Szakmai beszámoló (208188/4)

2022.08.26.

 

Szakmai beszámoló

 

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma a 208188/4-es számú altéma keretében vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatásként 846 388 forintot biztosított Egy hódoltsági mezőváros lehetőségei és kálváriája. Kecskemét a kora újkorban című tanulmánykötet 200 példányban történő megjelentetésére. (A megítélt összegből egy kedvezőbb árajánlatnak köszönhetően végül 230 példány sikerült elkészíttetni.) A fenti összeget a támogatási szerződésnek megfelelően nyomdaköltségre fordítottuk. Szakmai beszámolónkhoz postai úton mellékeljük a kiadvány egy példányát a támogatási szerződés PR előírásainak igazolására is.

A kiadvány komoly, évtizedek óta csiszolgatott, tudományos igénnyel megírt történeti munka, amely Kecskemét hódoltság kori mindennapjaiba kalauzol el bennünket, mindazon túl fontos adalékokkal szolgál 16–17. századi mezővárosi fejlődésre vonatkozóan. A könyv ugyanakkor egyfajta „hattyúdal” is, hiszen az akadémikus szerző, Kecskemét díszpolgára, a megyei levéltár nyugalmazott igazgatója, Dr. Iványosi-Szabó Tibor, a megjelenést sajnos már nem érhette meg. A szerző, aki fél évszázados kutatómunkáját elsősorban szeretett szülővárosa, Kecskemét gazdaság- és társadalomtörténete feltárásának szentelte, az elmúlt évszázadokban elszenvedett veszteségei ellenére is bámulatosan gazdag levéltári források segítségével minden eddiginél aprólékosabb, mélyebb elemzést készített a Homokhátság legnépesebb mezővárosának 16–17. századi életéről, küzdelmeiről. A kötet fejezeteiben szó esik a városi önkormányzat szervezetéről és működéséről, középkori örökségeiről, a gabona- és szőlőtermesztés, a rideg állattartás kiemelkedő jelentőségéről, a messze földön nevezetes kecskeméti vásárokról, a város hírnevét megalapozó tőzsérekről. De olvashatunk a kivételes felekezeti türelemről, a közösség érdekeit előtérbe helyező következetes szigorról, a gazdasági lehetőségeket bátran kiaknázó kurázsiról, a zűrzavaros időszakok, háborúk közepette is kitartó élni akarásról, helytállásról.

Tapasztalataink szerint a helytörténeti kutatásban, a tudományos ismertterjesztésben, az iskolai oktatásban, a múlt iránt érdeklődő megyei lakosok körében fontos szerepet töltenek be levéltárunk kiadványai, mindez jelen könyvre is igaz. Az egyes kötetek példányai elsősorban kiadványcsere útján jutnak el a megyében lévő és az azon kívül eső partnereinkhez: a közép- és felsőoktatási intézmények, múzeumok, levéltárak és egyéb más tudományos műhelyek könyvtáraihoz. Az erről szóló igazolásokat beszámolónkhoz mellékeljük.

 

Kecskemét, 2022. 07. 11.

 

dr. Gyenesei József
levéltár-igazgató

 

Csatolt állományok: 

Utolsó frissítés:

2022.08.26.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges