Osgyáni Zoltánné

Osgyáni Zoltánné

Miskolc és Diósgyőr háború alatti élete, "málenkij robot" az otthon maradottak szemével.

(Részlet)

 

 
Osgyáni Zoltánné nagyszülei Ausztriából és Bajorországból kerültek Magyarországra, majd Szerencsen telepedtek le, mint cukorgyári munkások. A világválság időszakában került a család Diósgyőrbe, ahol az édesapa kapott állást a vasgyárban. A háború itt érte a családot. A vasgyári lét különleges atmoszférája meghatározta az emlékező gyermekkorát. Eleven emlékekkel él benne a vasgyár bombázása, az átvonuló front, a városrészt elfoglaló orosz csapatok megérkezése, a bunkerekben gyerekként eltöltött napok, hetek. Az 1944. december 3-a után újrainduló élet más kihívásokat hozott a családnak, hiszen a német vezetéknév miatt 1945 január végén málenkij robotra elhurcolt édesapa három évig nem adott hírt magáról, csak 1728 nap oroszországi távollét után térhetett haza családjához, viszonylagosan épségben.
 
Felvétel ideje: 2018. július 5.