1964. október 26. MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártbizottsági ülése

MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága rendkívüli kibővített pártbizottsági ülése

1964. október 26.

 

Levezető elnök /00:00-00:33/

1. napirend: Az SZKP Központi Vezetőségében beállott változásokról (Hruscsov leváltása, Brezsnyev megválasztása)

Előadó: dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára /01. 00:38-40:01, 02. 00:00-36:51, 03. 00:00-11:48/

Kérdések és hozzászólások:

Kovács Jolán, az Öthónapos Pártiskola tanára /03. 12:05-12:31/

N. N. /03. 12:44-12:55/

N. N. /03. 13:15-14:31

Rónai Sándor, a Politikai Bizottság tagja, az országgyűlés elnöke /03. 14:59-23:27/

N. N. /03. 23:46-25:41/

Dr. Bodnár Ferenc válasza /03. 26:02-33:06/