NŐTÖRTÉNETI MOZAIKOK - A NŐNEVELÉS HELYSZÍNEI KECSKEMÉTEN

MNL BKVL

 

A NŐNEVELÉS HELYSZÍNEI KECSKEMÉTEN

Kecskemét a régi időktől fogva neves iskolaváros. A leányok oktatására vonatkozó első adataink a 18. század közepéről származnak, amikor is ferences harmadrendi apácák tanították a zsenge korú leányokat betűvetésre és jámbor ismeretekre a városban, egy, a Szentháromság-szobor közelében található épületben. Ebben a korai időszakban az alsó fokú iskoláztatás az egyház feladata volt, a lányok a fiúktól elkülönítve, leányosztályokban tanultak. A 19. században a tanköteles lányoknak kb. egyharmada járt elemi iskolába. Magasabb szintű oktatás ekkor a lánygyermekek részére nem állt rendelkezésre Kecskeméten. Míg a fiúk az elemit elvégezve gimnáziumokba, reáliskolába, gazdasági vagy kereskedelmi iskolába mehettek tovább, a lányok mellé a tehetősebb családok nevelőnőt fogadtak vagy más városokba küldték őket tanulni.

1844-ben Bőhm Júlia kis magánintézetet hozott létre Kecskeméten úri családok leányainak nevelésére (német nyelvet, kézimunkát, és egyéb meg nem határozott tudományokat oktatott). Halála után egy lengyel származású szegedi asszony, Tóth Lajosné Dianovszky Anna alapított leányneveldét a város támogatásával. A Templom utcai ezredorvosi lakban berendezkedő tandíjas intézmény két osztályában a rendes tantárgyak mellett (vallás, írás, olvasás, számtan, „földirat”, természettan, természetrajz elemei, fejszámolás, német nyelv, kézimunkák), rendkívüli tárgyakat (zongora, francia nyelv és rajz), illetve a felsőbb osztályban történelmet is oktattak. A városi nőnevelde mellé 1861-ben református leánynevelde szerveződött, majd 1875-ben – a két intézmény megszüntetését követően – a város polgári leányiskolát alapított. A nők kenyérkereseti lehetőségeinek bővítésére, a nőipar támogatására a helyi jótékony nőegylet 1885-ben nőipari iskolát állított fel, ahol szabás-varrást, hímzést, csipkevarrást tanultak a lányok.

A lányoktatás terén a 20. század hozott nagyobb változást Kecskeméten. 1917-ben megkezdte működését az angolkisasszonyok lánygimnáziuma, illetve a női felsőkereskedelmi iskola, 1918-ban a katolikus és a református felekezet is tanítóképzőt alapított. 1924-ben az iparostanonc-iskola nyitotta meg kapuit a lányok előtt, 1927-ben pedig református leánylíceum indult. A város egyetlen felsőoktatási intézményében, a református jogakadémián, az 1920-as években végzett az első nő. Az államszocializmus idején – a koedukáció bevezetéséig – Bányai Júlia Gimnázium néven működött a város egyetlen leánygimnáziuma.

A képre kattintva tovább nagyítható a tabló!

MNL BKVL

 

Előző tabló megtekintése

Következő tabló megtekintése

  

Vissza a nyitólapra