„A boldog reformátio … gyümölcseivel … nékünk is szerencsénk van élni.”

2019.04.29.
Az újkori Bihar vármegye református közösségeiről szóló szemelvénygyűjteményt adott ki a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára. A Szálkai Tamás gondozta kiadvány sokoldalú betekintést enged a felekezeti hívek életébe, színes mindennapjaikba.

A Magyar Nemzeti Levéltár reformációs emlékévi tudományos tevékenységét igen széleskörű forrásfeltáró munka alapozta meg. Ennek köszönhetően az eddig kevésbé vizsgált vagy célzott mélyfúrásoknak még alá nem vont iratcsoportok is megmutathatták a bennük rejlő gazdagságot. Ide kell pedig számítani a Levéltár, illetve a tagintézményei által őrzött fondok és más hazai közgyűjtemények anyagai mellett azokat a sorozatokat, amelyek egy-egy kapcsolódó kutatás, hungarika-gyűjtés során határon túlról kerültek elő. Értékeik különösen jól látszódnak együtt, egymást erősítően a tematikus forrásközlésekben, így például az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának munkatársa, Szálkai Tamás szerkesztette „A Mi Reformata Szent Ekklésiánk…” – Református hétköznapok Bihar vármegyében (1689–1849) című szemelvényes kötetben. Az itt közreadott iratok a református egyházkerületi és egyházmegyei irányítás szintjein, Bihar vármegye belkormányzati szerveinél, valamint az egykori törvényhatóság területén fekvő egyházközségekben keletkeztek. Egy részük magyarországi gyűjtemények (így a Derecskei és a Hajdúbagosi Református Egyházközség, az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, az MNL Országos Levéltára, a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár) tulajdonában áll, míg egy másik nagyobb, az egyes településekre és az ottani helyi egyházakra vonatkozó hányadukat a Román Nemzeti Levéltár Bihar Megyei Igazgatósága őrzi.

A válogatás számos, nyomtatásban most először megjelenő szöveg segítségével, rengeteg apró mozzanatot felvillantva tekint végig a bihari reformátusok bő másfél évszázadán. A szerkesztő a felhasznált forrásanyagot a régi egyházi és hitélet társadalmi, gazdasági, politikai velejáróinak figyelembevételével tíz nagy tematikus egységre, ezek többségét kettő-négy alegységre bontva rendezte el. Hangsúlyt kapnak a világi hatalom intézkedései, az egyházközségek szervezete és működése, felekezeti ellentétek, a hívek mindennapjai, de olvashatunk a korzáró szabadságharc néhány eseményéről, a vallásgyakorlat némely kérdéseiről, a közerkölcs erélyes védelméről is.

A forrásközlő fejezetek elé az azoknak megfelelően tagolódó szakmai bevezető illeszkedik, ami az egyes résztémákra vonatkozó rövidebb-hosszabb leírásokkal, történeti összefoglalásokkal támogatja a kutatókat. A kiadvány Függeléke a forrás- és szakirodalom-jegyzéken, továbbá a földrajzi nevek mutatóján túl tartalmaz egy képmellékletet, benne értékes építészettörténeti adalékoknak számító, nemrégiben fellelt eredeti templom-alaprajzokkal és -átnézetekkel.

 

Brigovácz László

 

Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának Reformáció 500 honlapján található könyvismertető ITT olvasható.

 

 „A Mi Reformata Szent Ekklésiánk…” Református hétköznapok Bihar vármegyében (1689–1849), szemelvénygyűjtemény (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai 45.)
Szerkesztette, jegyzetelte, a bevezetőt írta és a földrajzi névmutatót összeállította: Szálkai Tamás
Debrecen, 2018.
186 oldal

 

 

Utolsó frissítés:

2019.06.22.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges