1964. december 22. MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártbizottsági ülése

MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártbizottsági ülése

1964. december 22.

Levezető elnök /01. 00:00-00:43/

1. napirend: Tájékoztató az MSZMP Központi Bizottsága 1964. december 8-9-10-i üléséről (a népgazdaság 1965. évi terve, a nemzetközi munkásmozgalom időszerű kérdései, a Központi Bizottság 1965. I. félévi munkaterve)

Előadó: dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára /01. 00:46-38:15, 02. 00:00-39:16, 03. 00:00-14:57/

Hozzászólás:

Cseterki Lajos, a Politikai Bizottság póttagja, a Központi Bizottság titkára /03. 16:07-39:38, 04. 00:00-08:52/

2. napirend: Javaslat a megyei vezető pártszervek 1965. első félévi munkatervére

Előadó: Veres Sándor /04. 08:57-14:36/

Levezető elnök /04. 14:41-17:18/

3. napirend: Javaslat a Politikai Bizottság 1964. május 13-i, a pártapparátus szervezeti felépítéséről, munkamódszeréről és munkarendjéről szóló határozata végrehajtására

Előadó: dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára /04. 17:21-29:11/

4. napirend: Káderkérdések

Előadó: dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára /04. 30:39-36:05/