Megjelent - Balthasar Fatiga feljegyzési könyve

2020.12.14.

Balthasar Fatiga feljegyzési könyve

Das Gedenkbuch von Balthasar Fatiga

1596-1608

 

 

A fenti címmel jelent meg a MNL GyMSM Soproni Levéltárának legújabb forráskiadványa, melyben Németh János az intézményünkben őrzött Balthasar Fatiga feljegyzési könyvét (IV. A. 1018. Fatiga Boldizsár feljegyzési könyve 1596-1608.) tárja az érdeklődő olvasók elé.     

A kötet szerkezetileg két részre tagolódik. Egy bevezető tanulmányra, melyben megismerkedhetünk a feljegyzési könyv „szerzőjével” Balthasar Fatigával, majd a szövegkiadás elveit végig böngészve bele is vághat az Olvasó a kötet második részének a kézirat betűhíven közreadott változatának olvasásába.  

Balthasar Fatiga a 17. század első évtizedében Sopron egyik legtöbbet foglalkoztatott prókátora volt, aki csupán emlékeztető „post-it”-nek szánta munkásságát. Nem is gondolt arra, hogy az utókor számára milyen hasznos szolgálatot tesz bejegyzéseivel, melyek elemzésével és közreadásával Németh János az értő, szakavatott olvasó közönség számára hiánypótló munkát alkotott.

A Fatiga általa vezetett és Feljegyzési könyvnek nevezett napló rávilágít arra, hogy hogyan válhatott valaki városi ügyvéddé Sopronban. Milyen szakmai feladataik voltak 1600 körül a városi ügyvédeknek, és ezért milyen ügyvédi tiszteletdíjban részesültek. Bejegyzésein keresztül betekintést nyerünk a különböző városi intézmények működésébe. A város olyan mikrostruktúráiba pillanthatunk be e forrás révén, mint a következők:

 - Vajon fel lehetett-e kelteni reggel hatkor a soproni városi bírót?

 - Hol állhatott a piacbíró bódéja?

 - A hét melyik napján ülésezett a városi tanács?

 - Volt-e helye a hegymesternek a városi tanácsban?

 - Kapott-e a városi tanácstól kölcsönt Hieronymus Schlesingerné?

 

Németh János a Feljegyzési könyv feldolgozása során végzett szisztematikus, aprólékos munkájával feltárt „morzsákkal” Városunk 16-17. századi történetét egészítette ki. Ezeken keresztül olyan szegmensekbe enged betekintést, amelyek csupán városi források alapján nem rekonstruálhatók. Ezért az emlékeztetőként készített Fatiga Feljegyzési könyv Sopron jog- és közigazgatástörténetére vonatkozóan rendkívüli jelentőségű forrásértékkel bír. Kontrollforrását képezi a kancelláriai forrásoknak, valamint egyes bejegyzései a városvezetés narratívájához is adalékul szolgálhat.

Azonban nem csak a soproni ügyvédet és munkásságát ismerhetjük meg a forrásból, hanem valamelyest magát az embert és annak szakmai felfogását, jellemét is. Véleménye és gondolatai tükröződnek vissza a Feljegyzési könyv sorain keresztül pl. a részrehajlást és a kapzsiságot illetően.

Bármennyire is szeretnék behatóan megismerni Balthasar Fatigát magát az embert és munkásságát a Feljegyzési könyv 200 fennmaradt oldala nem teszi ezt teljeskörűen lehetővé. Ennek ellenére jó szívvel ajánljuk most megjelent kötetünket azoknak, akik a német nyelvű Feljegyzési könyv svédasztaláról szívesen „csemegéznének”.

A kötet megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma tette lehetővé. 

 

 A kötet adatai: Balthasar Fatiga feljegyzési könyve. Das Gedenkbuch von Balthasar Fatiga 1596-1608. Közreadja: Németh János. Sopron, 2020. 336 oldal

Utolsó frissítés:

2020.12.14.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges