Legyél krónikás

2024.04.15.

Legyél krónikás! címmel pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Levéltár, amelyen belül az „Elmesélem 1000 szóban” kategóriában általános iskolák felső tagozatos tanulói és középiskolás diákok, az „E-emlék” kategóriában pedig felnőttek jelentkezhetnek.

Pályázatot mindkét kategóriában április 5-től lehet beadni, a beküldési határidő május 10.

Az „Elmesélem 1000 szóban” program diákoknak nyújt lehetőséget arra, hogy személyes, családi, iskolai élményeik egykor majd a történetkutatás forrásai legyenek. Akár ünnepek, családi események, szokások, néprajzi hagyományok, legendák és más témák is érdemesek lehetnek arra, hogy ezeket a krónikások megörökítsék. A pályázatokban a szülők, nagyszülők, rokonok által felelevenített – szájhagyomány útján fennmaradt – történeteket is meg lehet osztani! Kulcsszó: visszaemlékezés és történetírás.

Ami a program kapcsán fontos: pályázni egyénileg lehet a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő pályamunka elektronikus beküldésével. Pályázatot 10–18 éves diákok, a középiskola befejezéséig nyújthatnak be elektronikus formában a következő címre: kronikas@mnl.gov.hu. Pályázatot április 5-től lehet beadni, a beküldési határidő május 10. A beküldési határidőn túl érkező pályamunkák nem vehetnek részt a pályázaton.

Ami az elbírálás menetét illeti, a vármegyei levéltár a felkért zsűri szakmai véleménye alapján hozza meg döntését. A beadott pályamunkákat több korcsoportban bírálják el, vármegyénként a három legjobbnak ítélt pályamű elismerésben részesül. Minden résztvevő a pályázat lezárásától számított 30 napon belül e-mailben értesítést kap az illetékes vármegyei levéltártól az eredményről és az ünnepélyes eredményhirdetésről. Fontos, hogy a program lezárását követően a beérkezett pályázatokat a levéltár megőrzi.

Az „E-emlék” program keretében felnőttek pályázatait várjuk személyes és közösségi, családtörténeti vagy helytörténeti tárgyú emlékek témakörében. Cél a település vagy a család életében fontos események, intézmények, folyamatok bemutatása. A Magyar Nemzeti Levéltár hangsúlyozza: a XXI. században egyre gyakoribb, hogy digitális formában rögzítjük élményeinket vagy kutatásainkat, s erre szeretnék ösztönözni az érdeklődőket ezzel a pályázati lehetőséggel. A pályázók közkinccsé tehetik emlékeiket, életük emlékezetes eseményeit, bemutathatják helytörténeti kutatásaik eredményeit is e szubjektív pályamunkában. Tárják fel, írják meg családjuk, környezetük történetét, iskolájuk, templomuk, közösségük históriáját, és e történetek elektronikus formában a levéltárak őrizetébe kerülhetnek. A pályázat kulcsszava: a visszaemlékezés.

A felnőtteknek is egyénileg lehet pályázni a kiírásnak megfelelően, bármely eredeti emlék-, ismeret- és tényanyagot feltáró kézirat beküldésével. Pályázatot minden olyan 18 év feletti személy benyújthat, aki nem foglalkozik hivatásszerűen történetírással. A pályázatokban a vármegyei levéltárak visszaemlékezéseket várnak a pályázó és családja, települése fontosabb, emlékezetesebb eseményeiről, folyamatairól. A visszaemlékezések megírásához eredeti írott vagy képi források felhasználása a pályázatok értékelésénél előnyt jelent. A pályázatokat elektronikus formában lehet beküldeni az emlek@mnl.gov.hu email címre. Pályázatot április 5-től lehet beadni, a határidő e kiírásnál is május 10. A pályázatokat a vármegyei levéltár által felkért szakmai zsűri döntése alapján rangsorolják. A legjobb három pályamű elismerésben részesül. Minden résztvevő a pályázat lezárásától számított 30 napon belül e-mailben értesítést kap az illetékes vármegyei levéltártól az eredményről és az ünnepélyes eredményhirdetésről. Fontos, hogy a program lezárását követően a beérkezett pályázatokat a levéltár megőrzi.

A tájékoztatás nem teljeskörű a részletes kiírások megtekinthetők a https://nmi.hu/hirek/kezdolapi/kronikasok-kerestetnek link felhasználásával.

Utolsó frissítés:

2024.04.15.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges