1962. október 26. MSZMP B.-A.-Z. Megyei Bizottsága pártértekezlete

Cseterki Lajos, a megyei pártbizottság első titkára bevezetője /01. 00:01-00:42/

Bodnár Ferenc (a megyei pártbizottság titkára) levezető elnök javaslatára megválasztják az értekezlet elnökségét, majd tájékoztatót tart a kubai helyzetről /01. 00:45-12:43/

N. N. (Miskolcon tanuló kubai egyetemista) /01. 13:03-20:56/

Tóth István, a Lenin Kohászati Művek acélöntője /01. 21:42-25:03/

Bodnár Ferenc (a megyei pártbizottság titkára) levezető elnök /01. 25:14-32:15/

/napirend elfogadása, mandátumvizsgáló, jelölő és szavazatszedő bizottság, a pártértekezlet jegyzőinek megválasztása/

 

1. napirend:

A megyei pártbizottság beszámolója a végzett munkáról

Előadó: Cseterki Lajos, a megyei pártbizottság első titkára /01. 32:27-33:13, 02. 00:00-33:25, 03. 00:00-34:59, 04. 00:00-06:56, 04. 07:34-32:23, 05. 00:00-34:50, 06. 00:00-07:59/

 

2. napirend: A megyei revíziós bizottság jelentése

Előadó: Radvánszky István, a megyei pártbizottság revíziós bizottságának elnöke /06. 08:23-37:17, 07. 00:00-11:37/

Bodnár Ferenc (a megyei pártbizottság titkára) levezető elnök /07. 11:48-13:40/

Turóczi János (encsi járási pártbizottság titkára), a mandátum vizsgáló bizottság elnöke jelentése /08. 00:26-06:59/

Bodnár Ferenc (a megyei pártbizottság titkára) levezető elnök /08. 07:06-07:54/

 

Hozzászólások:

Lukács Lajos, a mezőnagymihályi Új Barázda termelőszövetkezet elnöke /08. 08:23-16:11/

Jeszán Sándorné, a miskolci Pamutfonó Vállalat szakszervezeti titkára /09. 00:39-11:07/

Barna János, karosi termelőszövetkezeti elnök /09. 11:27-14:28/

Pethes András, az Ózdi Kohászati Üzemek pártbizottsági titkára /10. 00:02-22:41/

Stevlik Béla, a Szerencsi Cukorgyár pártszervezetének titkára /10. 23:15-35:05/

Schrott Béláné, a sárospataki Kossuth termelőszövetkezet kertészeti vezetője /11. 00:18-12:14/

Mónus Antal, a KISZ megyei bizottsága titkára /11. 12:40-26:37/

Szemes István, a mezőkövesdi járási pártbizottság első titkára /12. 00:15-14:41/

Batta Dezső, a tiszakarádi Új Élet termelőszövetkezet elnöke /12. 15:04-21:13/

Rónai Sándor, a Politikai Bizottság tagja, az országgyűlés elnöke /13. 01:12-15:50/

Dr. Simon Sándor, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem rektorhelyettese /13. 16:25-25:44/

Kövesdi Barna, bükkaljai bányász szocialista brigád vezetője /14. 00:19-04:57/

Gácsi Miklós, a Lenin Kohászati Művek főmérnöke 14. 05:17-19:10/

Veres Albert, a December 4. Drótművek szocialista brigád vezetője /14. 19:39-42/

Bónus Rókus, a Magyar Nemzeti Bank megyei igazgatója /15. 00:09-16:04/

Kormos Ferenc, a tiszabábolnai Rákóczi termelőszövetkezet elnöke /15. 16:38-37:17, 16. 00:00-01.31/

Tóth István, a megyei tanács elnöke /16. 01:47-18.36/

Frank Miklós veterán /16. 18:52-19:34/

Monos János, a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatója /16. 19:51-24:09/

Csikós Istvánné, a megyei nőtanács titkára /17. 01:51-09:06/

Ruttkai Ottó, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója /17. 09:24-17:31/

Kammel Lajosné, a Miskolci Hazafias Népfront titkára /17. 17:54-28:52/

Stock János ezredes /18.00:00-08:56/

Cseterki Lajos zárszava /18. 09:43-21:46/

Radvánszky István, a megyei pártbizottság revíziós bizottságának elnöke /18. 21:57-22:39/

Bodnár Ferenc (a megyei pártbizottság titkára) levezető elnök /18. 22:44-23:46/

 

3. napirend: A megyei pártbizottság, a revíziós bizottság és a kongresszusi küldöttek megválasztása

Gyárfás János (borsodnádasdi küldött), a jelölőbizottság elnöke /18. 23:56-24:10, 19. 00:00-04.08/

Bodnár Ferenc (a megyei pártbizottság titkára) levezető elnök /19. 04:11-07:41/

Nemeskéri János (a miskolci Lenin Kohászati Művek pártbizottsági titkára) szavazatszedő bizottság elnöke /19. 07:51-11:13/

Bodnár Ferenc (a megyei pártbizottság titkára) levezető elnök /19. 11:17-11:38/

Nemeskéri János (a miskolci Lenin Kohászati Művek pártbizottsági titkára) szavazatszedő bizottság elnöke /19. 11:41-14:35/

Bodnár Ferenc (a megyei pártbizottság titkára) levezető elnök /19. 14:50-16:16/

Internacionálé /19. 16:22-17.56

Bodnár Ferenc (a megyei pártbizottság titkára) levezető elnök /19. 17:57-18:18/