Ügyfélszolgálat

AZ MNL BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK ÜGYFÉLSZOLGÁLATA


Király utcai részleg - Általános ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat referense:Horváth Zsolt
Beosztás:segédlevéltáros
Cím:7621 Pécs, Király utca 11.
Levelezési cím:7601 Pécs, Pf.: 392
Telefonszám:+36 72 518 681
Iroda:I. emelet 101. sz. iroda
E-mail:horvath.zsolt@mnl.gov.hu

 

 

Az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
hétfő8:00-12:00; 12:30-15:00
kedd8:00-12:00; 12:30-15:00
szerda8:00-12:00; 12:30-15:00
csütörtök 8:00-12:00; 12:30-15:00
péntekzárva
 
 
 
 
 

Király utcai részleg - Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattárának ügyfélszolgálata

Az ügyfélszolgálat referense:Bodor Bernadett
Beosztás:levéltári kezelő
Cím:7621 Pécs, Király utca 11.
Levelezési cím:7601 Pécs, Pf.: 392
Telefonszám:+36 72 518 692
Iroda:I. emelet 103. sz. iroda
E-mail:bodor.bernadett@mnl.gov.hu

 

 

Az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
hétfő8:00-12:00; 12:30-15:00
kedd8:00-12:00; 12:30-15:00
szerda8:00-12:00; 12:30-15:00
csütörtök 8:00-12:00; 12:30-15:00
péntekzárva

 

 

 


Általános tudnivalók

Az MNL Baranya Megyei Levéltára közigazgatási feladatokat is ellátó intézmény. Az őrizetében lévő iratanyagból az ügyfelek részére szolgáltatunk adatokat, illetve egyszerű vagy hiteles másolatokat adunk ki.

Az 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: törvény) szerint a levéltárban őrzött irat alapján kiállított, tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban az általános tételű eljárási illetéket (a 29.§ szerint jelenleg 3000 Ft-ot) kell fizetni. Az eljárás az illeték befizetésével (illetékbélyeg formájában) indul. Az illetékbélyeg a postahivatalokban vásárolható meg.

A törvény VII. melléklete szerint a levéltár által készített hitelesített másolatért, továbbá az ügyfél által készíttetett másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítéséért másolati illetéket kell fizetni. A hitelesített másolat illetéke: 2000 Ft (10 oldalig), 10 oldal fölött oldalanként további 200 Ft.

A törvény VIII. melléklete az iskolai, tanfolyami bizonyítványmásolat (másodlat) illetékét az alábbiak szerint szabályozza:

Iskolai bizonyítvány – ideértve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is –, továbbá a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 Ft illetéket kell fizetni.

Illetékmentes az eljárás:

  • ha a kérelmet benyújtó az 1990. évi XCIII. tv. 5. §-a értelmében személyes illetékmentességben részesül (többek között a Magyar Állam; a helyi önkormányzatok és azok társulásai; állami költségvetésű szervek; egyesületek, köztestületek; egyházi jogi személyek; alapítványok, ideértve a közalapítványokat is; egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási szervek stb.).
  • ha a kérelem az illetékekről szóló idézett tv. 33. §-a értelmében tárgyi illetékmentességben részesül (mint például: munkaviszony igazolása; tanulóidő igazolás nyugdíj megállapításához; közjegyzők számára hagyatéki iratok).

 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

Igazolást, másolatot a levéltár az ügyfelek írásbeli kérésére ad ki. Abban az esetben, ha más személy ügyében járnak el, meghatalmazás bemutatása szükséges.

A kérelmező birtokában lévő iratok, az erre való hivatkozás, vagy a fénymásolat becsatolása, illetve az egyéb ismert adatok közlése segíthetik az ügy levéltári intézését.

Ügyfeleink telefonon, levélben, faxon, személyesen és elektronikus levélben is fordulhatnak ügyfélszolgálatunkhoz.

A telefonon érdeklődő ügyfeleket tájékoztatjuk ügyfélszolgálatunk helyéről, nyitvatartási idejéről, a nálunk található iratanyagról, a kutatáshoz szükséges adatokról.

Az elektronikus levélben történt megkeresés esetén az eljárás hasonló ahhoz, amit a telefonos érdeklődésnél követünk. Az általános tájékoztatáson, útbaigazításon túl konkrét információval viszont nem szolgálhatunk.


Hasznos tudnivalók

Intézményünk Király utcai részlegében található mindkét ügyfélszolgálatunk. A volt Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattárából történő adatszolgáltatás esetén kérjük az I. emelet 103. sz. irodában keresse kollégánkat. Minden egyéb ügyben (az ügytípusokat lásd alább) kérjük, forduljanak az I. emelet 101. sz. irodában dolgozó kollégánkhoz.

Az MNL ügyfélszolgálati tevékenysége során történő adatkezelésre vonatkozó tájékoztató megtekinthető itt.

Az ügyfélszolgálaton leggyakrabban előforduló ügytípusok és a hozzájuk tartozó adatfelvételi lapok, illetve tájékoztatók:

1) Kérelem, illetve hozzájáruló nyilatkozat az 1895 után keletkezett állami anyakönyvek levéltárban őrzött másodpéldányaiból történő adatszolgáltatáshoz (letölthető pdf-formátumban)

2) Hadigondozási ügyek (letölthető pdf-formátumban)

3) Egykori német kényszermunkásoknak járó, a német állam által adható juttatás igényléséhez (letölthető pdf-formátumban)

4) Iskolai végzettség igazolás (letölthető pdf-formátumban)

5) Munkaviszony igazolás, a volt Mecseki Szénbányák kivételével (letölthető pdf-formátumban)

6) Építési engedélyek, tervrajzok, lakhatási engedélyek (letölthető pdf-formátumban)

7) Földhivatali, telekkönyvi iratok (letölthető pdf-formátumban)

8) Bírósági iratok (büntető, polgári peres és peren kívüli) (letölthető pdf-formátumban)

9) Egyéb ügyek (letölthető pdf-formátumban)