XIV. SZEMÉLYEK

 XIV. SZEMÉLYEK   
     
     A RAKTÁRI ELHELYEZÉSRE, KUTATÁSI LEHETŐSÉGRE VONATKOZÓ RÖVIDÍTÉSEK:  

A = Alsózsolcai Fióklevéltár, 3571 Alsózsolca, Kossuth utca 149. szám    

K = központ, 3525 Miskolc, Fazekas út 2. szám   

S = Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám

     
1Ambrózy Nándor sátoraljaújhelyi ügyvéd után maradt iratok1887-19242,16 fmS
     
2Bárány Farkas ügyvéd iratai1831-18450,12 fmK
     
3Bizony Ákos után maradt családi és ügyvédi iratok1713-19170,12 fmK
     
4Böjtös Mihály ügyvéd iratai1820-18380,12 fmK
     
5Cseh Zsigmond és Bagoly József  iskolai stúdiumai és vegyes irattöredékei1820-18510,12 fmK
     
6Debreczenyi Mihály ügyvéd iratai1815-18360,24 fmK
     
7Derekassi József krancsesdi javait illető iratokXIX. sz. eleje0,12 fmK
     
8Dobrosy István mezőkövesdi ügyvéd iratai1847-18530,12 fmK
     
9Eöttves Miklós ügyvéd iratai1799-18300,12 fmK
     
10Kollar Gottfrid (Eperjes) emlékkönyve1790-18000,03 fmK
     
11Lehner Adolf  személyi iratai1891-19060,01 fmK
     
12Losontzi Farkas Károly ügyvéd iratai1804-18390,24 fmK
     
13Fleischer Adolf ügyvéd iratai1810-18520,12 fmK
     
14Gáspár Imre ügyvéd iratai1824-18480,24 fmK
     
15Horváth Lukács ügyvéd iratai1810-18390,24 fmK
     
16Jeszenszky Károly ügyvéd után maradt iratok1548-18080,08 fmK
     
18Kazinczy Ferenc és Gábor iratai(1669)-18490,72 fmK
     
19Lombay Lauber János ügyvéd iratai1846-18550,12 fmK
     
20Lukács István ügyvéd iratai1843-18520,36 fmK
     
21Bagaméri Nagy András és István után maradt iratok1594-18000,32 fmK
     
22Szlatinai (Szlatini) Sámuel ügyvéd után maradt iratok1757-17910,14 fmK
     
23Szűcs Sámuel miskolci ügyvéd és családja családi,  személyi és hivatali iratai(1746)-19210,24 fmK
     
24Teper Károly iskolai jegyzetei (Miskolc, Sárospatak)1836-18410,14 fmK
     
25Vitéz Bende Ede irataiXX. sz.0,05 fmK
     
26Szilassy-féle hagyaték1779-18360,48 fmK
     
27Piskóty János ügyvéd iratai(1835)-18620,01 fmK
     
28Dr. Bihari Gyula iratai1703-18390,12 fmK
     
29Nyíry Dániel után maradt iratokXX. sz.0,24 fmK
     
30Hebrony István hagyatékaXX. sz.1,20 fmK
     
31Kamody-féle iratokXIX. sz.0,12 fmK
     
32Sipeky iratok1866-18820,12 fmK
     
33Kisebb személyi iratok és töredékek1818-19280,18 fmK
     
34Horváth Lajos iratai1861-19030,36 fmK
     
35Bányai András tokaji ügyvéd iratai1781-1823 (1826)0,09 fmS
     
36Lukács Károly tokaji főjegyző iratai1839-18480,01 fmS
     
37Kupeczky Kajetán tokaji órásmester iratai1800-1809 (1810)0,06 fmS
     
38Radóczy András tokaji városgazda iratai1803-18510,01 fmS
     
39Sztankó Antal ügyvéd és Sztankó László Zemplén vármegyei főlevéltárnok iratai1837-18540,03 fmS
     
40Dr. Cserép József klasszika-filológus személyi iratai1874-1948 (1991)0,26 fmS
     
41Szulyovszky Menyhért iratai1810-18300,10 fmS
     
42Vangrey Gusztáv tállyai jegyző iratai1806-19440,50 fmS
     
43Dr. Berényi Sándor alispán személyi iratai1919-19810,04 fmS
     
44Fejes István tiszáninneni református püspök személyi iratai1863-1910 (1914)0,05 fmS
     
45Barna Gézáné sátoraljaújhelyi tanítónő személyi iratai1897-19700,05 fmS
     
46Petrovics Péter tokaji ügyvéd és táblabíró iratai1803-18400,60 fmS
     
47Hazagh Mihály sárospataki gimnáziumi tanár irataiXX. század0,12 fmK
     
48Dr. Klein Gáspár, Borsod megye főlevéltárnokának hagyatéka1869-19290,15 fmK
     
49Vizsolyi Ferenc, ónodi férfifodrász iratai1874-19760,12 fmK
     
50Thurapataki (thuriki) és komjathnaiThuránszky László Zemplén vármegyei főispán személyi iratai1878-19250,01 fmS
     
51Lakatos Géza ózdi fogorvos naplója: Dokumentumok a miskolci munkásmozgalom történetéből1911-19450,04 fmK
     
52Varga Gáborné, a B.-A.-Z. Megyei Tanács VB kulturális elnökhelyettesének iratai1964-19771,92 fmA
     
53Laczkó István, a B.-A.-Z. Megyei Tanács VB elnökhelyettesének iratai1963-19650,14 fmA
     
54Tóth István országgyűlési képviselő iratai1958-19620,13 fmA
     
55Tok Miklós, a B.-A.-Z. Megyei Tanács VB elnökhelyettesének hivatali működése során keletkezett, nem iktatott iratai1951-19780,60 fmA
     
56Kricsfalusy György sátoraljaújhelyi képzőművész iratai1951-1994, é. n.0,45 fmS
     
57Hőgye István levéltáros személyi iratai1985-19910,12 fmS
     
58Petrásovits (1848-1849-ben Sziklafy) Sándor József volt 1848-as honvéd hadnagy, gálszécsi kerületi szolgabíró, ügyvéd személyi iratai(1825) 1827-18790,02 fmS
     
59Dr. Várhegyi Zoltán miskolci díszpolgár iratai1999-20070,04 fmA
     
60Hegedűs Sándor tolcsvai MDP titkár, tolcsvai, majd bodrogolaszi termelőszövetkezeti elnök személyi iratai1952-19700,14 fmS
     
61Mihalovics János zemplénagárdi kisbirtokos iratai1900-19560,04 fmK
     
62Fejér Ernő miskolci fotóművész irataiXIX-XX. század1,05 fmK
     
63Gálik János nyomdász iratai1947-19500,05A

 64    Dobrossy István történész hagyatéka                                 1910-2014               42,0 fm           K

 65    Fügedi Márta etnográfus hagyatéka                                  1929-1999                 4,44 fm          K

66    dr. Lénárt Béla tanár hagyatéka                                          1906-2017                 0,36 fm          K