Illetékfizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezés

Vonatkozó jogszabályok:

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
2. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Ltv.)
3. A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet
4. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

 

Illetékfizetés feltételei és díjtételei:

Az Ltv. alapján a levéltár az őrizetében lévő levéltári anyagról hiteles másolatot vagy tartalmi kivonatot ad ki. A közlevéltárba őrzött korlátozás nélkül kutatható anyagban, a kutatni kívánt téma megjelölését tartalmazó kérelemre bármely természetes személy ingyenesen kutathat, és a kutatásra kiadott levéltári anyagról saját költségén másolatot készíttethet. A külön illeték tárgya a levéltár által készített hitelesített másolat elkészítése, továbbá az ügyfél által készített másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítése. A levéltárban őrzött irat alapján tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban általános tételű eljárási illetéket kell fizetni. A levéltár ilyen információt kizárólag kiadmányozott iratban (papírlapon, ill, elektronikus formában) a kiadmányozás idején hatályban lévő jogszabályokban meghatározott általános tételű illeték (jelenleg 3.000,- Ft) megfizetése után adhat ki. Egy ügyben csak egyféle illetéket lehet szedni.

 

Illetékmentességet élvezők köre:

- Személyi illetékmentesség BŐVEBBEN >>>

- Tárgyi illetékmentesség BŐVEBBEN >>>

- Hagyatéki eljárásokra vonatkozó illetékfizetési szabályok BŐVEBBEN >>>