Levéltár-pedagógiai foglalkozások a Soproni Levéltárban

2023.06.26.

Az MNL Győr-Moson-Sopron Vármegye Soproni Levéltára az EFOP-4.1.9-16-2017-00021 sz. pályázat keretében a 2022/23. tanévre vonatkozó időszakban 28 alkalommal fogadott iskolai csoportot, 585 diákot és az őket kísérő tanárokat. A tanév folyamán a következő intézményekből látogattak el levéltárunkba: Kisalföldi ASzC Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, A Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, a Lackner Kristóf Általános Iskola, a Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola, a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde, a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Sopronkövesdi Általános Iskola.  Június végéig további két csoport érkezése várható.   

 

A levéltár által kínált foglalkozások célja, hogy közelebb hozza a 10–18 éves korosztály számára a múltat olyan módon, hogy a helytörténetet előtérbe állítva hozzájáruljon a tanulók helyismereti tudásának bővítéséhez, identitásuk, lokálpatriotizmusuk megerősítéséhez.

 

A foglalkozásokon résztvevők megtudhatták, milyen adminisztratív, közművelődési és tudományos szerepet tölt be a levéltár, milyen fontosabb forrástípusokat őriz, és mennyiben hasznosíthatók ezek a kutatás során, továbbá betekintést nyertek a levéltári dokumentumok rendszerezésének és tárolásának módjába. A „Hát Neked mi van a hátizsákodban? Az enyémben…” foglalkozás keretében a családfakészítés alapszabályait, a családfakutatás lehetséges forrásait ismerhették meg a tanulók, egyúttal betekintést nyerve a kutatást segítő adatbázisok és a családfa készítő programok használatába. Az „Életünk lenyomatai a levéltárban” előadás során a keletkezett hivatalos és magán iratok főbb csoportjait tanulmányozhatták az érdeklődők. Az anyakönyvi kivonatok, iskolai és munkaügyi iratok, építési dokumentációk mellett Sopronhoz kötődő neves családok személyes dokumentumaiból is kezükbe vehettek néhányat, többek között régi útlevelet, emlékkönyvet, kéziratos receptfüzetet, egyesületi tagsági kártyákat.  „Amerikából jöttem, mesterségem címere LS – Levéltáros!” óra keretében a levéltári munka jellegzetességei, a dokumentumok tárolása és rendszerezése kerültek bemutatásra, a levéltárban fellelhető érdekességekkel, az iratanyag mellett megőrzött néhány tárgyi anyaggal kiegészítve. A tanulókkal bejártuk a levéltár nyitott és nyilvánosság elől zárt raktártereit is. „A hely, ahol élek – Sopron történet a levéltári források tükrében”, valamint „A Város élén – Polgármesterek, városbírák, a városi elit a kora újkori Sopronban” során források segítségével mutattunk rá Sopron fejlődésének legfontosabb állomásaira, különösen a diétai képviselettel is rendelkező szabad királyi város középkorban és koraújkorban betöltött vezető szerepére, városvezetői elitjére.

 

A „Címerek, nemesek” elnevezésű foglalkozás elsősorban az általános iskolák alsó tagozata számára ajánlott: részben játékos formában segítünk megismerkedni a mesékben is szereplő nemesek, lovagok történetével, néhány Sopron vármegyei nemesi család címerével, nagyobb hangsúlyt fektetve a levéltárban található érdekességekre. Egy alkalommal nyelvtan óra keretében látogattak el hozzánk 8. osztályos diákok. A levéltárban őrzött, XVI–XVII. századi magyar nyelvű forrás, illetve XVIII–XX. századi dokumentum segítségével szerezhettek új információt a magyar írásbeliség és a nyelvfejlődés alakulásával és változásával (régies szófordulatok, kifejezések, nyelvtani szerkezetek), másrészt az egyes irattípusok (oklevelek, jegyzőkönyvek, magánlevelek, gazdasági elszámolások stb.) formai sajátosságaival kapcsolatban.

 

Köszönetet mondva az együttműködő pedagógusoknak, az EFOP-4.1.9-16-2017-00021 sz. pályázat keretében a 2023/24. tanévben is várjuk a tanári és intézményi kéréseket, megkereséseket.

Kapcsolattartó: Kelemen Dávid levéltáros

Email: leveltarpedagogia.sopron@mnl.gov.hu

Tel.: +36–99–312–198

 

Utolsó frissítés:

2023.06.26.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges