A Bihari Múzeum Évkönyve XX–XXII.

2017.10.17.
Régészeti, történeti, néprajzi, irodalomtörténeti és muzeológiai írásaival a Bihari Múzeum idei évkönyve részint új kutatásokról számol be, részint korábban elkezdett forráskiadásokat folytat.

Az olvasó tájékozódhat a Berettyóújfalu és Szentpéterszeg között fekvő Somota-dűlőben 2015-ben végzett régészeti feltárás eredményeiről: újkőkori, késő rézkori és népvándorlás korabeli leletekről. Önálló tanulmány foglalkozik Mikepércs hajdúhagyományaival, részletesen értékelve az erdélyi fejedelmeknek a község történetét alapvetően érintő tevékenységét, a hajdútelepítések társadalomtörténeti és katonai jelentőségét.

Két, a Múzeum történeti gyűjteményében őrzött és egy magántulajdonban lévő kéziratos hadinapló révén a szárd‒francia‒osztrák háború, az első, valamint a második világháború harctéri, hátországi és hadifogságban megélt tapasztalatai válnak megismerhetővé. Mellettük újabb részleteket közöl a kötet egy bihartordai parasztasszony életének különös és rendes, mindennapi eseményeit rögzítő feljegyzéseiből.

A néprajzi leírások a Múzeum szűrrátétes tárgyait és a bihari térség hét kisgyűjteményének mázas kerámiaedényeit mutatják be. Az irodalomtörténeti rész egy Trianon évében született versgyűjteményről (A bihari lant), s Költő Nagy Imrének az elmúlt években a Múzeumba került kéziratairól: költeményeiről és kötetterveiről tartalmaz tanulmányokat.

A két muzeológiai közlemény közül az első a Múzeum „Mint(a) nagymamánál” című néprajzi vándorkiállításáról tájékoztat, a második, az évkönyv zárócikke a Múzeum 2014 és 2016 közötti működését, szervezeti és személyi változásait, továbbá gyűjteménygondozó, közművelődési és tudományos tevékenységét tekinti át.

 

Tartalom

Kocsis-Buruzs Gábor:
Előzetes jelentés Berettyóújfalu-Somota-dűlő, 2. lelőhely északi részének régészeti feltárásáról          7

Nyakas Miklós:
Mikepércs hajdúváros          25

Csarkó Imre:
Harcterek naplói          51

Sándor Mária:
„Régi feljegyzésemről ide leírtam…” ‒ Jakab Vilma bihartordai háziasszony újabb feljegyzései          117

Gyönyörűné Erdei Judit:
Szűrrátét díszítésű tárgyak a Bihari Múzeum textilgyűjteményében          139

Sándor Mária:
Mezőtúri mázas kerámia bihari kisgyűjteményekben          169

Bakó Endre:
Egy feledésbe merült versgyűjtemény: A bihari lant (1920)          187

Szémánné Veres Gabriella:
Nagy Imre virágai. 120 éve született a pórok költője          203

Korompainé Mocsnik Marianna:
Mint(a) nagymamánál, a Bihari Múzeum vándorkiállítása          215

Kállai Irén:
Sikeres átalakulások ‒ A Bihari Múzeum tevékenysége 2014‒2016 között          229

 

Brigovácz László

 

A Bihari Múzeum Évkönyve XX–XXII. Szerk.: Sándor Mária. Berettyó Kulturális Központ ‒ Bihari Múzeum, Berettyóújfalu, 2017. 304 p.

 

 

Utolsó frissítés:

2018.03.22.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges