Hungarika

A levéltári törvény előírása szerint a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) feladata, hogy feltárja, nyilvántartsa és gyűjtse a hungarika iratanyagot. Ezt a tevékenységet egyrészt saját munkatársai végzik, másrészt a levéltár a kutatótársadalom eredményeit hasznosítja. A hungarikanyilvántartás jelenlegi adatbázisa a 2005-ig benyújtott jelentéseket tartalmazza. A hungarikajelentések kutatásához forduljon illetékes munkatársainkhoz a hungarika@mnl.gov.hu elektronikus levelezési címen.

IGAZOLÁS

A költséghatékony, szakmailag megalapozott pályázati támogatások esetében a kiíró kérheti, hogy a pályázó a hungarikakutatásra vonatkozó igazolást is benyújtson. Az MNL az igazolások kiadását külön eljárásrendben szabályozta. Az igazoláshoz szükséges adatokat elektronikus űrlapon kell benyújtani, az igazolást 5 munkanapon belül, elektronikus úton, pdf-formátumban küldi meg a levéltár a megadott elektronikus levelezési címre. Az igazolás mellékletben tartalmazza a kérelemben megadott kutatási adatokat is.

HUNGARIKAJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

Az MNL nyomon követi azokat a pályázatokat, amelyekhez tőle igazolást kértek. Az eredmények nyilvánosságra hozatalát követően levélben tájékoztatja a nyerteseket arról, hogy a hungarikajelentéseket milyen formában kell benyújtani.

A hungarikajelentések beérkezésekor az MNL visszaigazoló levelet küld.