztergom valamint Komárom vármegye  a "nagy háborúban"). A történelem segédtudományait a címertannal foglalkozó óránk képviseli. Kollégánk hangsúlyozta, hogy lehetőség van más témák feldolgozására is, pl. valamely község vagy iskola történetének bemutatására, levéltári dokumentumokkal színesítve.

 
Középen állnak: Czuth Szandra, Dr. Wencz Balázs mb. igazgató, Bacsa Balázs segédlevéltáros
Cztuh Szandra előadása