Dőlt falak, dúlt szívek. A Nemzeti Színház testéről és lelkéről

140 éve 1875 októberében nyitotta meg kapuit a Blaha Lujza téri Népszínház, mely 1908-tól a Nemzeti Színház otthonául szolgált, s melyet éppen 50 éve 1965-ben bontottak le. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár a kettős évfordulóról 2015. április 23-tól közös kamarakiállítással emlékezett meg, 2015. május 23-ig az OSZK Színháztörténeti Tárában. Virtuális kiállításunk ezen kamarakiállítás kibővített változata.

Az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tára illetve a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára számos fényképet, plakátot és dokumentumot őriz az épület 90 éves történetéről.
 

A kiállítás szövegéhez felhasznált irodalom:

Kovách Aladár: A második évszázad küszöbén. In: A százéves Nemzeti Színház. Az 1937/38-as centenáris év emlékalbuma. Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1938. 279-284. p.

Szabó-Jilek Iván: 50 éve robbantották fel a Nemzeti színház otthonát. In Színpad, XI. évf. 1. sz. (2015. március) 24-25. p.

Szekér László: A nemzet színháza építésének 150 éves története. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1987.

Köszönet a kiállítás létrehozásában közreműködőknek: Az OSZK részéről: Dr. Sirató Ildikónak a Színháztörténeti Tár vezetőjének, Lukács Beának, Szécsényi Anikónak és Szűcs Gergőnek (TIT), Érdi Mariannénak, Horváth Pálnak és Baranyai Emőkének (RKO), Sudár Annamáriának, Mann Jolánnak és Tóth Péternek (WKO), Karasz Lajosnak és Ackermann Ádámnak (DO), Piskorán Nórának (NKKO), valamint a Színháztörténeti Tár munkatársai közül különösen Dr. Kis Domokos Dánielnek, Dr. Rajnai Editnek, Both Magdolnának, Erdélyi Lujzának és Tercsi Lászlónak.

Az MNL OL részéről: Czikkelyné Nagy Erikának, Schmidt Anikónak, Dékány Szilveszternek és Takács Ábelnek.

Ring Orsolya
levéltáros