1965. március 19. MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártbizottsági ülése

MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártbizottsági ülése

1965. március 19.

Levezető elnök /01. 00:00-00:33/

1. napirend: Tájékoztató a Központi Bizottság 1965. március 11-13-i üléséről (időszerű nemzetközi kérdések, időszerű belpolitikai kérdések, a Központi Bizottság irányelvei a párt időszerű ideológiai feladatairól, az oktatási reform végrehajtásának főbb tapasztalatai)

Előadó: dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára /01. 00:37-41.07, 02. 00:00-39:00/