Újdonságok a honlapon

2023.08.21.
A hazai felsőoktatási intézmények története iránt a kutatók részéről egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik. Épp ezért a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) projekt keretében 200 ezer oldalnyi felsőoktatási intézményi vezetőtestületi jegyzőkönyvet digitalizáltak a magyarországi felsőoktatási szaklevéltárak által őrzött iratokból. Ezek részben már korábban közzé lettek téve HUNGARICANA Közgyűjteményi Portálon, most azonban levéltári adatbázis formájában, részletesebb keresési lehetőségeket biztosítva a Magyar Nemzeti Levéltár Adatbázisok Online szolgáltatásán keresztül is elérhetővé válnak. A források keletkezési ideje a 19. század közepétől a rendszerváltozás időszakáig terjed, így az adatbázisok a magyar felsőoktatás mintegy 140–150 éves történelmét ölelik fel.
2023.07.21.
A Magyar Nemzeti Levéltár és az Osztrák Állami Levéltár között immár évek óta létezik egy digitalizálási együttműködési megállapodás. Ennek keretében a bécsi magyar levéltári delegátus koordinálásával évről-évre több tízezer oldalnyi dokumentum digitalizálására kerül sor.
2023.07.20.
A hazai felsőoktatási intézmények története iránt a kutatók részéről egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik. Épp ezért a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) projekt keretében 200 ezer oldalnyi felsőoktatási intézményi vezetőtestületi jegyzőkönyvet digitalizáltak a magyarországi felsőoktatási szaklevéltárak iratanyagából.
2023.07.14.
Mostani számunk szerzői: Gál Máté, Halász János, Seres Attila és Soós László.
2023.07.13.
A felsőoktatási intézmények története iránt egyre nagyobb kutatói érdeklődés mutatkozik, ennek kiszolgálására a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia projekt keretében összesen 200 ezer oldalnyi felsőoktatási intézményi vezetőtestületi jegyzőkönyvet digitalizáltak a hazai felsőoktatási szaklevéltárak által őrzött iratokból. Ezek egy jó része elérhető a HUNGARICANA Közgyűjteményi Portálon is, most azonban adatbázisba illesztve, részletesebb keresési lehetőségeket biztosítva a Magyar Nemzeti Levéltár Adatbázisok Online szolgáltatása keretében is közzétesszük őket. Az iratok keletkezési ideje a 19. század közepétől a rendszerváltozásig terjed, így az adatbázisok a magyar felsőoktatás mintegy 140–150 éves történetéről nyújtanak keresztmetszetet.
2023.06.19.
2023 májusában és júniusában megjelent a kutatócsoport két munkatársának: Szőcs Tibornak és Piti Ferencnek egy-egy újabb forráskötete.
2023.06.19.
Egyetemek által keletkeztetett iratokkal a magyar felsőoktatás múltjából legkorábbról a 17. századtól rendelkezünk, a hazai egyetemi szaklevéltárak pedig mára több mint 4000 folyóméternyi, egyetemtörténettel kapcsolatos iratanyagot őriznek.
2023.05.18.
Megjelent az ArchívNet 2023/2. száma! Idei második számunk szerzői: Dulai Péter, Németh László Imre, Seres Attila és Svégel Fanni.
2023.04.25.
Az MNL Szakmai Koordinációs Igazgatóság Köziratvédelmi hatósági és Iratkezelés-felügyeleti Osztálya vezetője és munkatársai közreműködésével Iratkezelési ismeretek a változó jogszabályok tükrében címmel ONLINE képzést hirdet az alábbi részletekkel:
2023.04.13.
A Magyar Királyi Belügyminisztérium államrendészeti kartotékrendszere (HU-MNL-OL-K 150-VII-9/b), köznyelvi elnevezéssel szólva a Csendőrkarton-adatbázis és az arra épülő szolgáltatás 2023. április 12-től az Adatbázisok Online felületén kutatható. A Magyar Nemzeti Levéltár immár második alkalommal vont be közösségi segédletkészítőket levéltári iratanyag szakmai feldolgozásába, melyben a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület tagjai is részt vettek. A névre és egyúttal más személyi alapadatokra is kereshető adatbázis társadalmi összefogás eredményeként, 70 közösségi segédletkészítő önzetlen munkájának köszönhetően valósult meg.

Pages