Beszámoló: Sopron és a reformáció

2017.12.06.

Sopron és a reformáció

címmel a reformáció 500. évfordulója alkalmából az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára ünnepi konferenciát rendezett


Sopron neve és a magyarországi reformáció kezdete szervesen egybefonódott. A történeti Magyarországon itt jelentek meg először Luther tanai, így kötelességünknek tartottuk, hogy a tagintézmény az ünnepi évfordulót külön konferenciával köszöntse.
    A levéltár Fő tér 5. alatti könyvtártermében 2017. november 29-én, a fenti címen és tematikával megrendezett konferenciáját Dr. Tölli Balázs a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum igazgatója, az Evangélikus Zsinati tanács alelnöke vezette le. A konferencia hallgatóit Dr. Farkas Ciprián Sopron Megyei Jogú Város tanácsnoka köszöntötte. Köszöntő szavai után Prof. Dr. Ö. Kovács József, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese a reformáció megjelenési formáiról, szakaszairól és jelentőségéről szóló történeti beköszöntő gondolatait osztotta meg a hallgatókkal. Az első blokk előadása Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) evangélikus egyházkerület püspöke, a győri evangélikus egyházközség lelkésze előadásával kezdődött, aki teológia-történeti, történeti példákkal gazdagon adatolt előadásában a reformáció társadalmi, felekezeti, kulturális, hétköznapi életben hozott jelentőségét méltatta. Az ismert művelődéstörténet kutató, Prof. Dr. Szála Erzsébet a Soproni Evangélikus Líceum Könyvtárának munkatársa a 16–17. századi magyarországi protestantizmusról adott áttekintést, majd e tematikai egység lezáró előadásaként Dr. H. Németh István PhD. a Magyar Nemzeti Levéltár főosztályvezetője, a kora újkori várostörténet nemzetközileg elismert kutatója, az 1681. évi országgyűlés vallási kérdéseiről szóló előadását mindenki örömére a hazai reformáció 1526–1681 közötti periodizációjával bővítette ki. A rövid kávészünetet követően a konferencia második szakmai blokkját Dr. Tóth Gergely PhD, a MTA BTK Történettudományi Intézet munkatársának előadása nyitotta, aki a kora újkori soproni evangélikusok emblematikus személyének, Lackner Kristófnak a hit és az uralkodó iránti hűségének összeegyeztethetőségéről tartott egy, a Lackner kutatást új szempontokkal gazdagító előadást. Ezt követően Dr. Dominkovits Péter PhD, a tagintézmény vezetője a levéltár gazdag kora újkori végrendelet gyűjteményéből a városvezető és az ún. szellemi elit végakaratait mutatta be. A szakmai blokk és a konferencia lezárásaként Dr. Soós Viktor Attila PhD, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága bizottsági tagja, az evangélikus felekezetre fókuszálva, az Állam és Egyházügyi Hivatal és a protestáns egyházak című előadásában az egyház működési körülményeit, mozgástereit vázolta fel a 20. századi vallásellenesség korszakában.
    A konferenciát a tagintézmény egy időszaki kiállítással köszöntötte, a Fő tér 5. alatti épületében található kiállítóterének két tárlójában a 16–17. századi városi reformáció legjelentősebb dokumentumai kerültek kiállításra, köztük II. Lajos 1524. évi lutheránus tanok megjelenésének, terjedésének ügyében vizsgálatot elrendelő oklevele is. A levéltári dokumentumokat Sz. Egyed Emma szobrászművész kisgrafikái egészítik ki. A tartalmas emlékülés az MNL „Reformáció MNL” projektjének támogatásával valósult meg.

A konferencián készült fényképeket itt tekinthetik meg

A sopronmedia.hu cikke itt érhető el


A rendezvényről a Soproni híradó is tudósított:

 

Utolsó frissítés:

2017.12.06.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges