1965. január 15. MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártbizottsági ülése

MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártbizottsági ülése

1965. január 15.

Levezető elnök /01. 00:00-01:31/

1. napirend: Az 1964. évi munka főbb tapasztalatai és az 1965. évi népgazdasági feladatok

Előadó: Dojcsák János, a megyei pártbizottság titkára /01. 01:35-47:28, 02. 00:00-37:59/

Hozzászólások:

Váczi László, a Borsodi Szénbányászati Tröszt pártbizottsági titkára /03. 00:45-11:57/

Zsiga Lajos, a MÁV Miskolci Igazgatósága igazgatóhelyettese /03. 12:22-22:44/

Csépányi Sándor, az Ózdi Kohászati Üzemek igazgatója /03. 23:02-41:22/

Valykó István, a 3. sz. Autóközlekedési Vállalat (AKÖV) igazgatója /03. 41:40-43:21, 04. 00:00-11:03/

Huszár Andor, a Tiszai Vegyi Kombinát igazgatója /04. 11:07-22:52/

Dr. Papp Lajos, a megyei tanács elnöke /04. 23:13-38:10, 05. 00:00-06:41/

Szántó István, a Borsodi Vegyi Kombinát igazgatója /05. 06:58-27:09/

Cseterki Lajos, a Politikai Bizottság póttagja, a Központi Bizottság titkára /05. 27:21-38:36, 06. 00:00-17:23/

Szögeczki László /06. 17:42-31:24/

Dojcsák János válasza /32:10-33:27/

Levezető elnök /06. 33:29-37:16, 07. 00:00-00:12/

2. napirend: A megyei revíziós bizottság elnökének szóbeli tájékoztatója az 1964. évi munkáról

Előadó: Radvánszky István, a megyei pártbizottság revíziós bizottságának elnöke /07. 00:18-23:21/

Levezető elnök /07. 23:23-24:42/

3. napirend: Személyi javaslatok

Előadó: Veres Sándor (07. 24:43-25:56/