XII. EGYHÁZI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK

 XII. EGYHÁZI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK   
     
     A RAKTÁRI ELHELYEZÉSRE, KUTATÁSI LEHETŐSÉGRE VONATKOZÓ RÖVIDÍTÉSEK:  

A = Alsózsolcai Fióklevéltár, 3571 Alsózsolca, Kossuth utca 149. szám    

K = központ, 3525 Miskolc, Fazekas út 2. szám   

S = Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám

     
1A Minorita Rend rendtartományi és tartományfőnöki iratai(1211) 1639-19382,32 fmK
 a) Vegyes iratok1714-19380,95 fmK
 b) Rendtartományi gyűlések jegyzőkönyvei és tartományfőnöki iratok1702-19040,50 fmK
 c) Custosi körlevelek1829-18340,03 fmK
 d) Helytartótanácsi rendeletek másolata1775-18150,10 fmK
 e) Formularium1801-18070,01 fmK
  f) Szentbeszédek és jámborsági könyvekXVIII-XIX. sz.0,12 fmK
 g) Halottak könyve1639-17580,03 fmK
 h) Regula17720,01 fmK
 i) Missziótörténet(1211)-18070,01 fmK
 j) Új provincia alapítása Magyarországon(1650)-17740,01 fmK
 k) Szerzetesek katalógusa18320,01 fmK
 l) A Rendtartomány helytartótanácsi leiratokat őrző irattárának mutatókönyveXVIII-XIX. sz.0,02 fmK
     
 m) Tankönyvek-17440,27 fmK
 n) Versek(1707) 1833-18460,01 fmK
 o) Rendtartományi és tartományfőnöki számadások1747-18630,14 fmK
     
 p) A tartományfőnöknek címzett peres és hivatalos iratok másolata1746-17660,07 fmK
 q) Különféle feljegyzések könyve(1211) 1711-17710,03 fmK
     
2A Minorita Rend miskolci rendházának iratai1711-19424,19 fmK
     
3A Piarista Rend Sátoraljaújhelyi Gimnáziumának iratai1784-19481,80 fmS
     
4A Kästenbaum-féle alapítvány iratai1832-19243,40 fmS
     
5A Minorita Rend eperjesi rendházának iratai1690-17881,42 fmK
 a) Vegyes iratok1744-17770,26 fmK
 b) Vegyes rendelkezések1741-17880,12 fmK
 c) A Rendháznak címzett peres és hivatalos iratok másolata1751-17570,05 fmK
     
 d) Misék1694-17810,54 fmK
 e) Számadáskönyvek1690-17870,45 fmK
     
6  A Minorita Rend belgrádi rendházának iratai1722-17380,05 fm K 
 a) Számadáskönyvek1722-17380,05 fmK
     
7A Minorita Rend wimpassingi rendházának iratai1742-17650,03 fmK
 a) Jegyzőkönyv1742-17650,03 fmK
     
8Lőcsei, nagybányai és lugosi minorita töredékek1748-18460,01 fmK
     
9A sajóládi pálos kolostorra vonatkozó iratok (fénymásolatok)1712-17560,02 fmK
     
11A görömbölyi görögkatolikus plébánia iratai1927-19750,12 fmK