NŐTÖRTÉNETI MOZAIKOK - AZ EMANCIPÁCIÓ ÚTJÁN

MNL BKVL

 

AZ EMANCIPÁCIÓ ÚTJÁN

Az uralkodó, férfiközpontú világszemlélet hosszú időn keresztül háttérbe szorította a „gyengébb nemet”, elvitatva tőlük a tudás megszerzésének, a társadalmi és közéleti érvényesülésnek a lehetőségeit. A 19. század második felétől – az ipari forradalom következtében – a női munka iránti igény jelentősen megnőtt. A nő kikerült szűkebb családi környezetéből, és az élet számos területén – előbb kényszerűségből, majd rátermettségét bizonyítva – képes volt helyettesíteni a férfit. A nők társadalmi szerepvállalása és szerveződése a 19. században vette kezdetét. Kecskeméten az egyik első női egyesület, az 1870-ben alakult Kecskeméti Jótékony Nőegylet az óvodaügy és a szegények felkarolása mellett a női ipar fellendítését tűzte ki célul; a világháború után pedig számos, különböző felekezetű nőegylet és leánykör alakult a városban szociális, karitatív és kulturális célokat követve. A 20. században a nők munkához, családhoz, művelődéshez, sporthoz való viszonya alaposan megváltozott, az első világégést követően pedig minden eddiginél határozottabban napirendre került a női választójog kérdése. A feminizmus hazánkban nem öltött harcos jelleget, mégis – ha korlátozottan is – a magyar nők hamarabb szerezték meg ezt a jogosultságot egyes nyugat-európai társaiknál, végül az 1945-ös választójogi törvény tette teljesen egyenlővé a férfiakat és a nőket szavazati joguk tekintetében.

Az asszonyok fontosságának első, társadalmi szintű elismerése az anyák napja, amelyet Magyarországon 1928-ban tettek hivatalos iskolai ünneppé. A nemzetközi nőnapról 1948 óta emlékeznek meg hazánkban, a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének kezdeményezésére. A nőkérdést 1945 után a kommunista párt emelte a hivatalos politika szintjére, teret adva a nők közéleti szereplésének is, kihasználva egyúttal a női munkaerőben és a nők társadalmi tömegeiben rejlő hatalmas potenciált. Ez volt az első korszak, amely igyekezett fellépni a nőket lekicsinylő patriarchális személet és gyakorlat ellen, ha időnként névleg is, de elismerni a két nem egyenlőségét.

A képre kattintva tovább nagyítható a tabló!

MNL BKVL

 

 

Előző tabló megtekintése

MNL BKVL

Következő tabló megtekintése

  

Vissza a nyitólapra