Pályázatok

AZ MNL BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA NYERTES PÁLYÁZATAI


NKA pályázati azonosítószám: 3508/01181

Pályázó neve: Magyar Nemzeti Levéltár
Pályázati téma: Az MNL BaML XVI. Pécs- Baranya és Eszék az első világháborúban című levéltár napi konferenciájának megrendezésére
Igényelt támogatási összeg: 1 403 000 Ft
Megítélt támogatási összeg: 600 000 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma: 3508 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége: 2014-10-28 - 2014-10-29
A pályázat státusza: LEZÁRT
Pénzügyi elszámolás benyújtva: 2014-12-19
Szakmai beszámoló benyújtva: 2014-12-19

Szakmai beszámoló

Az MNL BaML „Pécs-Baranya és Eszék az első világháborúban” című levéltári napi konferenciájáról

 

Az MNL BaML levéltár napi konferenciáját 2014. október 28-án tartotta Pécsett a Művészetek és Irodalom Háza Fülep Lajos termében, „Pécs-Baranya és Eszék az első világháborúban” címmel.

A megyei levéltár-igazgató köszöntőjét követően – a mellékelt meghívó programjának megfelelően – 5-5 előadás hangzott el délelőtt, illetve délután.

A bevezető előadást Dr. Balla Tibor, a Hadtörténeti Intézet osztályvezetője tartotta „Az osztrák-magyar haderő az első világháború előestéjén” címmel.

Ezt követően levéltárunk, valamint a Pécsi Tudományegyetem munkatársai tartottak színvonalas, jól illusztrált előadásokat, döntően a világháború első 2 évéhez kapcsolódó tematikával (az előadások címeit lásd a mellékelt meghívóban).

Az utolsó előadást az Eszéki Állami Levéltár munkatársai tartották. (A konferencia levezető elnöke Dr. Kaposi Zoltán (PTE KTK), illetve dr. Radó Bálint (MNL BaML) voltak.

A nagy érdeklődés közepette zajló konferencia hozzászólásokkal ért véget, igazolva a témaválasztás aktualitását.

A sikeres konferencia megvalósulásáért ezúton is köszönetet mondunk az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának.

A konferencia meghívója itt megtekinthető.

A konferencián készült fotók pedig a fényképgalériában találhatóak.

 


NKA pályázati azonosítószám: 3542/00263

Pályázó neve: Magyar Nemzeti Levéltár
Pályázati téma: Az MNL Baranya Megyei Levéltára Király utcai részlegének kutatótermi fejlesztése
Igényelt támogatási összeg: 195 000 Ft
Megítélt támogatási összeg: 195 000 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma: 3542 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége: 2014-07-01 - 2014-12-31
A pályázat státusza: LEZÁRT
Pénzügyi elszámolás benyújtva: 2015-03-18
Szakmai beszámoló benyújtva: 2015-03-17

 Szakmai beszámoló

az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt „Levéltári közönségszolgálati terek – kutatóterem, kiállítótér, előadótermek – látogatóbarát fejlesztése” c. pályázat keretében történt világítástechnikai eszközök beszerzéséről.

 

A pályázat az MNL Baranya Megyei Levéltára Király utcai részlege kutatótermének elavult világítástechnikai eszközeinek korszerűsítését, illetve a helyi internetes szolgáltatás színvonalának emelését célozta.

A korábbi mennyezeti armatúrák a kutatási igényeknek megfelelő fényviszonyokat nem, illetve csak részben biztosították. A kutatásra használt asztalokon elhelyezett ún. asztali lámpák ugyancsak cserére szorultak.

Fentieken túl az energia takarékosság szempontját is szem előtt tartva az NKA pályázati támogatás révén 4 db duplaparabola tükrös mennyezeti armatúrát (8 db fénycsővel), illetve 15 db – a fenti szempontoknak maradéktalanul megfelelő – asztali lámpát (1 x 60W, E27) szereztünk be.

A Király utcai kutatóterem vezeték nélküli internetkapcsolatának bővítését, a szolgáltatás színvonalának emelését tette lehetővé két hálózati eszköz (1 db wifi acces point, továbbá 1 db 16 portos switch) beszerzése, illetve rendszerbe állítása.

Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának a támogatásáért e helyütt is köszönetet mondunk.

 


NKA pályázati azonosítószám: 3562/00023

Pályázó neve: Magyar Nemzeti Levéltár
Pályázati téma: Az MNL BaML savmentes irattároló dobozok vásárlására
Igényelt támogatási összeg: 1 008 888 Ft
Megítélt támogatási összeg: 750 000 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma: 3562 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége: 2014-06-01 - 2015-03-20
A pályázat státusza: LEZÁRT
Pénzügyi elszámolás benyújtva: 2015-05-19
Szakmai beszámoló benyújtva: 2015-03-16

Szakmai beszámoló

Az MNL Baranya Megyei Levéltára az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától 2014. 05. 09. ülésén (p.a.: 3562/23) 750.000,-Ft támogatást nyert el, savmentes irattároló dobozok vásárlására vonatkozóan.

 

A dobozok megrendelésére közbeszerzési eljárás keretében került sor.

A megrendelést elnyert Wanapack Papírfeldolgozó Kft. – az „árkereten” belüli dobozméret, illetve dobozszám egyeztetését követően – 2015. január 8-án az 1000 db A/4-es, illetve a 315 db A/3-as semleges kémhatású levéltári dobozt hiánytalanul leszállította. A dobozokat levéltárunk Rét utcai részlegének raktárában helyeztük el.

Az NKA támogatása révén megvalósult doboz-beszerzéssel a levéltári rendezés, illetve dobozolás akadálya elhárult. Mint pályázatunkban is jeleztük a savmentes levéltári dobozok levéltárunk egyik legveszélyeztetettebb irategyüttese a Baranya Megyei Földhivatal iratai (1947-1950), illetve az egyik legkutatottabb fond, Baranya Vármegye – községi iratok (1890-1895) átdobozolásához szükségesek. A savmentes dobozokkal fenti iratok szakszerű tárolása válik lehetővé.

Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának a támogatásáért e helyütt is köszönetet mondunk.

 


NKA pályázati azonosítószám: 3588/00371

Pályázati téma: Az MNL BaML Baranyai Történelmi Közlemények 6. kötetének megjelentetésére
Igényelt támogatási összeg: 984 900 Ft
Megítélt támogatási összeg: 900 000 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma: 3588 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége: 2014-06-01 - 2014-12-31
A pályázat státusza: LEZÁRT
Pénzügyi elszámolás benyújtva: 2015-03-02
Szakmai beszámoló benyújtva: 2015-03-12

Szakmai beszámoló

A „Rangos famíliák – jeles személyek a 18-20. századi Dél-Dunántúlon” Baranyai Történelmi Közlemények 6. – Pécs, 2014. c. kötet megjelentetéséről

 

A Baranya Megyei Levéltár tudományszervező munkájának és kiadványozási gyakorlatának köszönhetően évkönyve megindítása (1968) óta, kiváltképpen az 1980-as évek közepétől sokat tett a kiváltságos társadalmi rétegek kutatásának előremozdításáért. A Baranyai Történelmi Közlemények (a levéltár 2006-ban indított új periodikája) már a sorozat első kötetét is e témának szentelte (Batthyány Kázmér gróf emlékezete).

Az intézmény (immáron MNL Baranya Megyei Levéltára) 2012., illetve 2013. évi levéltárnapi konferenciája pedig kifejezetten a fenti tematikát állította a középpontba (2012: Baranyai-Pécsi rangos famíliák az évszázadok sodrában. 2013: Jeles személyek és famíliák a 18-20. századi Dél-Dunántúlon – címmel). A két konferencia előadásainak tanulmánnyá fejlesztett verziói jelennek meg kötetünkben.

A szerzők, Dél-Dunántúl történetének avatott ismerői, témájuk jeles kutatói. Soraikban egyetemi oktatók, muzeológusok és főként a „derékhadat” alkotó levéltárosok találhatóak. Ez már önmagában is garanciát jelent a levéltári források gazdag tárházának kiaknázására és hasznosítására. Különösen örvendetes, hogy a tapasztalt kutatók mellett az új történész nemzedék is képviselteti magát.

A nemesi családok történetének „újraértelmezésén” túl a kiemelkedő pécsi egyetemi oktatók (Halasi-Nagy József, Birkás Géza) pályaíveinek bemutatása csakúgy az újszerűség erejével hat, mint egy pécsi polgárcsalád (Rosinger) több évszázadon átívelő múltja, vagy a marcali építészdinasztia (Csomós) sorsának közel 100 éven át nyúló okmányozása. Igazi kultúrtörténeti csemege Pécs első akadémikusa (Mátyás Flórián) tudományos tevékenységének és könyvtárának adatgazdag bemutatása, illetve az újdonság erejével hathat a Kádár-korszak Tolna-Baranyai párttitkára (Rapai Gyula) memoárjának „vallatása”, karriertörténetének elemzése.

Ezúton is köszönetet mondunk az NKA támogatásáért.

A kötet digitalizált formában is elérhető a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon.

 


NKA pályázati azonosítószám: 204108/1364

Pályázó neve: Magyar Nemzeti Levéltár
Pályázati téma: A szőlőművelés évszázadai a Villány-siklósi és a Pécsi borvidéken című konferencia megrendezésére
Igényelt támogatási összeg: 453 000 Ft
Megítélt támogatási összeg: 350 000 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma: 204108 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége: 2017-04-26 - 2017-04-26
A pályázat státusza: LEZÁRT
Pénzügyi elszámolás benyújtva: 2017-06-15
Szakmai beszámoló benyújtva: 2017-06-15

Szakmai beszámoló

a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára „A szőlőművelés évszázadai a Villány-siklósi és a Pécsi borvidéken” című konferenciájáról

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 2017. április 26-án tartotta „A szőlőművelés évszázadai a Villány-siklósi és a Pécsi borvidéken” című szőlészeti-borászati konferenciáját a Hotel Palatinus City Center Nádor II. konferenciatermében.

Kult László megyei levéltár-igazgató köszöntőjét követően a konferenciát Dr. Őri László, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere, egyben a rendezvény fővédnöke nyitotta meg. A levezető elnöki tisztet Dr. Fekete Csaba, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Mikrobiológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense látta el.

A rendezvény két részre tagolódott. Ahogy a mellékelt meghívó is tükrözi, a délelőtt folyamán öt előadást, délután további öt előadást és egy könyvbemutatót hallgathattak meg az érdeklődők.

Célunk az volt, hogy a pécsi és baranyai szőlészetről-borászatról minél gazdagabb tematikával ne csak a szűk körben vett történész szakma, hanem a laikusok számára is átfogó képet adhassunk. A konferencián több tudományterületet felvonultatva, a levéltárosokon kívül közgazdász és agrártudományi egyetemi tanár, történész, etnográfus, borász, bortörténész-borszakíró is az előadók között szerepelt. A rendezvény elérte célját, mert a történészeken, a közgyűjteményi dolgozókon, szőlészeti-borászati szakembereken kívül diákok és a laikus nagyközönség is képviseltette magát. A konferencia minden egyes előadását követően hozzászólások és élénk viták tették szakmaivá, mégis színessé a programot.

A konferenciához levéltári forrásokat is bemutató, az MNL Baranya Megyei Levéltárának Rét utcai részlegében 2017. április 25-én megnyílt időszaki kiállítás kapcsolódik, amely – a napjainkban reneszánszát élő, minőségi borfogyasztáshoz kapcsolódóan – színes történeti hátteret biztosít az érdeklődőknek. Az időszaki kiállítást, mely 2017. június 22-ig tart nyitva, eddig 96 fő tekintette meg.

A sikeres konferencia megvalósulásáért ezúton is köszönetet mondunk az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának.

A konferencián készült fotók megtekinthetők itt:

http://mnl.gov.hu/mnl/baml/galeria/a_szolomuveles_evszazadai_a_villany_siklosi_es_a_pecsi_borvideken_c_konferencia_0

 


NKA pályázati azonosítószám: 204188/00470

Pályázó neve: Magyar Nemzeti Levéltár
Pályázati téma: A Baranyai Történelmi Közlemények évkönyvsorozat 7. kötetének közzétételére
Igényelt támogatási összeg:
619 500 Ft
Megítélt támogatási összeg:
619 500 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma: 204188 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége: 2016-12-01 - 2017-05-31
A pályázat státusza: LEZÁRT
Pénzügyi elszámolás benyújtva: 2017-07-20
Szakmai beszámoló benyújtva: 2017-07-31

Szakmai beszámoló

„A Nagy Háború emlékezete - A Dél-Dunántúl és az első világháború”, Baranyai Történelmi Közlemények 7. – Pécs, 2017. c. kötet megjelentetéséről

 

A Baranya Megyei Levéltár tudományszervező munkájának és kiadványozási gyakorlatának köszönhetően évkönyve megindítása (1968) óta, kiváltképpen az 1980-as évek közepétől sokat tett a kiváltságos társadalmi rétegek kutatásának előremozdításáért. A Baranyai Történelmi Közlemények (a levéltár 2006-ban indított új periodikája) már a sorozat első kötetét is e témának szentelte (Batthyány Kázmér gróf emlékezete).

Az intézmény (immáron MNL Baranya Megyei Levéltára) 2014., illetve 2015. évi levéltárnapi konferenciája a 100. évfoduló alkalmából az I. világháború témáját állította a középpontba (2014: "Mind elviszik a legények elejét..." Pécs-Baranya az első világháborúban. 2015: A Nagy Háború emlékezete - A Dél-Dunántúl és az első világháború – címmel). A két konferencia előadásainak tanulmánnyá fejlesztett verziói jelentek meg kötetünkben.

A szerzők, Dél-Dunántúl történetének avatott ismerői, témájuk jeles kutatói. Soraikban egyetemi oktatók, hadtörténész, muzeológus és főként a „derékhadat” alkotó levéltárosok találhatóak. Ez már önmagában is garanciát jelent a levéltári források gazdag tárházának kiaknázására és hasznosítására. Különösen örvendetes, hogy a tapasztalt kutatók mellett az új történész nemzedék is képviselteti magát.

A kötetben általános hadtörténeti, gazdaságtörténeti vonatkozású tanulmányok mellett főként a hátország mindennapjait bemutató helyi, baranyai-pécsi vonatkozású érdekességek olvashatóak, de a háború viszontagságai egyéni sorsokon keresztül is bemutatásra kerülnek, úgymint harctéri napló, háborús visszaemlékezés, hagyaték. De a kötetben forráselemzések is bemutatásra kerültek, valamint egy bibliográfia is az első világháború pécsi vonatkozású irodalmáról.

Ezúton is köszönetet mondunk az NKA támogatásáért.

A kötet digitalizált formában is elérhető a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon.

 


NKA pályázati azonosítószám: 204133/00248

Pályázó neve: Magyar Nemzeti Levéltár
Pályázati téma:
Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére az MNL Baranya Megyei Levéltára részére
Igényelt támogatási összeg: 293 000 Ft
Megítélt támogatási összeg: 293 000 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma:
204133 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége:
2016-12-01 - 2017-06-30
A pályázat státusza: LEZÁRT
Pénzügyi elszámolás benyújtva: 2017-08-24
Szakmai beszámoló benyújtva: 2017-08-23

Szakmai beszámoló


az "Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére az MNL Baranya Megyei Levéltára részére" című pályázathoz
(Pályázati azonosító: 204133/00248)


2016 évben intézményünk az Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére benyújtott pályázaton 293.000.- Ft támogatást nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól. Az anyagokat beszereztük, és műhelyünkben a konzerválási és restaurálási feladatok elvégzéséhez azokat a tervnek megfelelően használatba vettük. Munkafolyamatoknak megfelelően: dokumentumok portalanításához porszívót-, régi leragasztások eltávolításához vegyszereket-, töredező papíranyag savtalanításához Hollytex segédanyagot-, szakadások javításához Filmoplast R javítópapírt használva.
A beszámolóhoz fényképes dokumentációt készítettünk, amely elérhető innen.

Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának a támogatásáért e helyütt is köszönetet mondunk.

 


NKA pályázati azonosítószám: 203137/03244

Pályázó neve: Magyar Nemzeti Levéltár
Pályázati téma:
KULT LÁSZLÓ, GYÁNTI ISTVÁN (szerk.): Tanulmányok Ódor Imre emlékére című kötet megjelentetésére
Igényelt támogatási összeg:
1 365 000 Ft
Megítélt támogatási összeg:
800 000 Ft
Kollégium:
KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA
Altéma: 203137 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége: 2018-01-01 - 2018-12-31
A pályázat státusza: TÁMOGATOTT
Az elszámolás határideje:
2019-03-01
 

A kötet megjelenés alatt van.

 

 


NKA pályázati azonosítószám: 204133/00258

Pályázó neve: Magyar Nemzeti Levéltár
Pályázati téma:
Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére az MNL Baranya Megyei Levéltára részére
Igényelt támogatási összeg: 694 000 Ft
Megítélt támogatási összeg: 694 000 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma:
204133 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége:
2018-03-01 - 2018-08-31
A pályázat státusza:
TÁMOGATOTT
Pénzügyi elszámolás benyújtva:
2018-10-18
Szakmai beszámoló benyújtva:
2018-10-18

Szakmai beszámoló

az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 204133/288 azonosító számú pályázatról

 

Pályázati célunk: Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges anyagok és eszközök beszerzése MNL Baranya Megyei Levéltára részére. Intézményünk a 694.000.- Ft pályázati támogatást nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól. Az anyagokat beszereztük és műhelyünkben konzerválási és restaurálási feladatok elvégzéséhez azokat használatba vettük. Megelőző állományvédelem céljából nagyméretű savmentes pufferelt tároló papírokat, savmentes papírokat valamint pamutszalagot vásároltunk a védőborító nélküli és a sérült borítók cseréjéhez, a térképgyűjtemény és a telekkönyvi betétek dokumentumai részére.

A MNL BaML VII/C Sásdi királyi Járásbíróság iratai, Telekkönyvi betétek.

Átlagos iratanyagnál nagyobb méretű, füzet és kötet formátumú telekkönyvi iratok tisztítását és felületek védelmét végeztük el a pályázati támogatás segítségével.

Az iratanyagot portalanítottuk, méretnek megfelelő nagyságú védőpapírokkal borítottuk, a nagy alakú köteteket kartonokkal is védve. Rögzítéshez pamutszalagot használva.

A gyűjtemény anyagából 80 kötet és 165 füzet védelmét biztosítottuk.

A MNL BaML XV. 3. c. Kataszteri térképek gyűjteményéből, 98 térkép kiszárításához elválasztó papíranyagot és kartonokat használtunk.

A MNL BaML XV. 3. b. Úrbéri térképek gyűjteménye.

A térképek tárolásához 50 db áthajló védőmappa készült a nagyméretű savmentes pufferelt tároló papírokból és 30 db 70 x100 cm ragasztott boríték.

A MNL BaML XV. 25. g. 25 db Hirdetmény és plakát, valamint 17 db nyomtatott és kéziratos iratanyag konzerválása és restaurálása készült el, intézményünk két időszaki kiállítása részére a megvásárolt anyagok használatával.

A beszámolóhoz fényképes dokumentációt készítettünk, amely elérhető innen.

Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának a támogatásáért e helyütt is köszönetet mondunk.

 


NKA pályázati azonosítószám: 204108/01472

Pályázó neve: Magyar Nemzeti Levéltár
Pályázati téma: Az MNL Baranya Megyei Levéltára XX. Levéltári Napi konferenciájának kiállítással egybekötött megrendezésére
Igényelt támogatási összeg: 1 403 000 Ft
Megítélt támogatási összeg: 600 000 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma: 204108 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége: 2018-10-10 - 2018-10-109
A pályázat státusza: TÁMOGATOTT
Az elszámolás határideje: 2018-12-10

Szakmai beszámoló

Az MNL Baranya Megyei Levéltára XX. Levéltári Napi konferenciájának kiállítással egybekötött megrendezéséről

(NKA pályázati azonosítószám: 204108/01472)

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 2018. október 10-én a Hotel Palatinus Nádor II. konferenciatermében rendezte meg „Az első világháború lezárulása és következményei a dél-dunántúli régióban” című XX. levéltári napi konferenciáját. 2014-ben és 2015-ben az első nagy világégés pécsi, baranyai, dél-dunántúli és országos vonatkozásait vettük górcső alá. Idén ismét visszatértünk a Nagy Háborúhoz. Konferenciánkon az átfogó, áttekintő jellegű had-, politika- és gazdaságtörténeti megközelítéseken túlmutatóan a témakör elsődlegesen pécsi és baranyai mikrotörténeti aspektusai is terítékre kerültek. A rendezvény a szakmai hallgatóságon túl a laikusok számára is érdekes és tanulságos volt. A pécsi Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium 9., 10. és 11. évfolyamának diákjai kísérőtanárukkal a második szekció előadásait hallgatták végig. Konferenciánkon 79 regisztrált résztvevő volt.

 A megjelenteket Kult László, az MNL Baranya Megyei Levéltára igazgatója köszöntötte. Ezt követően a konferenciát a rendezvény fővédnöke, Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, a Kulturális Bizottság alelnöke nyitotta meg. A szakmai program két részből állt, a levezető elnöki teendőket dr. Bene Krisztián egyetemi docens, a PTE BTK Francia Tanszékének tanszékvezetője látta el.

 Az első szekcióban hat előadás hangzott el, a második szekcióban öt előadást hallhattunk. Az elhangzott előadások időrendben a következők voltak: Dr. Hornyák Árpád (egyetemi docens, PTE BTK): A történelmi Magyarország összeomlása és Baranya az első világháború végén; Pintér Tamás (történész-levéltáros, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke): Az utolsó erőpróba. Dél-dunántúli alakulatok és az 1918-as piavei offenzíva; Dr. Kaposi Zoltán (egyetemi tanár, PTE Közgazdaságtudományi Kar): A pécsi gazdaság működési nehézségei az első világháború idején; Dr. Vargha Dezső (nyugalmazott főlevéltáros, MNL Baranya Megyei Levéltára): Pécs zenei élete az első világháborúban és az antant-szerb megszállás idején (1914-1921); Rózsafi János (tudományos kutató, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagja): Pécsi honvédek a Nagy Háború utolsó hónapjaiban; Dr. Radó Bálint (főlevéltáros, MNL Baranya Megyei Levéltára): Doktor Sándor tevékenysége a világháború és a szerb megszállás idején; Dr. Bartók Béla (egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem BTK): A Dunántúl falva (tolnai és somogyi egyesületek akciója a kárpáti falvak újjáépítésében 1915-1918); Dr. Stencinger Norbert (történész, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagja): A hadapródiskolából a hadszíntérre- Mándoky Sándor tábori lelkész naplói; Dr. Tegzes Ferenc (nyugalmazott főlevéltáros, MNL Baranya Megyei Levéltára): A pécsi hadiárvák jótevője, Mendlik Oszkár; Dr. Bodor Mihály (levéltáros, MNL Baranya Megyei Levéltára): A szerb cenzúra története és működése Baranyában (1918-1921); Gyánti István (segédlevéltáros, MNL Baranya Megyei Levéltára): A Tanácsköztársaság történetének sajátosságai Baranya megyében.

 A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára célul tűzte ki, hogy a tudományos, szakmai rendezvényeken túl, a szélesebb társadalmi rétegeket is bevonzó közművelődési programokat is szervezzen. Ennek keretében konferenciánk mellett, annak tematikáját követő, azt kiegészítő kiállítást rendeztünk, melyen levéltárunk őrizetében lévő eredeti iratok, dokumentumok, plakátok, képeslapok, fotók, és csak a kiállítás idejére kölcsönzött I. világháborús tárgyi emlékek kerültek bemutatásra, melyek részben a pályázat keretében beszerzett egy darab álló és egy darab fali kiállítási vitrinben kerültek elhelyezésre. Ezek révén látogatóink átérezhetik, hogy Pécs és Baranya milyen nehézségeikkel élte mindennapjait a Nagy Háború utolsó éveiben, egyben felvillan már a szerb megszállással kapcsolatos, kezdetben még optimista, a békés egymás mellett élésben bízó városvezetés hozzáállása is. A kiállítás a nagy érdeklődésre való tekintettel december 15-ig tart nyitva.

A konferencia meghívója itt megtekinthető.

A konferencián készült fotók pedig a fényképgalériában találhatóak.