Szocialista módon élni, dolgozni, tanulni...

szocialista: főnév és melléknév
I. főnév [...]
1. A szocializmus eszméjének híve, támogatója, ennek elveit valló személy [....]
II. melléknév
1. A szocializmus társadalmi rendjével összefüggő, rá vonatkozó, vele kapcsolatos. [...]
2. A szocializmus [...] mozgalmával összefüggő, vele kapcsolatos. [...]
3. A szocializmus [...] eszméivel összefüggő, rá vonatkozó, tőle eredő. [...]
4. A szocializmus [...] eszmei alapján álló, érte küzdő <személy>. [...]
5. (1945 előtt) Szociáldemokrata [...]
(A magyar nyelv értelmező szótára)
 
szocializmus: ‘társadalmi rendszer, amelyben a termelőeszközök közösségi tulajdonban vannak’; ‘törekvés az alsóbb társadalmi rétegek helyzetének javítására’. – szocialista: ‘a szocializmus híve’; ‘‹melléknévként› a szocializmussal kapcsolatos’. – szocialisztikus: ‘a szocializmus felé hajló, arra emlékeztető’.
Politikai szakszócsalád a latin socialis (‘társas, hitvestársi, szövetségi’) nyomán, a socius (‘társ, szövetséges’) főnévből, amely a sequi, secutus (‘követ’) ige származéka [...]
(A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára)

 

brigád főnév -ot, -ja

1. (üzemi élet, 1945 után) Meghatározott termelési feladat közös munkával való teljesítésére rendsz[erint] az üzemen belül alakult kisebb szervezett csoport; munkacsapat. Állandó, ifjúsági, mezőgazdasági, női brigád. A munka gyors elvégzésére brigádokat szerveztek.
...
(A magyar nyelv értelmező szótára)
 
brigád – ‘katonai dandár’; ‘‹a pártállami időben› munkacsapat’: brigádverseny, brigádnapló.
Nemzetközi szó az olasz brigata alapján; ennek alapja a brigare (‘törekszik’, régebben ‘harcol’) ige az ismeretlen eredetű briga (‘viszály, harc’) nyomán.
(Magyar etimológiai szótár) 
 
Virtuális kiállításunk a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltára különböző irategyütteseiben található brigádnaplókon keresztül kívánja érzékeltetni a Magyarországon 1958-tól 1989-ig virágzó szocialista brigádmozgalom működését, hangulatát.
 
Technikai segítség
 
Mivel a honlap a képek esetében nem mindig kezeli megfelelően a nagyítás (Zoom) funkciót, ezért azokat teljes méretben (Csak fotó) tettük fel. Időnként, különösen tablók esetében,  így nehezen olvashatók az ott lévő dokumentumok. Erre a problémára megoldásként a következőt javasoljuk:
 
1. Kattintson az egér jobb gombjával a nagyítandó képre.
 
 
2. A megjelenő menüből válassza ki a Kép mentése új lapon parancsot.
 
 
3. A kép nagyítható, és így jobban olvasható módon jelenik meg.