XV. GYŰJTEMÉNYEK

 XV. GYŰJTEMÉNYEK   
     
     A RAKTÁRI ELHELYEZÉSRE, KUTATÁSI LEHETŐSÉGRE VONATKOZÓ RÖVIDÍTÉSEK:  

A = Alsózsolcai Fióklevéltár, 3571 Alsózsolca, Kossuth utca 149. szám    

K = központ, 3525 Miskolc, Fazekas út 2. szám   

S = Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám

     
 Térképtár   
     
6Borsod vármegye levéltárában kezelt térképek gyűjteménye1750-19897,45 fmK
 a) Borsod vármegye levéltárában kezelt kéziratos térképek levéltári gyűjteménye1750-19505,50 fmK
 b) Borsod vármegye levéltárában kezelt vízügyi térképek levéltári gyűjteménye1820-19540,20 fmK
 c) Borsod vármegye levéltárában kezelt erdészeti térképek levéltári gyűjteménye1922-19390,10 fmK
 d) Borsod vármegye levéltárában kezelt községi kataszteri térképmásolatok levéltári gyűjteménye1867-19580,80 fmK
 e) Borsod vármegye levéltárában kezelt nyomtatott térképek levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.0,46 fmK
 f) Katonai felmérések térképeinek fotómásolataiXVIII-XIX. sz.0,27 fmK
 g) Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek (Abaújalpár – Zubogy) alaptérképei, külterületi szelvényei1961-19890,10 fmK
 h) Frontvonalak változásai az első világháborúban1916-19180,02 fmK
     
7Zemplén vármegye levéltárában kezelt térképek gyűjteménye1776-20032,70 fmS
 a) Zemplén vármegye levéltárában kezelt kéziratos térképek levéltári gyűjteménye1776-19492,50 fmS
 b) Nyomtatott térképek gyűjteménye1806-20030,20 fmS
 c) Erdészeti térképek gyűjteménye1884-19500,02 fmS
 d) Nyomtatott községi kataszteri térképmásolatok gyűjteménye19060,01 fmS
     
 Tervtár   
     
12Borsod vármegye levéltárában kezelt építési tervrajzok levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.0,25 fmK
     
13Zemplén vármegye levéltárában kezelt építési tervrajzok gyűjteménye1906-19280,20 fmS
     
14A  Miskolci Nemzeti Színház épület-rekonstrukciójának tervdokumentációja(1958) 1984-19972,40 fmK
     
15A Miskolci Galéria építési tervdokumentációja1991-19980,84 fmK
     
16Veres András műszaki ellenőr hagyatéka(1911, 1938)1,23 fmA
  1970-1996 
     
17Kelemen István miskolci építész, városi főépítész városrendezési és építészeti tervei(1982) 1987-20070,25 fmK
     
18Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések műemléki felmérései, helyreállítási tervdokumentációi (Abaújszántó – Zubogy)(1936) 1948-199911,16 fmK
     
19Az Országos Műemléki Felügyelőség műemléki vizsgálata és fotódokumentációja Borsod-Abaúj-Zemplén megyei műemlékekről1951-19611,20 fmK
     
     
20Az edelényi Coburg kastély felújítási tervdokumentációja19540,02 fmK
     
 A levéltárban kialakított gyűjtemények   
     
51Sajókaza község anyakönyvi iratgyűjteménye1876-19420,36K
     
76Borsod vármegye levéltárában kezelt Mohács előtti oklevelek levéltári gyűjteménye1270-15230,18 fmK
     
77Zemplén vármegye levéltárában kezelt Mohács előtti oklevelek levéltári gyűjteménye1271-15230,18 fmS
     
78Borsod vármegye levéltárában kezelt címeres nemeslevelek levéltári gyűjteménye1547-17560,90 fmK
     
79Zemplén vármegye levéltárában kezelt címeres nemeslevelek levéltári gyűjteménye(1550) 1569-1799 (20. sz.)0,90 fmS
     
80Abaúj, Borsod és Zemplén vármegyei pecsétnyomók levéltári gyűjteménye(1464) 1556-1940645 dbK, S
     
 a) Feudális kori pecsétnyomók1556-1845184 dbK, S
 b) Kapitalista kori pecsétnyomók(1464) 1680-1940461 dbK, S
     
81Zemplén vármegye levéltára történetére és Kazinczy Ferenc levéltárosi működésére vonatkozó iratok gyűjteménye(1558) 1766-19421,60 fmS
     
82Zemplén vármegyei 1857. évi népszámlálási iratok levéltári gyűjteménye18571,24 fmS
     
83Zemplén vármegyei 1869. évi népszámlálási iratok levéltári gyűjteménye1869-187012,65 fmS
     
84A Rákóczi-féle és az 1848-1849-es szabadságharccal kapcsolatos, valamint helytörténeti vonatkozású iratok levéltári gyűjteménye1704-19130,80 fmK
     
85Újságcikkek gyűjteménye1898-19950,77 fmK, S
 a) Hubay Kálmán háborús újságcikkeinek gyűjteménye1914-19180,15 fmS
 b) Erzsébet királyné halálával kapcsolatos újságcikkek levéltári gyűjteménye18980,04 fmS
 c) Egry Jolán újsággyűjteménye1926-19420,03 fmS
 d) Petik Rezső sátoraljaújhelyi tanár újsággyűjteménye1915-19870,10 fmS
 e) Az Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetségének történetére vonatkozó sajtódokumentumok19950,29 fmK
 f) ICP Holding működésére vonatkozó sajtódokumentumok gyűjteménye1981-19950,12 fmK
 g) Az 1968-as csehszlovákiai eseményekkel kapcsolatos Vladár-féle újságcikk gyűjtemény(1956) 19680,04 fmS
     
86Kapossy Mihály iratainak levéltári gyűjteménye1610-18150,50 fmS
     
87Miskolci vasúttörténeti iratok levéltári gyűjteménye1846-19868,94 fmA
     
88Borsod vármegyei gyászjelentések levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.0,40 fmK
     
89Zemplén vármegye levéltárában őrzött gyászjelentések gyűjteménye1819-20140,50 fmS
     
90Községi urbáriumok levéltári gyűjteménye1771-17730,87 fmK
 a) Abaúj és Torna megye17730,24 fmK
 b) Borsod megye17710,59 fmK
 c) Gömör megye17730,04 fmK
     
91Helytörténeti aprónyomtatványok levéltári gyűjteménye1705-201014,36 fmK, S
 a) Országos jelentőségű nyomtatványok1705-19590,71 fmK
 b) Budapesti nyomtatványok1824-19860,23 fmK
 c) Megyén kívüli nyomtatványok1721-19860,33 fmK
 d)Borsod, Abaúj, Gömör és Zemplén vármegyék nyomtatványai1829-19450,74 fmK
 e) Miskolci nyomtatványok1842-19878,02 fmK
 f) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött nyomtatványok gyűjteménye1839-20102,00 fmS
 g) Borsod-Abaúj-Zemplén megye helységeire vonatkozó nyomtatványok1950-19872,10 fmK
 h) A Tanácsköztársaság nyomtatványai19190,03 fmK
 i) A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság időszakára vonatkozó iratok, nyomtatványok, országos hírlapok és zempléni újságok levéltári gyűjteménye1919-1920 (1978)0,20 fmS
     
92Gyógyszertári törzskönyvek levéltári gyűjteménye(1762) 1857-19440,13 fmK
     
     
93Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye(1201)-20011,49 fmA,K,   S
     
 a) Tornyosnémeti történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.0,02 fmK
     
 b) Szikszó, Felsővadász, Kupa és Felsőméra községek helytörténetére vonatkozó levéltári iratok gyűjteményeXIX-XX. sz.0,36 fmK
     
 c) A sátoraljaújhelyi és a szerencsi járás településeire vonatkozó helytörténeti gyűjtemény1959-1961 (1977)0,05 fmS
     
 d) Ózdi helytörténeti gyűjtemény1939-20040,24 fmA
 e) Bodrogolaszi történetére vonatkozó iratmásolatok levéltári gyűjteménye(1201)- 20010,84 fmS
     
94Bayer Róbert mezőkövesdi gimnáziumi igazgató hagyatéka1922-19480,12 fmK
     
     
95Feudális kori nyomtatványok levéltári gyűjteménye1785-1842 és é.n.0,20 fmS
     
96KottagyűjteményXIX. sz.0,01 fmS
     
97Az I. világháború észak-zempléni harcairól készült fényképek levéltári gyűjteménye19150,06 fmS
     
98KépeslapgyűjteményXIX-XXI. sz.0,64 fmK, S
 a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár központjában őrzött képeslapok gyűjteményeXX. sz.0,38 fmK
 b) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött képeslapok gyűjteményeXIX-XXI. sz.0,26 fmS
     
99Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések adófőkönyveinek levéltári gyűjteménye1859-197234,82 fmA, S
 a) Abaúj és Borsod megyei települések1859-197212,26 fmA
 b) Miskolc és Miskolchoz csatolt települések adókönyveinek levéltári gyűjteménye1875-196116,53 fmA
 c) Zempléni községek adófőkönyveinek levéltári gyűjteménye1949-19557,03 fmS
     
100Személyi vonatkozású iratok levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.5,55 fmK, S
 a) Cselédkönyvek, munkakönyvekXIX-XX. sz.2,28 fmK
 b) A Diósgyőri Gépgyár dolgozóinak munkakönyvei és egyéb személyi vonatkozású iratai(1880)-XX. sz.3,24 fmK
 c)A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött biztosítási könyvek, cselédkönyvek,házalókönyvek, munkakönyvek, munkásigazolványok levéltári gyűjteménye1877-19390,03 fmS
     
101Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állami gazdaságok és mezőgazdasági termelőszövetkezetek történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1949-19781,22 fmK, S
     
 a) A gönci és a göncruszkai termelőszövetkezetek alapítására vonatkozó iratok1949-19690,12 fmK
     
 b) A Szerencsi járás termelőszövetkezeteire vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1968-19781,08 fmS
     
 c) A zempléni állami gazdaságok történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye19690,02 fmS
     
102Árvaszéki gyűjtemény1831-19230,38 fmK
     
103A cserkész mozgalom történetére és újraalakulására vonatkozó dokumentumok1945-19930,06 fmK
     
104Borsod-Abaúj-Zemplén megye idegenforgalmának történetére vonatkozó dokumentumok gyűjteménye1967-19770,36 fmK
     
105Miskolc-Tapolcai üdülők tervdokumentációi1977-19800,24 fmK
     
106A hortobágyi kitelepítés történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1952-19630,12 fmK
     
107A 100 éves Sajószentpéteri Üveggyár története (sajtóanyag)19950,03 fmK
     
108A Miskolci Jogakadémia történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteményeXX. sz.0,10 fmK
     
109A bodrogközi és hegyközi kisvasút történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye(1916) 1924-20030,07 fmS
     
110A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Sátoraljaújhelyi Csoportjának iratgyűjteménye1944-19980,05 fmS
     
111Az 1944-es sátoraljaújhelyi börtönkitörésre vonatkozó dokumentumok levéltári gyűjteménye1984-20000,18 fmS
     
112Az 1987. évi XXII. Téli Úttörő Olimpia (Sátoraljaújhely) dokumentumai19870,02 fmS
     
113A sátoraljaújhelyi kórusokkal kapcsolatos iratok levéltári gyűjteménye1945-19990,02 fmS
 a) A Szent Imre énekkar naplókönyve1945-19990,01 fmS
 b) A Sátoraljaújhelyi Kamarakórus történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1959-19900,01 fmS
     
114Fényképgyűjtemény1895-20045,20 fmS, A
 a) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött fényképgyűjtemény1895-20040,40 fmS
 b) Az Észak-Magyarország szerkesztőségének fotói1970-19964,44 fmA
 c) A Magyar Távirati Iroda Képes Híradó fotói1977, 1980-19830,36 fmA
 

d. A Földmérő és Talajvizsgáló Iroda légifelvételei

 

19600,02

115

A diósgyőri vas- és acélgyártás történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye

1899, 1937, 

XX. sz.

0,10 fmK
     
117Tábori postai levelezés és katonai igazolványok levéltári gyűjteménye1944-19470,05 fmK
     
118A zempléni szőlőművelés és borászat történetére vonatkozó, Hőgye István-féle gyűjtemény(1618) 1986-19900,08 fmS
     
120A tanácsok megalakulására vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye19500,12 fmK
     
121Magyar Rövidhullámú Amatőrök Országos Egyesülete1939-19410,01K
     
122Borsod megyei elemi é polgári iskolák iratainak levéltári gyűjteménye1838-19230,14K
     
 Reprodukciók   
     
31Fotó- és digitális másolatok gyűjteményeXIX-XX. sz.0,75 fmK
     
32Mikrofilmgyűjtemény1530-194730,80  fmK
     
33Fénymásolatok levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.1,80 fmK
     
34Leleszi gyűjtemény (A konvent Mohács előtti okleveleinek fotómásolatai)XV-XVI. sz.1,56 fmK
     
35 „Hősök temetője” kataszterének fénymásolata19930,02 fmK
     
36A  sátoraljaújhelyi  „Hősök temetője” I. világháborús  hadisírjai kataszterének másolata1914-19180,02 fmS
     
 Vegyes gyűjtemények   
     
41Zelenák István tokaji tanár térkép- és iratgyűjteménye1940-19600,01 fmS
     
42„Feketekönyv”, Péter Sándor karikatúraalbuma Sátoraljaújhely társadalmáról19330,01 fmS
     
43Fehér Erzsébet sárospataki főiskolai tanár iskola- és tudománytörténeti gyűjteménye1857-19980,48 fmS
     
44Illés László sátoraljaújhelyi orvos gyűjteménye(1692) 1792-18890,01 fmS
     
45Pauleczki Ferenc tolcsvai tanár gyűjteménye a báró Waldbott családról(1893) 1931-19960,01 fmS
     
46Helytörténeti témájú kéziratok levéltári gyűjteményeXX-XXI. sz.3,80 fmK, S
     
 a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár központjában őrzött szakdolgozatokXX. sz.1,08 fmK
     
 b) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár központjában őrzött középiskolai pályázatokXX. sz.0,60 fmK
     
 c) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött kéziratok1946-20082, 12 fmS
     
     
47Balázs Győző református gimnáziumi tanár hagyatékaXX. sz.0,84 fmK
     
48Tóth Kálmán miskolci újságíró vegyes irataiXIX-XX. sz.0,12 fmK
     
     
     
49 

Bayer István adatgyűjtése:

László Gimnázium történetére vonatkozó visszaemlékezések

1975-1984 0,12 fm K 
     
50Kéziratos kötetek Borsod vármegye levéltárából1596-18460,12 fmK
     
51Sajókaza községből bekerült anyakönyvi gyűjtemény1876-19460,36 fmK
     
52Kéziratos visszaemlékezés a „málenkij robot” éveire19450,01 fmK
     
 Levéltári adattár   
     
61Borovszky Sámuel Borsod megyei helytörténeti kutatócéduláinak gyűjteményeXIX-XX. sz.5,40 fmK
     
62A Tiszáninneni Református Egyházkerület történetére vonatkozó levéltári gyűjteményXVIII-XIX. sz.0,12 fmK
     
63Az Egri Érseki Levéltárból válogatott művelődés- és építészettörténeti iratmásolatok1696-19390,12 fmK
     
     
64Zemplén megye és Sátoraljaújhely  II. világháború utáni életére vonatkozó levéltári iratok másolatának gyűjteménye1944-19450,10 fmS
     
65Dongó Gyárfás Géza és Meczner Tibor Zemplén vármegyei főlevéltárnokok genealógiai gyűjteménye(1654) 1909-19441,59 fmS
     
66Miskolc művelődési viszonyainak vizsgálatához készült kérdőívek levéltári gyűjteménye19774,20 fmA
     
67Román János levéltár-igazgató munkásmozgalmi kutató céduláinak levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.2,06 fmK
     
68Az 1956-os forradalmi eseményekkel kapcsolatos iratok levéltári gyűjteménye-19491,57 fmA
  1956-1981S
 a) Hőgye István levéltárosnak az 1956-os forradalom és szabadságharcra vonatkozó  iratmásolat-gyűjteménye1956-19580,36 fmS
 b) Oláh János bankigazgató 1956-os gyűjteménye(1949) 1956-19810,01 fmS
 c) Vegyes iratok1956-19611,20 fmA
     
69Abaúj és Borsod vármegye hivatalos lapjainak mutatócédulái1897-19490,48 fmK
     
70Óvónőképző intézetekből bekerült gyakorlati szemléltető eszközök, kézimunkák1917-19230,03 fmK
     
71Fenyvesi László: A Magyar Országos Levéltár Borsod megyére vonatkozó, Mohács előtti okleveleinek regesztái19930,02 fmK