Sopron város legrégebbi telekkönyvei

2017.11.06.

A Soproni Levéltár késő középkori, kora újkori városi könyvei között hatalmas forrásértékkel bírnak a legkorábbi telekkönyvek: az első un. Erstes Grundbuch, amely az 1480 és 1553 közötti időszakot öleli fel, valamint ennek folytatása, a Zweytes Grundbuch az 1554-1580 közötti évekből. A telekkönyveket az egymást követő városi jegyzők, a nótáriusok vezették: beírták az adásvételi szerződéseket, az ingatlanok cseréjét, az egyházi javadalmakból felvett kölcsönöket. Fontos kiemelni, hogy ez a két városi könyv nem a későbbi, modern telekkönyvek elődje, ahol külön-külön birtoklapon vezetik a tulajdonosok változásait, sokkal inkább a korban szokásos birtokadásvételek felvallási jegyzőkönyve.


A telekkönyvek bel- és külterületi adásvételeket tartalmaznak, de az ingatlanforgalom konkrét  értékét sem az első, sem a második telekkönyv bejegyzései  egy feljegyzés esetében sem adják meg, így konkrét ingatlanok, vagy az ingatlanforgalom pénzügyi vetülete sajnos nem ismert.  A bejegyzések valójában egyfajta szavatosságot, jogbiztonságot jelentenek az abban részt vevő felek számára, az ingatlan birtoklásához. Az által, hogy a datálás párhuzamosan több módon történik meg, így egyszerre actum formulával a feljegyzés kronológiai időpontjának megadásával és ezt követően többnyire a sub dominis magistratibus formulával az aktuális méltóságviselők (polgármester, bíró) nevének megadásával datálnak, a forrás elsőrendű a tárgyidőszak városvezetői jegyzékének elkészítéséhez.  


Mollay Károly germanista professzor a telekkönyvek személy- és helynévanyagát is felhasználva készítette el a késő középkori, kora újkori Sopron város topográfiáját, míg Dávid Ferenc  a lokalizációra használt szomszédolás következetes feldolgozásával egyes házak és a belváros lakó és birtokviszonyainak feldolgozását.
Levéltári jelzet:
MNL GYMSM SL XV.76. Sopron szabad királyi város és Sopron vármegye Mohács előtti okleveleinek gyűjteménye, Dl.3798. (Erstes Grundbuch)
MNL GYMSM SL IV.A.1008.a.cc. Sopron Város Adópénztárának iratai. Grundbücher, Haus- und Vermögensbücher. (Zweytes Grundbuch)

Publikáció:
Mollay Károly: Első telekkönyv. Erstes Grundbuch 1480-1553. Sopron Város Történeti Forrásai A. sorozat, 1. kötet. Sopron, 1993.
Dominkovits Péter: Második telekkönyv. Zweytes Grundbuch 1554-1580. Sopron, 2015.

A bejegyzést összeállította:

Dr. Dominkovits Péter levéltárigazgató és Dr. Németh Ildikó főlevéltáros

Utolsó frissítés:

2017.11.06.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges