1964. január 13. MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártbizottsági ülése

Levezető elnök /01. 00:00-01:08/

1. napirend: Feladatok az 1964. évi népgazdasági tervek végrehajtása

Előadó: Dojcsák János, a megyei pártbizottság titkára (ipari vonatkozásban) /01. 01:11-36:41, 02. 00:00-17:03/

              dr. Papp Lajos, a megyei tanács elnöke (mezőgazdasági vonatkozásban) /02. 17:25-35:35/

Hozzászólások:

Monos János, a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatója /03. 00:39-08:55/

Papp Károly, a területi bányaipari felügyelőség vezetője /03. 09:19-13:02/

Bialis József, a miskolci járási pártbizottság első titkára /05. 00:00-07:36/

Kovács Sándor, a tiszaszederkényi üzemi pártbizottság titkára /05. 08:00-18:47/

Jakó András, a Szakszervezetek Megyei Tanácsának titkára /05. 19:04-28:47/

Tóth Lajos, az alsózsolcai Új Élet termelőszövetkezet elnöke /05. 29:01-38:11/

Dr. Suszter Zoltán, megyei tanács mezőgazdasági osztályának dolgozója /05. 38:18-28, 06. 00:00-04:37/

Szirmai István, a Központi Bizottság titkára /06. 04:53-38:47, 07. 00:00-16:44/

Lőcsei Lajos, az Ózdi Szénbányászati Tröszt igazgatója /07. 16:58-33:45/

Valkó Márton, a Lenin Kohászati Művek igazgatója /07. 33:49-35:10/

Lipovszki Gyula, a Diósgyőri Gépgyár igazgatója /08. 00:00-00:45/

Asztalos N. /08. 00:49-03:48/

Vincze Géza, a Borsodi Építőipari Vállalat igazgatója /08. 04:06-38:50, 09. 00:00-10:57/

Dojcsák János válasza /09. 11:12-21:30/

Dr. Papp Lajos válasza /09. 21:33-24:14/

Levezető elnök /09. 24:19-30:37/